ОБОВЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ,

які викладає  кафедра теорії архітектури для освітньо-наукових програм

другого (магістерського) рівня вищої освіти

за спеціальністю 191 «Архітектура та містобудування»

 

Шифр

 

Назва дисципліни

Кре

дити

ОК.01

Законодавство, архітектурно-проектна справа та інтелектуальна власність

3

ОК.06

Концептуальне архітектурне проєктування будівель і споруд

18

ОК.09

Тенденції розвитку архітектури цивільних об’єктів

3

ОК.12

Методика наукових досліджень, ліцензування і патентування наукової продукції

3

ОК.13

Виробнича практика (проектна)

6

ОК.14

Переддипломна практика

4

ОК.15

Атестаційна робота другого (магістерського) рівня

26

ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ,

запропоновані кафедрою теорії архітектури для

другого (магістерського) рівня вищої освіти

за спеціальністю 191 «Архітектура та містобудування»

 

Шифр

 

Назва дисципліни

Кре

дити

ВК2Р-191-134

Методологія наукового дослідження в архітектурі

3

ВК2Р-191-135

Вибір оцінка та застосування архітектурного опорядження

3

ВК2Р-191-137

Стилістичні засади сучасної архітектури

3

ВК2Р-191-138

Архітектурна діяльність в умовах креативної економіки

3

ВК2Р-191-139

Проектна справа та сучасні архітектурні процеси

3

ВК2Р-191-140

Захист архітектурного середовища планувальними засобами

3

ВК2Р-191-141

Монетизація наукової продукції

3

ВК2Р-191-

Керівництво проектами в архітектурній діяльності

3

ВК2Р-191-

Архітектурна екологія

3

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram