Блажко Людмила Миколаївна

Кандидат фізико-математичних наук, доцент
доцент кафедри вищої математики

ORCID 0000-0002-0472-276Х
Google Академія
Scopus Author ID 36349907400

e-mail: blazhko.lm@knuba.edu.ua
тел. (044) 241-55-59, кімната 453

Досягнення у професійній діяльності

Підвищення кваліфікації:

Сертифікат підвищення кваліфікації
Сертифікат стажування

Освіта


1994 р. – закінчила Харківський національний університет, cпеціальність – математика, кваліфікація – математик, викладач математики.

2008 р. – захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидат фізико-математичних наук за спеціальністю 01.01.03 «Математична фізика» в Інституті математики Національної академії наук.

Вчене звання доцента кафедри вищої математики присвоєно в 2015 році.

Трудова діяльність

Науково-педагогічний стаж складає 24 роки:
1994 -2019 р. – Полтавський національний університет імені Юрія Кондратюка
2019- по теперішній час доцент кафедри вищої математики КНУБА

Перелік навчальних дисциплін

1. Вища математика
2. Теорія ймовірностей

Сфера наукових інтересів

Вивчення та класифікація симетрійних властивостей рівнянь математичної фізики; застосування груп інваріантності рівнянь математичної фізики для редукції цих рівнянь та знаходження їх точних розв’язків; вивчення симетрійних властивостей математичних моделей; вибір з усіх моделей тих, що задовільняють принципам відносності Галілея й Пуанкаре-Енштейна

Науково-методична робота

Є автором понад 50 науково-методичних праць.

Перелік основних публікацій:

1. Класифікація лінійних зображень алгебр Галілея, Пуанкаре та конформної у випадку двовимірного векторного поля та їх застосування / М.І. Сєров, Л.М. Блажко, Т.О. Жадан / Український математичний журнал. – Київ, 2006. – Т. 58, № 8. –С. 1128-1145.
2. Nonlocal Formulae of Reproduction of the Solutions and the Conditional Symmetry of the Sine-Gordon Equation / M.I. Serov, L.M. Blazhko / Ukrainian Mathematical Bulletin. – Kiev: Institute of Mathematics of NAN of Ukraine, 2009. – V.6, № 4. – P. 527-548.
3. Диференціальні рівняння. Діяльнісний підхід вивчення як основоположний чинник подолання проблеми не усвідомлення студентами зв’язків між реаліями життя та теоретичними знаннями / Л.М. Блажко, Т. О. Карпалюк, І. В. Рассоха / Математика в сучасному технічному університеті : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 29—30 грудня 2016 р.). — Київ : НТУУ «КПІ», 2017. — С. 123−126.
4. Use of mobile applications in the learning process / L.Blazhko, I. Rassokha, S. Rendiuk / Витоки педагогічної майстерності: журнал / Полтав. нац. пед. ун-т імені В.Г.Короленка. – Полтава, 2020. Випуск 26.(Серія «Педагогічні науки»). – С. 18-21.

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram