ЗДОБУВАЧАМ ВИЩОЇ ОСВІТИ І РІВНЯ (БАКАЛАВРАТ)

Кафедри архітектурного факультету, які здійснюють підготовку здобувачів вищої освіти на першому освітньому рівні за спеціальністю 191 «Архітектура та містобудування»:

Гарант освітньої програми – доцент кафедри архітектурного проектування цивільних будівель і споруд, кандидат архітектури, доцент Брідня Лариса Юріївна.

Інформація про гаранта освітньої програми за посиланням

З правилами прийому, терміном навчання, можна ознайомитись на сторінках сайту умови вступу, правила прийому, конкурсні предмети

Пропозиції і зауваження щодо вдосконалення навчального процесу та освітньої програми на першому бакалаврському рівні за спеціальністю 191 «Архітектура та містобудування» просимо надсилати за адресою: bridnia.liu@knuba.edu.ua

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram