НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ КАФЕДРИ ТЕОРІЇ АРХІТЕКТУРИ

СИЛАБУСИ ВИБІРКОВИХ КОМПОНЕНТ,

запропоновані кафедрою теорії архітектури для ПЕРШОГО (БАКАЛАВРСЬКОГО) РІВНЯ

вищої освіти за спеціальністю 191 «Архітектура та містобудування»

СИЛАБУСИ ОСВІТНІХ КОМПОНЕНТ,

які викладає  кафедра теорії архітектури для освітньо-наукових програм

ДРУГОГО (МАГІСТЕРСЬКОГО) РІВНЯ вищої освіти за спеціальністю 191 «Архітектура та містобудування»

СИЛАБУСИ ОСВІТНІХ КОМПОНЕНТ,

які викладає  кафедра теорії архітектури для освітньо-наукової програми

«Архітектура та містобудування» ТРЕТЬОГО РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ (ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ)

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram