БОЛГАРОВА НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА

– народилася 01 грудня 1988 року в місті Києві.

З 2000 по 2005 р. навчалася в Технічному ліцеї НТУУ КПІ, який закінчила з відзнакою.

У 2003 р. з відзнакою закінчила музичну школу №7 ім. Шамо у м.Києві по класу фортепіано.

З 2005 по 2011 р. навчалася в Київському національному університеті будівництва та архітектури, який закінчила з червоним дипломом магістра. За роки навчання в університеті нагороджувалася дипломами 1-го ступеня за дипломні роботи бакалавра та магістра, брала участь у конференціях та семінарах.

У 2007 році один семестр навчалася у Fachhochschule Kärnten – Spittal Campus, Австрія, за програмою обміну студентів. Напрямок навчання – енергоефективні рішення в архітектурі.

Після закінчення університету у 2011 році залишилась працювати на кафедрі архітектурних конструкцій асистентом, де працюю по теперішній час. В аспірантуру вступила у 2012 році на заочну форму навчання на спеціальність 05.01.03 – «технічна естетика». Спеціальність було змінено на 05.01.01 –«прикладна геометрія, інженерна графіка».

У 2018 році захистила дисертацію на здобуття ступеня кандидата технічних наук, тема дисертації: «Геометрична модель формування раціональної структури архітектурного об’єкту за параметрами енергоефективності».

У 2020 році присвоєно вчене звання доцента.

Маю 20 наукових робіт, з яких 2 – у міжнародних виданнях, що входять до наукометричних баз,  12 – у міжвузівських та вузівських збірниках наукових праць затверджених МОН України, як фахові, 6 матеріалів та тез доповідей на конференціях. 

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram