НОВИНИ КАФЕДРИ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Вітаємо першокурсників з початком навчальної практики!

У студентів першого курсу спеціальності 015 «Професійна освіта» (за спеціалізаціями «Машинобудування», «Будівництво та зварювання» і «Цифрові технології») навчальна практика проходитиме з 6 лютого по 24 лютого 2023 року на кафедрі професійної освіти.

Навчальна практика має на меті поглибити і закріпити теоретичні знання здобувачів, виробити навички практичної і дослідницької роботи, ознайомити із матеріально-технічною базою кафедр, які забезпечують освітній процес за даною спеціальністю.

Основними завданнями практики є:

  • ознайомлення з освітнім процесом у закладі освіти;
  • поглиблення і закріплення теоретичних знань з дисциплін професійної підготовки;
  • оволодіння методами науково-педагогічних досліджень: спостереженням, бесідою, вивченням та аналізу робіт здобувачів, обробки даних;
  • розвиток стійкого інтересу до професії викладача;
  • отримати навички з аналізу і рішенню задач на персональних комп’ютерах (ПК) з використанням сучасного програмного забезпечення: операційної системи Windows, табличного процесора Excel, програми створення презентацій Power Point, графічних редакторів Майстер Ефектів і Recolored, програми фотоанімації Crazy Talk, пошукових сервісів мережі Інтернет, мережної енциклопедії Вікипедії;
  • вивчити і зібрати інформаційний матеріал для написання тез доповідей, виступів на семінарах, науково-студентських конференціях тощо.
  • після вивчення матеріалу вміти опрацьовувати наукову, періодичну літературу й методичні матеріали для узагальнення і написання тез доповідей, виступів на семінарах, науково-студентських конференціях тощо.
  • перевірка рівня володіння здобувачами культурою мовлення під час виступів з презентаціями, вміння обирати оптимальну комунікаційну стратегію у спілкуванні з одногрупниками.
  • перевірка рівня ділових якостей студентів.

Бажаємо успіхів!

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram