Медведецський Юрій Вікторович

Освіта:
У 2009 році закінчив Київський національний університет будівництва і архітектури (кваліфікація – магістр в галузі геодезії, картографії та землевпорядкування, спеціальність – геодезія )

Загальна інформація:
З 2009 по 2013 – аспірант кафедри ІГ КНУБА.
З 2012 по 2020 – працює асистентом на кафедрі ІГ КНУБА.
З 2020 – працює доцентом на кафедрі ІГ КНУБА.
У 2013 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю «Геодезія, фотограмметрія та картографія»
Тема «Технологія і методика геодезичного забезпечення будівництва висотних споруд засобами GNSS – технологій»
У 2020 році отримав вчене звання доцента.

Перелік навчальний дисциплін:

  • Програмні комплекси інженерних розрахунків
  • Глобальні навігаційні супутникові системи
  • Навчальна практика ГНСС
  • Прикладна геодезія
  • Технологія радарного знімання

Наукова робота
Автором опубліковано понад 20 наукових та методичних праць (з них наукових – понад 15)

Основні праці:
Опубліковано 6 методичних вказівок

Напрями наукової діяльності

  • БПЛА в інженерно-геодезичних та топографічних роботах.
  • Автоматизація геодезичних робіт.
  • Радіолокаційні методи спостережень за деформаціями.

Список праць

№№НайменуванняХарактер роботи (друкована, електронна, на правах рукопису)Вихідні дані. Назва видавництва, журналу (номер, рік), номер авторського свідоцтва (патента) Співавтори
1Попередній розрахунок точності визначення координат при позацентрових GPS – вимірюванняхдрукованаІнженерна геодезія: Наук.-техн. збірник – К., КНУБА, 2011. – Вип. 57.О.Й. Кузьмич, Є.А. Тарнопольський, Р.В. Щульц,
2Методика експериментальних досліджень точності побудови геодезичної основи на монтажному горизонті GNSS-методомдрукованаІнженерна геодезія: Наук.-техн. збірник – К., КНУБА, 2010. – Вип. 56. 
3Дослідження стабільності пунктів просторової геодезичної мережідрукованаІнженерна геодезія: Наук.-техн. збірник – К., КНУБА, 2010. – Вип. 55.Р.В. Шульц,  М.В. Білоус
4Геодезичний контроль ліфтового устаткування в умовах висотного будівництвадрукованаМістобудування та територіальне планування. – К.: КНУБА, 2010. – вип.. 37Р.В. Шульц,
Р.А. Дем’яненко
5Особливості використання GPS – технології при створенні геодезичної основи на монтажному горизонті для потреб висотного будівництвадрукованаМістобудування та територіальне планування. – К.: КНУБА, 2009. – вип.. 35.Р.В. Шульц
6Розробка і дослідження методики створення геодезичної основи на монтажному горизонті при висотному будівництвідрукованаМістобудування та територіальне планування. – К.: КНУБА, 2009. – вип.. 34.Р.В. Шульц
7Сучасні методи передачі координат пунктів просторової геодезичної мережі на монтажний горизонтдрукованаБудівництво України: Наук.- виробн. журнал – К., 2009 – Вип. №9-10.С.П. Войтенко, Р.В. Шульц
8Математична модель визначення переміщення висотної споруди на основі фільтрації за КалманомдрукованаГеодезія, архітектура та будівництво: Матеріали IV Міжнародної конференції молодих вчених GAC-2011. –Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2011 
9Дослідження стабільності пунктів інженерно-геодезичної мережі методом GPS – спостереженьдрукованаXV науково-технічний симпозіум “Геоінформаційний моніторинг навколишнього середовища: GPS і GIS-технології” 13 – 18 вересня 2010 року, м. Алушта (Крим) : Збірник матеріалів /  Львів : Львівське астрономо-геодезичне товариство, 2010, с. 24-33 
10Розроблення проекту створення інженерно-геодезичної мережі за допомогою супутникових спостереженьдрукованаСучасні досягнення геодезичної наук и та виробництва: збірн. наук. праць – Л., 2010. – Вип. II(20).Р.В. Шульц,
О. Кучеренко
11Застосування супутникових методів для створення геодезичної мережі при будівництві метрополітенудрукованаВісник геодезії та картографії, 5-9, 2012 р.Р.В. Шульц, М.В. Білоус, В.Я. Ковтун
12Решение задачи геодезического мониторинга высотных сооружений с применением неметрических цифровых камердрукованаНауково-технічний збірник Інженерна геодезія, вип.65, 2018 р. 
13Використання авторегресії в задачі спостереження за осіданням споруди
https://doi.org/10.32347/0130-6014.2019.66.74-84
друкованаНауково-технічний збірник Інженерна геодезія, вип.66, 2019 р. 
14Радиолокационная интерферометрия с синтезированной апертурой в геодезии
https://doi.org/10.32347/0130-6014.2019.67.110-122
друкованаНауково-технічний збірник Інженерна геодезія, вип.67, 2019 р. 
15UAV Monitoring of Excavation Works, https://doi.org/10.3846/enviro.2020.друкована11th International Conference “Environmental Engineering”, pp. 1-7, XX (Accepted, in print)
2020 р.
Shults R., Kassymkanova, K.-K., Burlibayeva, S., Skopinova, D., Demianenko, R., Medvedskyi, Y.
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram