ЛАЗОРЕНКО НАДІЯ ЮРІЇВНА

LG_NU_1-300x300

ЛАЗОРЕНКО Надія Юріївна

Кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри геоінформатики і фотограмметрії (з 2017 р.).
Закінчила Київський національний університет будівництва і архітектури в 2009 р. за спеціальністю «Геоінформаційні системи і технології».
Працює в КНУБА з 2013 року.
Автор 42 наукових та навчально-методичних праць.

Кандидат технічних наук за спеціальністю 05.24.04 – Кадастр і моніторинг земель, доцент.
Освіта
2009 р. – закінчила Київський національний університет будівництва і архітектури («Геоінформаційні системи і технології», магістр, інженер-геоінформатик);
2013 р. – закінчила навчання в аспірантурі Київського національного університету будівництва і архітектури за спеціальністю 05.24.04 – Кадастр і моніторинг земель.
Трудова діяльність
Науково-педагогічний стаж  складає 9 років:
2009 – 2014 рр. – молодший науковий співробітник ДП «Науково-дослідного інституту геодезії і картографії» (за сумісництвом).
2010-2011 рр. – приймала участь у проекті Tempus IV по модернізації вищої освіти з геоінформаційних технологій в Україні.
2013 р. – асистент кафедри геоінформатики і фотограмметрії КНУБА.
2013 р.– захистила кандидатську дисертацію на тему: «Геоінформаційний моніторинг природних комплексів України».
2018 р. – теперішній час – старший науковий співробітник ДП «Науково-дослідного інституту геодезії і картографії» (за сумісництвом).
2017 – теперішній час доцент кафедри геоінформатики і фотограмметрії.
14 грудня 2018 року отримала вчений ступінь доцента.
Перелік навчальних дисциплін
Бази геопросторових даних
Геоінформаційний моніторинг
Нормативне забезпечення геоінформаційної діяльності
Геоінформаційні методи в туризмі
Прикладне програмування в ГІС
Інформаційні технології семантичної інтеграції геопросторових даних (дисципліна вільного вибору за програмою PhD)

Сфера наукових інтересів
Геоінформаційні системи і технології, інфраструктура геопросторових даних, топографічне картографування, бази геопросторових даних, геоінформаційний моніторинг.
Напрями наукової роботи

Розроблення методичних основ формування інфраструктури геопросторових даних та стандартизації у сфері Географічної інформації /Геоматики;
Створення бази топографічних даних для Національної інфраструктури геопросторових даних України;
Розроблення геоінформаційних моделей, технологій та систем для територіального управління, земельного і містобудівного кадастру та грошової оцінки земель;
Створення геоінформаційних моделей, методів і технологій для кадастрових систем, моніторингу і управління територіями.
  
Патенти, винаходи, авторські свідоцтва
Міністерство економічного розвитку і торгівлі. Свідоцтво про реєстрацію авторських прав на твір № 85734. Дата реєстрації 13.02.2019 Комп’ютерна програма «Геоінформаційна система прототипу Національної інфраструктури геопросторових даних».
 
Стажування, курси підвищення кваліфікації

Сертифікати професійної діяльності

2021  Сертифікат закінчення курсів «Strengthening Geospatial Information management: Using the Integrated Geospatial Information Framework (Facilitated)», The World Bank
2020 Сертифікат учасника серії вебінарів Integrated Geospatial Information Framework (IGIF), Kadaster, Нідерланди
2019 Сертифікат учасника воркшопу: Моделювання даних і бази даних, Statens Kartverket, Хонефос, Норвегія
2017 Сертифікат закінчення курсів SDI-06: ГІС на основі Інтернет та геопортали ІПД, Університет острова Ванкувер, Канада (Vancouver Island University, Canada)
2017 Сертифікат «National geospatial data infrustructure in Ukraine outcomes of prototype creation and perdpective of future cooperation with related organization»
2017 Сертифікат закінчення курсів SDI-05: Просторове моделювання та прикладне програмне забезпечення для ІПД Університет острова Ванкувер, Канада (Vancouver Island University, Canada)
2016 Сертифікат закінчення навчальних курсів на тему: Створення НІГД та операційне планування 2 JICA (Японська агенція міжнародної співпраці), Токіо, Японія
2016 Сертифікат закінчення навчальних курсів на тему: Створення НІГД та операційне планування
JICA (Японська агенція міжнародної співпраці), Токіо, Японія
2016 Сертифікат закінчення курсів SDI-04: Менеджмент геоінформаційних систем для ІПД Університет острова Ванкувер, Канада (Vancouver Island University, Canada)
2016 Сертифікат закінчення курсів SDI-03: Просторові кадастрові інформаційні системи для ІПД
Університет острова Ванкувер, Канада (Vancouver Island University, Canada)
2015 Сертифікат закінчення курсів SDI-02: Системи управління базами геоданих для ІПД
Університет острова Ванкувер, Канада (Vancouver Island University, Canada)
2015 Сертифікат «Intercultural communication for building bridges» Jade Hochschule, Федеративна республіка Німеччини
2014 Сертифікат закінчення курсів: Просторовий аналіз Esri, Udemy
2011 Сертифікат закінчення курсів: Основи ГІС в рамках проекту Темпус «географічні інформаційні технології для сталого розвитку в країнах-сусідах Східної Європи» Університет Політехніки Валенсії, Іспанія9
Громадська діяльність
Член Технічного комітету стандартизації ТК 103 «Географічна інформація/ геоматика»;
Член Українського товариства геодезії і картографії.
Наукова робота
Автор 41 науково-методичних праць, з них: 35 статей у фахових виданнях, затверджених у переліку Міністерства освіти і науки України та наукометричних базах Scopus та Web of Science,
6 навчально-методичних праць.
Співавтор гармонізованих національних стандартів у сфері «Географічна інформація/ геоматика»:
 • Національний стандарт України ДСТУ 8774:2018 «Географічна інформація. Правила моделювання геопросторових даних» Наказ ДП «УкрНДНЦ» від 11.06.2018 № 158;
 • Національний стандарт України ДСТУ ISO 19131:2019 Географічна інформація. Специфікація геоінформаційного продукту (ISO 19131:2007; Amd 1:2011, IDT) Наказ ДП «УкрНДНЦ» від від 18.03.2020 № 72.

Співавтор 6 науково-дослідних робіт в ДП «Науково-дослідному інституті геодезії і картографії» і на кафедрі ГІФ КНУБА:

1. Звіт про науково-дослідну роботу «Картографо-інформаційне забезпечення моніторингу природних комплексів, територій та об’єктів системи моніторингу» // УДК 528.36.16:528.36.33
Номер держреєстрації 0108U010814, Київ: ДП «НДІГК». – 2009 – 139 с., С. 7-57;
2. Звіт про науково-дослідну роботу «Картографо-інформаційне забезпечення моніторингу природних комплексів, територій та об’єктів системи моніторингу» // УДК 528.36.33.19 Номер держреєстрації 0110U007344, Київ: ДП «НДІГК». – 2010 – 178 с. С. 4-96, 133-138, 150-153.;
3. Звіт про науково-дослідну роботу «Підготовчі роботи. Надання науково-технічних та консультаційних послуг для підтримки виконання робіт по створенню топографічної бази даних «основна державна топографічна карта». Створення (оновлення) цифрових топографічних карт в
масштабі 1:50 000» // УДК 528:489, Київ: ДП «НДІГК». – 2020 – 276 с.;
4. Звіт про науково-дослідну роботу «Пілотний проект УКРНІГД щодо запровадження національної інфраструктури геопросторових даних» // УДК 528, Київ: ДП «НДІГК». – 2020 – 161 с.
5. Звіт про «Розроблення геоінформаційних методів і моделей для моніторингу та управління територіями» Номер держреєстрації: 0118U007370.
Карпінський Ю.О., Лященко А.А., Катушков В.О., Зіборов В.В., Патракеєв І.М., Лазоренко-Гевель Н.Ю. та iншi “Розробка та впровадження в практику технологій, методів, моделей і рекомендацій для ГIС, фотограмметрії та дистанційного зондування Землі” // Науково-технічна робота кафедри геоінформатики і фотограмметрії. Державний реєстраційний номер 0115U005151 від 18.01.2018 УкpIHTEI.
6. Співавтор комп’ютерної програми «Геоінформаційна система прототипу Національної інфраструктури геопросторових даних» Міністерство економічного розвитку і торгівлі. Свідоцтво про реєстрацію авторських прав на твір № 85734. Дата реєстрації 13.02.2019.
Основні публікації за категоріями:
Монографії:
Публікації у наукових виданнях (журналах), які індексуються у наукометричній базі даних SCOPUS та WEB OF SCIENCE:
 1.  Lazorenko-Hevel, N., Karpinskyi, Y., & Kin, D. (2021). Some peculiarities of creation (updating) of digital topographic maps for the seamless topographic database of the main state topographic map in ukraine. Geoingegneria Ambientale e Mineraria, 162(1), 19-24. doi:10.19199/2021.1.1121-9041.019 Retrieved from www.scopus.com
 2. Hudak, V. M., Cherevko, I. A., Zatserkovny, V. I., Nikolaienko, O. Y., & Lazorenko-Hevel, N. Y. (2021). Geoinformation modeling of exogenous geological processes on the territory of the kyiv-pechersk lavra. Paper presented at the 20th International Conference Geoinformatics: Theoretical and Applied Aspects, doi:10.3997/2214-4609.20215521048 Retrieved from www.scopus.com
 3. Karpinskyi, Y., Lyashchenko, A., Lazorenko-Hevel, N., Cherin, A., Kin, D., & Havryliuk, Y. (2021). Main state topographic map: Structure and principles of the creation A database. Paper presented at the 20th International Conference Geoinformatics: Theoretical and Applied Aspects, doi:10.3997/2214-4609.20215521043 Retrieved from www.scopus.com
 4. Karpinskyi, Y., & Lazorenko-Hevel, N. (2020). Topographic mapping in the national spatial data infrastructure in ukraine. Paper presented at the E3S Web of Conferences, , 171 doi:10.1051/e3sconf/202017102004 Retrieved from www.scopus.com
 5. Hevel, N. L., Kin, D., & Karpinskyi, Y. (2020). Some aspects of the edge matching method of digital topographic maps in the scale of 1:50 000 for creation the main state topographic map. Paper presented at the International Conference of Young Professionals, GeoTerrace 2020, doi:10.3997/2214-4609.20205758 Retrieved from www.scopus.com
 6. Ren, L., & Hevel, N. L. (2020). The status and development trends of land remote sensing. Paper presented at the International Conference of Young Professionals, GeoTerrace 2020, doi:10.3997/2214-4609.20205752 Retrieved from www.scopus.com
 7. Lazorenko-Hevel, N., Denysiuk, B., Halius, I., & Zatserkovnyi, V. (2020). Geoinformation maintenance of the territory of chornobilskiy radio-ecological biosphere reserve for monitoring conduction. Paper presented at the XIV International Scientific Conference on Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment, Retrieved from www.scopus.com
 8. Patrakeyev, I., Ziborov, V., & Lazorenko-Hevel, N. (2017). METHODS of EVALUATION of the STATE and EFFICIENCY of the URBAN ENVIRONMENT. Paper presented at the ISPRS Annals of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, , 4(5W1) 43-49. doi:10.5194/isprs-annals-IV-5-W1-43-2017 Retrieved from www.scopus.com
 9. 1. Yurii Karpinskyi, Nadiia Lazorenko-Hevel Topographic mapping in the National Spatial Data Infrastructure in Ukraine/E3S Web of Conferences Volume 171, Article Number 02004 DOI https://doi.org/10.1051/e3sconf/202017102004
 10. Індексується у наукометричній базі (SCOPUS), Google Scholar та Agricultural & Environmental Science Database (ProQuest), Chemical Abstracts Service (CAS),Conference Proceedings Citation Index (Web of Science) DOAJ, Earth, Atmospheric & Aquatic Science Database (Proquest)  EBSCO (EBSCO Discovery Service), Ei Compendex, Google Scholar IET INSPEC, Materials Science & Engineering Database (ProQuest)  NASA ADS, SciTech Premium Collection (ProQuest), Scopus, Technology Collection (ProQuest).
 11. 2. Lazorenko-Hevel N., Denysiuk B., Halius I.and Zatserkovnyi V. (2020) Geoinformation maintenance of the territory of Chornobilskiy radio-ecological biosphere reserve for monitoring conduction. European Association of Geoscientists & Engineers. Conference Proceedings, XIV International Scientific Conference “Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment”., Volume 2020, pp. 1–5. https://www.earthdoc.org/content/papers/10.3997/2214-4609.202056056https://doi.org/10.3997/2214-4609.202056056  (SCOPUS)
 12. 3. Patrakeev, V. Ziborov, N. Lazorenko-Hevel. Methods of evaluation of the state and efficiency of the urban environment. ISPRS Annals of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences, Volume IV-5/W1, 2017 Geospace 2017, 4–6 December 2017, Kyiv, Ukraine: 43-49. DOI: 10.5194 / isprs-annals-IV-5-W1-43-2017 Режим доступу : https://doi.org/10.5194/isprs-annals, (SCOPUS)
 13. 4. Lazorenko-Hevel N., Kin D. & Karpinskyi Some aspects of the edge matching method of digital topographic maps in the scale of 1:50 000 for creation the main state topographic map
 14. Papers of International conference of young professionals GeoTerrace-2020. – Lviv Polytechnic National University, Lviv, Ukraine. December 7-9, 2020 p.
 15. https://openreviewhub.org/geoterrace/paper-2020/some-aspects-edge-matching-method-digital-topographic-maps-scale-150-000-2 (Текст доповіді опублікований в електронному вигляді в матеріалах конференції та буде включений до Інтернет-бази даних Earthdoc (earthdoc.org), що індексується у (SCOPUS)Індексування очікується на березень 2021)
Публікації у фахових наукових виданнях України категорії Б:
 1. Karpinskyi Y., Lazorenko-Hevel N., Kin D. (2020) INSPIREID implementation in the topographic database of the main state topographic map of Ukraine. Веб ISTCGCAP, Vol. 91, No. 91, pp. 20–27.
 2. https://doi.org/10.23939/istcgcap2020.91.020 (INDEX COPERNICUS)
 3. Карпінський Ю.О. Системна модель топографічного картографування в національній інфраструктурі геопросторових даних в Україні / Ю.О. Карпінський, Н.Ю. Лазоренко-Гевель // ISTCGCAP. 2020; Випуск 92, 2020, Номер 92: 24-36 https://doi.org/10.23939/istcgcap2020.92.024 (INDEX COPERNICUS)
 4. Н.Ю. Лазоренко-Гевель, Д. О. Кінь (2019). МЕТОДИКА ЗВЕДЕННЯ ЦИФРОВИХ ТОПОГРАФІЧНИХ КАРТ МАСШТАБУ 1: 50 000 ДЛЯ СТВОРЕННЯ ОСНОВНОЇ ДЕРЖАВНОЇ ТОПОГРАФІЧНОЇ КАРТИ. Інженерна геодезія, (67), 56-66. https://www.researchgate.net/publication/347024410_THE_EDGE_MATCHING_METHOD_OF_DIGITAL_TOPOGRAPHIC_MAPS_IN_THE_SCALE_OF_150_000_FOR_CREATION_THE_MAIN_STATE_TOPOGRAPHIC_MAP
 5. Карпінський Ю.О. Архітектура та функціональна модель бази топографічних даних / Ю.О. Карпінський, А.А. Лященко, Н.Ю. Лазоренко-Гевель, А.Г. Черін // Інженерна геодезія: наково-технічний збірник 2019. – № 67. – С. 67–81. https://doi.org/10.32347/0130-6014.2019.67.67-81.  http://geodesy.knuba.edu.ua/article/view/218024/217794
 6. Карпінський Ю.О. Методи збирання геопросторових даних для топографічного картографування / Ю.О. Карпінський, Н. Ю. Лазоренко-Гевель // Сучасні досягнення геодезичної науки і виробництва. Збірник наукових праць. – Вип. І(35). – 2018. – С.204-211. Режим доступу:  http://gki.com.ua/ua/metodi-zbirannja-geoprostorovih-danih-dlja-topografichnogo-kartografuvannja (INDEX COPERNICUS)
 7. Карпінський Ю.О. Застосування топографічних планів в умовах розвитку національної інфраструктури геопросторових даних / Ю. О. Карпінський, Н.Ю. Лазоренко-Гевель // Містобудування та територіальне планування.– №68. – 2018. – С. 712-724.  http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/02/2018/201868.pdf (INDEX COPERNICUS)
 8. Лазоренко-Гевель Н.Ю. Ініціативи EUROSDR та EUROGEOGRAPHICS щодо використання сучасних методів збирання геопросторових даних для топографічного картографування // Інженерна геодезія – № 64. – 2017. – С.67 – 77
 9. Patrakeev, V. Ziborov, N. Lazorenko-Hevel. Determination of anthropogenic changes on the urbanized territories by facilities of GEOSCIENCE ENGINEERING Vol. LXIII (2017), No.1 p.8-14, DOI:10.1515/gse-2017-0002 Режим доступу : http://gse.vsb.cz/ojs/index.php/GSE/article/view/140, (INDEX COPERNICUS)
 10. Патракеєв І.М. Геоінформаційний моніторинг як засіб міждисциплінарного переносу знань /І.М. Патракеєв, В.В. Зіборов, Н. Ю. Лазоренко-Гевель // Містобудування і територіальне планування. – 2017. – Вип. 62-1. – С.469-476. – Режим доступу: http://org2.knuba.edu.ua/pluginfile.php/32574/mod_resource/content/1/1.pdf
 11. Лазоренко-Гевель Н.Ю., Денисюк Б.І. Аналіз методів і моделей цифрового моделювання рельєфу в об’єктно-реляційних базах топографічних даних // Управління розвитком складних систем. – № 26. – 2016. – С. 178-186 – Режим доступу: http://urss.knuba.edu.ua/files/zbirnyk-26/178-186.pdf (INDEX COPERNICUS)
 12. Лазоренко-Гевель Н.Ю. Геостатистичне моделювання результатів агроекологічного моніторингу ґрунтів Київської області // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва: зб. наук. пр. – 2014. – Вип. 1 (27). – С.98-102 – Режим доступу: http://vlp.com.ua/node/12289 (INDEX COPERNICUS)
Публікації у зарубіжних періодичних наукових виданнях країн Організації економічного співробітництва та розвитку:
 1. Karpinskyi Y., Lazorenko-Hevel N.(2020). The system model of topographic mapping in the national spatial data infrastructure in Ukraine. Interdepartmental scientific and technical review “Geodesy, Cartography and Aerial Photography”.  Volume 92, pp. 24–36. https://doi.org/10.23939/istcgcap2020.92.024.
 2. http://science.lpnu.ua/istcgcap/all-volumes-and-issues/volume-92-2020/system-model-topographic-mapping national-spatial
 3. Інші публікації (в тому числі роботи, що мають тільки паперовий варіант, тези, доповіді, виступи на конференціях):
 4. Третяк В. Моніторинг зелених насаджень на прикладі міста Києва за допомогою космічних знімків / В. Третяк, Н. Лазоренко-Гевель // Матеріали Всеукр. студентської наук.-практ. конференції «Актуальні питання використання та охорони земельних ресурсів» Дубляни 8 квітня 2021 р. – Львів: Львівський національний аграрний університет.  –  С. 39-42. http://www.lnau.edu.ua/lnau/attachments/72777277_Матеріали_ВСНК_08.04.2021.pdf
 5. Карпінський Ю.Створення (оновлення) цифрових топографічних карт Основної державної топографічної карти / Ю. Карпінський, Н. Лазоренко-Гевель // Матеріали ХХV Міжнародної науково-технічної конференції “Геофорум-2020”, 1-3 квітня 2020- Львів: НУ “Львівська політехніка” – 143-146 c.  ISBN 978-966-941-457-1. http://zgt.com.ua/wp-content/uploads/2020/05/tezu__Geoforum__2020_1.pdf
 6. Lazorenko-Hevel N., Kin D. & Karpinskyi  Yu. Some aspects of the edge matching method of digital topographic maps in the scale of 1:50 000 for creation the main state topographic map. Papers of International conference of young professionals GeoTerrace-2020. – Lviv Polytechnic National University, Lviv, Ukraine. December 7-9, 2020 p. https://openreviewhub.org/geoterrace/paper-2020/some-aspects-edge-matching-method-digital-topographic-maps-scale-150-000-2
 7. Карпінський Ю.О. Національний профіль міжнародних стандартів серії ISO 19100 “Правила моделювання геопросторових даних” / Ю.О. Карпінський, Н.Ю. Лазоренко-Гевель // Інфраструктура якості: перспективи та тенденції розвитку. Переваги застосування стандартів: ІV Міжнародна науково-практична конференція. Тези доповідей (Київ, 16 жовтня 2019 року). – Київ, ДП “УкрНДНЦ”, 2019. – 32 с. http://uas.org.ua/wp-content/uploads/2019/11/Zbirnik-tez-2019.pdf
 8. Карпінський Ю.О. Трансформування моделі бази геопросторових даних із UML моделі у SQL моделі / Ю.О. Карпінський, Н.Ю. Лазоренко-Гевель, Д. О. Кінь // Всеукраїнська науково-практична конференція “Картографічне моделювання та географічні інформаційній системи” (3– 5 жовтня 2019 року). – Львів: НУ “Львівська політехніка”, 2019.–С. 76–79.
 9. Карпінський Ю.О. Архітектура державної топографічної карти / Ю.О. Карпінський, Н.Ю. Лазоренко-Гевель // Всеукраїнська науково-практична конференція “Картографічне моделювання та географічні інформаційній системи” (3– 5 жовтня 2019 року). – Львів: НУ “Львівська політехніка”, 2019.–С. 11–14.
 10. Карпінський Ю.О., Лященко А.А., Катушков В.О., Зіборов В.В., Патракеєв І.М., Лазоренко-Гевель Н.Ю.та iншi “Розробка та впровадження в практику технологій, методів, моделей і рекомендацій для ГIС, фотограмметрії та дистанційного зондування Землі” // Науково-технічна робота кафедри геоінформатики і фотограмметрії. Державний реєстраційний номер 0115U005151 від 18.01.2018 УкpIHTEI.
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram