НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ КАФЕДРИ ТЕОРІЇ АРХІТЕКТУРИ

СИЛАБУСИ ВИБІРКОВИХ КОМПОНЕНТ,

запропоновані кафедрою теорії архітектури для ПЕРШОГО (БАКАЛАВРСЬКОГО) РІВНЯ

вищої освіти за спеціальністю 191 «Архітектура та містобудування»

 

Шифр

 

Назва дисципілни

Кредити

ВК

Композиція архітектурна, практичні 2 курс

3

ВК

Основи архітектурного проектування 1 курс «Просторова мала архітектурна форма»

3

ВК

Архітектурне проєктування 2 курс «Кафе в міському середовищі»

3

ВК

Архітектурне проєктування 2 курс «Кафе на трасі»

3

ВК

Архітектурне проєктування 2 курс «Інтер’єр кухні-їдальні житлового будинку»

3

ВК

Архітектурне проєктування 2 курс «Інтер’єр вітальні житлового будинку»

3

ВК

Архітектурне проєктування 3 курс «Громадська будівля офісного типу»

3

ВК

Архітектурне проєктування 3 курс «Селище на 4000 жителів»

3

ВК

Архітектурне проєктування 3 курс «Селише на 2000 жителів в умовах складного рельєфу»

3

ВК

Архітектурне проєктування 4 курс «Житловий комплекс»

3

ВК

Архітектурне проєктування 4 курс «Громадська будівля»

3

 

РОБОЧІ ПРОГРАМИ ОБОВ’ЯЗКОВИХ КОМПОНЕНТ,

які викладає  кафедра теорії архітектури для освітньо-наукових програм

ДРУГОГО (МАГІСТЕРСЬКОГО) РІВНЯ вищої освіти за спеціальністю 191 «Архітектура та містобудування»

 

Шифр

Назва дисципілни

Кредити

ОК.01

Законодавство, архітектурно-проектна справа та інтелектуальна власність

3

ОК.09

Архітектурна екологія

3

ОК.12

Методика наукових досліджень, ліцензування і патентування наукової продукції

3

 

СИЛАБУСИ ВИБІРКОВИХ КОМПОНЕНТ,

запропоновані кафедрою теорії архітектури для ДРУГОГО (МАГІСТЕРСЬКОГО) РІВНЯ

 вищої освіти за спеціальністю 191 «Архітектура та містобудування»

 

Шифр

Назва дисципілни

Кредити

ВК.01.1

Концептуальне архітектурне проектування на засадах теорії архітектури

3

ВК.02.1

Методологія наукового дослідження в архітектурі  

3

ВК.03.1

Вибір оцінка та застосування архітектурного опорядження

3

ВК.04.1

Тенденції розвитку архітектури об’єктів цивільного будівництва

3

ВК.05.1

Стилістичні засади сучасної архітектури  

3

ВК.06.1

Архітектурна діяльність в умовах креативної економіки  

3

ВК.07.1

Проектна справа та сучасні архітектурні процеси  

3

ВК.08.1

Захист архітектурного середовища планувальними засобами 

3

ВК.09.1

Монетизація наукової продукції  

3

 

РОБОЧІ ПРОГРАМИ ОБОВ’ЯЗКОВИХ КОМПОНЕНТ,

які викладає  кафедра теорії архітектури для освітньо-наукової програми

«Архітектура та містобудування» ТРЕТЬОГО РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ (ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ)

 

Шифр

 

Назва дисципілни

Кредити

ОК.07

Спеціальний курс за науковою спеціальністю: «Архітектура та містобудування»

7,5

 

СИЛАБУСИ ВИБІРКОВИХ КОМПОНЕНТ,

запропоновані кафедрою теорії архітектури для ТРЕТЬОГО РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ

(ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ) за спеціальністю 191 «Архітектура та містобудування»

 

Шифр

 

Назва дисципілни

Кредити

ВК.12

Теоретичні основи архітектури

5

ВК.13

Європейські індикатори якості наукових досліджень

5

 

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram