ПІДГОТОВКА БАКАЛАВРА

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «АРХІТЕКТУРА ТА МІСТОБУДУВАННЯ» ПЕРШОГО (БАКАЛАВРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ

СПІВПРАЦЯ ЗІ СТЕЙКХОЛДЕРАМИ

СИЛАБУСИ ОСВІТНІХ КОМПОНЕНТ, ЯКІ РЕАЛІЗУЄ КАФЕДРА

ЗАГАЛЬНОУНІВЕРСИТЕТСЬКИЙ КАТАЛОГ ВИБІРКОВИХ КОМПОНЕНТ

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram