ЗДОБУВАЧАМ III-ГО РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ (PHD)

Кафедра будівельних машин спільно з кафедрою машин та обладнання технологічних процесів здійснює підготовку здобувачів вищої освіти на третьому освітньо-науковому рівні (доктора філософії) за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування»

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram