Стипендії

Рейтингові списки здобувачів

2023/2024 навчальний рік

Перший семестр 2023/24 н.р. (зимова сесія)

Факультет автоматизації і інформаційних технологій
Спеціальність
Бакалавр
Магістр
015 Професійна освіта
---
121 Інженерія програмного забезпечення
---
122 Комп’ютерні науки
123 Комп’ютерна інженерія
125 Кібербезпека
126 Інформаційні системи та технології
131 Прикладна механіка
133 Галузеве машинобудування
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
145 Відновлювані джерела енергії та гідроенергетика
---
174 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка
073 Менеджмент
---
Архітектурний факультет
Спеціальність
Бакалавр
Магістр
022 Дизайн
023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
191 Архітектура та містобудування
Будівельно-технологічний факультет
Спеціальність
Бакалавр
Магістр
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
161 Хімічні технології та інженерія
---
192 Будівництво та цивільна інженерія
Будівельний факультет
Спеціальність
Бакалавр
Магістр
051 Економіка
071 Облік і оподаткування
073 Менеджмент
192 Будівництво та цивільна інженерія
Факультет геоінформаційних систем і управління територіями
Спеціальність
Бакалавр
Магістр
017 Фізична культура і спорт
---
193 Геодезія та землеустрій
242 Туризм
----
Факультет інженерних систем та екології
Спеціальність
Бакалавр
Магістр
101 Екологія
144 Теплоенергетика
183 Технології захисту навколишнього середовища
185 Нафтогазова інженерія та технології
---
192 Будівництво та цивільна інженерія
194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології
Факультет урбаністики та просторового планування
Спеціальність
Бакалавр
Магістр
052 Політологія
Рейтинг
081 Право
Рейтинг
192 Будівництво та цивільна інженерія
281 Публічне управління та адміністрування

2022/2023 навчальний рік

Другий семестр 2022/23 (літня сесія)

Факультет автоматизації і інформаційних технологій
Спеціальність
Бакалавр
Магістр
015 Професійна освіта
---
121 Інженерія програмного забезпечення
---
122 Комп’ютерні науки
123 Комп’ютерна інженерія
125 Кібербезпека
126 Інформаційні системи та технології
131 Прикладна механіка
133 Галузеве машинобудування
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
073 Менеджмент
---
Рейтинг
Архітектурний факультет
Спеціальність
Бакалавр
Магістр
022 Дизайн
023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
191 Архітектура та містобудування
Будівельно-технологічний факультет
Спеціальність
Бакалавр
Магістр
075 Маркетинг
---
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Рейтинг
161 Хімічні технології та інженерія
---
192 Будівництво та цивільна інженерія
Будівельний факультет
Спеціальність
Бакалавр
Магістр
051 Економіка
071 Облік і оподаткування
073 Менеджмент
192 Будівництво та цивільна інженерія
Факультет геоінформаційних систем і управління територіями
Спеціальність
Бакалавр
Магістр
017 Фізична культура і спорт
193 Геодезія та землеустрій
242 Туризм
Факультет інженерних систем та екології
Спеціальність
Бакалавр
Магістр
101 Екологія
144 Теплоенергетика
183 Технології захисту навколишнього середовища
185 Нафтогазова інженерія та технології
---
192 Будівництво та цивільна інженерія
194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології
---
Факультет урбаністики та просторового планування
Спеціальність
Бакалавр
Магістр
052 Політологія
Рейтинг
081 Право
Рейтинг
Рейтинг
192 Будівництво та цивільна інженерія
281 Публічне управління та адміністрування
Рейтинг

Перший семестр 2022/23 (зимова сесія)

Факультет автоматизації і інформаційних технологій
Спеціальність
Бакалавр
Магістр
015 Професійна освіта
---
121 Інженерія програмного забезпечення
---
122 Комп’ютерні науки
123 Комп’ютерна інженерія
125 Кібербезпека
126 Інформаційні системи та технології
131 Прикладна механіка
133 Галузеве машинобудування
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
073 Менеджмент
---
Рейтинг
Архітектурний факультет
Спеціальність
Бакалавр
Магістр
022 Дизайн
023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
191 Архітектура та містобудування
Будівельно-технологічний факультет
Спеціальність
Бакалавр
Магістр
075 Маркетинг
---
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
161 Хімічні технології та інженерія
---
192 Будівництво та цивільна інженерія
Будівельний факультет
Спеціальність
Бакалавр
Магістр
051 Економіка
071 Облік і оподаткування
073 Менеджмент
192 Будівництво та цивільна інженерія
Факультет геоінформаційних систем і управління територіями
Спеціальність
Бакалавр
Магістр
017 Фізична культура і спорт
193 Геодезія та землеустрій
242 Туризм
---
Факультет інженерних систем та екології
Спеціальність
Бакалавр
Магістр
101 Екологія
144 Теплоенергетика
183 Технології захисту навколишнього середовища
185 Нафтогазова інженерія та технології
---
192 Будівництво та цивільна інженерія
194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології
---
Факультет урбаністики та просторового планування
Спеціальність
Бакалавр
Магістр
052 Політологія
Рейтинг
081 Право
192 Будівництво та цивільна інженерія
281 Публічне управління та адміністрування
Рейтинг

Швидкий перехід

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram