КАФЕДРА ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ВОДОВІДВЕДЕННЯ ТЕРНОВЦЕВ О.В.

Терновцев Олексій Віталійович

– кандидат технічних наук, доцент кафедри “Водопостачання та водовідведення”, Київського національного університету будівництва і архітектури.

scholar.google.com.ua

orcid.org

Загальна інформація

В 1995 році закінчив санітарно -технічний факультет Київського інженерно-будівельного інституту за спеціальністю « Водопостачання, каналізація та раціональне використання водних ресурсів».

В цьому ж інституті навчався і закінчив аспірантуру.

З 1997 року працював в Державному інженерно-екологічному комплексі КІБІ.

З 2010 року працює на кафедрі Водопостачання та водовідведення (асистент, старший викладач, доцент кафедри).

Керівник програми міжнародного співробітництва кафедри з Білостоцьким технічним університетом (Республіка Польща).

Перелік навчальних дисциплін

 • Водопостачання і водовідведення
 • Очисні споруди водопостачання
 • Водопостачання промислових підприємств
 • Водозабірні споруди
 • Експлуатація систем ВВ

Навчально-методична література

Водопостачання та водовідведення

 • Робоча програма з дисципліни «ІНЖЕНЕРНІ МЕРЕЖІ І ОБЛАДНАННЯ БУДІВЕЛЬ» для студентів спеціальності 191 «Архітектура та містобудування» спеціалізація «Містобудування» – Режим доступу:https://drive.google.com
 • Робоча програма з дисципліни «Водопровідні очисні споруди» для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізація «Водопостачання і водовідведення» – Режим доступу:
 • Робоча програма з дисципліни «Водопостачання промислових підприємств» для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізація «Водопостачання і водовідведення» – Режим доступу:https://drive.google.com

Наукова робота

В 2007році захистив кандидатську дисертацію на тему « Інтенсифікація роботи споруд по очистці води від сірководню».

Автор та співавтор більше 25 науково-методичних праць.

Співвиконавець 8 Науково-дослідних робіт в ДІЕК КНУБА.

Напрями наукової діяльності

Підготовка води питної якості.

Фізико-хімічні методи очищення природної води, знезараження.

Системи водопостачання промислових підприємств в т.ч. оборотні і безстічні.

Очистка стічних вод гальванічних виробництв, повторне використання цінних компонентів.

Керівництво науковою роботою

 • Відповідальний виконавець 2 НДР в ДІЕК КНУБА – Режим доступу:

Посібники

 • Терновцев В.О., Тугай Я.А., Терновцев О.В.Споруди охолодження води. Навчальний посібник. – К.: КНУБА.
  2010.- _____с. – Режим доступу:https://drive.google.com

Вибрані публікації

 1. Терновцев О., Зоря О., Зоря Д. Очищення концентрованих стічних вод виробництва друкованих плат від іонів міді. Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. К.: КНУБА, 2021, вип.35. С. 11-20. http://wateruse.org.ua/article/view/232924 Doi: https://doi.org/10.32347/2524-0021.2021.35.11-20 Google Scholar
 2. Олексій Терновцев, Олена Зоря, Дмитро Зоря.  Очистка стічних вод промислових підприємств від сполук міді феритизацією. // НТЗ Будівельн конструкції. Теорія і практика.Вип.8., 2021. с17-25. DOI:10.32347/2522-4182.8.2021.15-23 index Copernicus,Google Scholar,  Crosref
 3. Терновцев О.В.,  Зоря О.В., Марія-Іоланта Валері, Зоря Д.І. «ВДОСКОНАЛЕНА РЕСУРСООЩАДНА ТЕХНОЛОГІЯ ОЧИСТКИ МІДЬВМІЩУЮЧИХ СТІЧНИХ ВОД ФЕРИТИЗАЦІЄЮ». Журнал: Збірник наукових праць “Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин” Випуск: № 41, 2019, с. 176-187
 4. Терновцев О.В, Зоря О.В., Зоря Д.І. Ресурсоощадна технологія очистки промислових стічних вод від нікелю. Журнал: Збірник наукових праць “Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин” Випуск::   № 39, 2019, частина 2, с. 123-130.
 5. Очистка промивних стічних вод від хрому за допомогою виробничих відходів / Містобудування та територіальне планування, #69, 2019. – p.147-152.
 6. Impakt of cavitation on chemical reactions in aqueous – dispers sustem.Ternovnsev O., Zoria O., Zorya D. « Enviromental engineering-trough a yong eye»,   Vol.3-1, Bialystok,Poland, 2017.

Авторські свідоцтва та патенти

 1. Пат. UA 48334A, B01В39/02, 2002, бюл.№8. Фільтруюче-сорбційний матеріал для очищення води. / Терновцев В.О., Зоря О.В., Терновцев О.В. – Режим доступу:
 2. Пат. UA 48339A, B01J20/02, 2002, бюл.№8. Спосіб одержання фільтруюче-сорбційного матеріалу для очищення води. / Терновцев В.О.,Зоря О.В., Терновцев О.В. – Режим доступу:

Контакти

прос. Повітрофлотський 31, 03037, Київ; кімната 281

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram