Новини

СИЛАБУСИ ОСВІТНІХ КОМПОНЕНТ, ЯКІ РЕАЛІЗУЄ КАФЕДРА

РОБОЧІ ПРОГРАМИ ОБОВЯЗКОВИХ КОМПОНЕНТ,

які викладає  кафедра теорії архітектури для освітньо-наукових програм

другого (магістерського) рівня вищої освіти

за спеціальністю 191 «Архітектура та містобудування»

Шифр   Назва дисципілни Кре дити
ОК.01 Законодавство, архітектурно-проектна справа та інтелектуальна власність 3
ОК.09 Архітектурна екологія 3
ОК.12 Методика наукових досліджень, ліцензування і патентування наукової продукції 3

СИЛАБУСИ ВИБІРКОВИХ КОМПОНЕНТ,

запропоновані кафедрою теорії архітектури для

другого (магістерського) рівня вищої освіти

за спеціальністю 191 «Архітектура та містобудування»

Шифр Назва дисципілни Кре дити
ВК.01.1 Концептуальне архітектурне проектування на засадах теорії архітектури 3
ВК.02.1 Методологія наукового дослідження в архітектурі   3
ВК.03.1 Вибір оцінка та застосування архітектурного опорядження 3
ВК.04.1 Тенденції розвитку архітектури об’єктів цивільного будівництва 3
ВК.05.1 Стилістичні засади сучасної архітектури   3
ВК.06.1 Архітектурна діяльність в умовах креативної економіки   3
ВК.07.1 Проектна справа та сучасні архітектурні процеси   3
ВК.08.1 Захист архітектурного середовища планувальними засобами  3
ВК.09.1 Монетизація наукової продукції   3

 

 повернутись на головну сторінку кафедри

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram