НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ АВТОМАТИЗАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ

На кафедрі автоматизації технологічних процесів (АТП) напрямки наукової діяльності тісно пов’язані з учбовим процесом.
На кафедрі АТП діють науково-дослідні групи викладачів та студентів спільно з Інститутом електродинаміки НАН України. Наукова діяльність кафедри за наступними напрямками:

 

1. Технічне вдосконалення електричних напівпровідникових перетворювачів, що використовуються в різноманітних автоматизованих технологічних процесах.

Напрямок досліджень здійснюється під керівництвом д.т.н., проф. Скіданова В.М. і направлений на технічне вдосконалення електричних напівпровідникових перетворювачів, що використовуються в різноманітних автоматизованих технологічних процесах. Предметом досліджень є оптимізація управління ключовими елементами на основі сучасних програмованих засобів цифрової мікроелектроніки.

2. Аналіз та синтез алгоритмів керування та обробки інформації в системах автоматичного управління технологічними процесами.

Напрямок досліджень здійснюється під керівництвом к.т.н., доцента Іносова С.В. і направлений на вирішення задач аналізу та синтезу алгоритмів керування та обробки інформації в системах автоматичного управління технологічними процесами. В цьому напрямку працюють також к.т.н., доцент Бондарчук О.В. та асистент Соболевська Т.Г.

3. Дослідження та розробка мікропроцесорних засобів для автоматичного управління мобільними технологічними об’єктами і автономними транспортними засобами.

Напрямок досліджень виконується під керівництвом д.т.н., професора Скіданова В.М., який присвячений дослідженню та розробці мікропроцесорних засобів для автоматичного управління технологічними об’єктами і автономними транспортними засобами. За цим напрямком також працює асистент Самойленко М.І.

4. Дослідження та розробка автоматизованих систем діагностики.

Напрямок досліджень виконується під керівництвом д.т.н., професора Мисловича В.М. і направлений на дослідження та розробку автоматизованих систем акустичної діагностики. В цьому напрямку також працюють асистенти Соболевська Л.Г., Вольтерс А.О.

Публікації

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram