УЧАСТЬ В УКРАЇНСЬКО-НОРВЕЗЬКОМУ ПРОЕКТІ «КАРТИ ДЛЯ СПРИЯННЯ НАЛЕЖНОМУ УПРАВЛІННЮ ЗЕМЛЯМИ»

УЧАСТЬ НАУКОВО-ВИКЛАДАЦЬКОГО СКЛАДУ КАФЕДРИ ГЕОІНФОРМАТИКИ І ФОТОГРАММЕТРІЇ В УКРАЇНСЬКО-НОРВЕЗЬКОМУ ПРОЕКТІ «КАРТИ ДЛЯ СПРИЯННЯ НАЛЕЖНОМУ УПРАВЛІННЮ ЗЕМЛЯМИ»

23 лютого 2018 року Державна служба з питань геодезії, картографії та кадастру і Картографічна служба Королівства Норвегія (Statens Kartverk) підписали угоду про співпрацю, в якій зафіксували основні заходи для реалізації Проекту «Карти для сприяння належному управлінню землями». Наказом Держгеокадастру від 25 травня 2018 року Про організацію роботи з нагляду за реалізацією проекту «Карти для сприяння належному управлінню землями в Україні» визначено склад робочої групи, в яку увійшов д-р техн. наук, проф., завідувач кафедри геоінформатики і фотограмметрії Карпінський Юрій Олександрович. Учасниками і виконавцями проекту є викладачі кафедри: д-р техн. наук, проф., Лященко Анатолій Антонович, канд. техн. наук, доцент Лазоренко-Гевель Надія Юріївна, асистент Горковчук Максим Вікторович.

У рамках Проекту передбачається провести оновлення існуючих карт з метою створення базової цифрової карти масштабом 1:50 000 для всієї території України, а також створення Української державної постійно діючої мережі спостережень глобальних навігаційних супутникових систем (УПМ ГНСС) як сегменту Державної геодезичної мережі. Власником усіх результатів Проекту буде Держава в особі Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру.

Statens Kartverk реалізовуватиме Проект в рамках наданого Міністерством закордонних справ Королівства Норвегія гранту.

Було проведено 2 семінари, під час яких було обговорено стан топографічного картографування в Україні, основні проблеми і здобутки, визначено основні моменти і процедури по основним компонентам проекту.

Norven-768x579
Фото під час семінару «Картографічна компонента», який проходив 15-17 січня 2019 року в Державній службі з питань геодезії, картографії та кадастру: зліва на право: Софієнко О. М., Горковчук М. В., Зелька Якір, Рой Меллум, Малюк О. О., Лазоренко-Гевель Н. Ю., Карпінський Ю. О., Лященко А. А., Макаренко Д. Г., Осьмак Р. В.

УЧАСТЬ НАУКОВО-ВИКЛАДАЦЬКОГО СКЛАДУ ТА СТУДЕНТІВ КАФЕДРИ ГЕОІНФОРМАТИКИ І ФОТОГРАММЕТРІЇ В НАВЧАЛЬНОМУ КУРСІ «БАЗИ ДАНИХ» В РАМКАХ УКРАЇНСЬКО-НОРВЕЗЬКОГО ПРОЕКТУ «КАРТИ ДЛЯ СПРИЯННЯ НАЛЕЖНОМУ УПРАВЛІННЮ ЗЕМЛЯМИ»

З 26.11.2019 по 30.11.2019 року викладачі кафедри геоінформатики і фотограмметрії: д-р техн. наук, проф., Лященко Анатолій Антонович, канд. техн. наук, доцент Лазоренко-Гевель Надія Юріївна та 2 студенти магістранти 2 року навчання: Кінь Данило Олексійович та Гаврилюк Євген Юрійович взяли участь у п’ятиденному курсі навчання, яке проходило на базі Картографічної служби Королівства Норвегія (Statens Kartverk) в місті Хьонефос (Норвегія).
Навчання проходило за темою «Бази даних» в рамках реалізації українсько-норвезького проекту «Карти для сприяння належному управлінню землями в Україні», який розпочався 23 лютого 2018 року з моменту підписання угоди про співпрацю Держгеокадастру і Картографічної служби Королівства Норвегія (Statens Kartverk), в якій зафіксовано основні заходи для реалізації цього проекту. Термін виконання проекту: 12.04.2018 – 31.12.2020 рр. Основними компонентами цього проекту є:
1. Створення (оновлення) цифрових топографічних карт масштабу 1:50 000 на територію України;
2. Створення безшовної бази топографічних даних;
3. Створення геопорталу та сервісів.
Навчальний курс містив такі основні теми:
1. Принципи моделювання даних.
2. Роль міжнародних стандартів серії 19100 «Географічна інформація/Геоматика», OGC та специфікацій INSPIRE в моделюванні даних.
3. Моделювання даних вручну.
4. Робочі процеси та принципи створення баз даних.
5. Огляд програмного забезпечення для автоматизації створення, ведення і маніпулювання базами даних.
6. Різні аспекти перевірки даних.
7. Популярні СКБД.
8. Досвід Норвегії в створенні і розвитку основної базової карти масштабу 1:50 000.
9. Специфікація на створення бази топографічних даних.
10. Створення і розвиток національної інфраструктури геопросторових даних (НІГД) в Норвегії. Ознайомлення з геопорталом НІГД Норвегії Geonorge.
11. Геопортали і сервіси.
Результати навчання буде впроваджено в навчальний процес в оновлення дисциплін: «Бази даних» та «Бази геопросторових даних», а також під час реалізації українсько-норвезького проекту.

1-4-599x800
Навчання в Картографічній службі Королівства Норвегія (Statens Kartverk): зліва на право: д-р техн. наук, проф., Лященко Анатолій Антонович, канд. техн. наук, доцент Лазоренко-Гевель Надія Юріївна та 2 студенти 6 курсу навчання: Кінь Данило Олексійович та Гаврилюк Євген Юрійович
2-4-768x576
Модель головного корпусу КНУБА у вигляді хмари точок Point cloud model KNUCA main building
3-3-768x576
Під час навчання в Картографічній службі Королівства Норвегія (Statens Kartverk): зліва на право: д-р техн. наук, проф., Лященко Анатолій Антонович, студенти: Гаврилюк Євген Юрійович, Кінь Данило Олексійович, канд. техн. наук, доцент Лазоренко-Гевель Надія Юріївна
Під час навчання в Картографічній службі Королівства Норвегія (Statens Kartverk): д-р техн. наук, проф., Лященко Анатолій Антонович ділиться професійним досвідом
5-2-600x800
Екскурсія в картографічний музей Картографічної служби Королівства Норвегія (Statens Kartverk)
6-2-768x576
Пішохідна екскурсія по Тьюріфйорд у вільний від навчання час
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram