Іванова Тетяна Миколаївна

к.е.н., доц. Іванова Тетяна Миколаївна

Контактні дані:

Пошта: ivanova.tm@knuba.edu.ua

Телефон: 241-54-77

каб. 339 (центральний корпус)

Профіль автора у ORCID

Профіль автора у Google Scholar

Профіль автора у Web of Science

 Профіль автора у ResearchGate

Досягнення у професійній діяльності за 5 років

Наукові праці

ГАРАНТ ОПП «ОБЛІК І АУДИТ»  СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 071 «ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ» – Магістри

Освіта

Закінчила Феодосійську фінансово-економічну академію Київського університету ринкових відносин у 2005 році, за спеціальністю «Облік і аудит», кваліфікація магістр з обліку і аудиту.

Кандидат економічний наук з 2012 року.

Присвоєно вчене звання доцента кафедри управління персоналом та економіки праці у 2015 році.

Досвід роботи

Стаж науково-педагогічної роботи у закладах вищої освіти –
19 років. Основні етапи науково-педагогічної діяльності у вищих навчальних закладах освіти із зазначенням посади та місця роботи:

З вересня 2019 року – доцент кафедри економічної теорії, обліку та оподаткування Київського національного університету будівництва і архітектури (КНУБА).

 

Наукові публікації

Маю 85 наукових публікацій, у тому числі наукові праці, опубліковані у вітчизняних і міжнародних фахових виданнях, з них: 31 стаття, 54 тези доповідей, 2 колективних монографії. Публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Web of Science (1).

 

Дисципліни, які закріплені за викладачем

Аудит, Управлінський облік, Облік і аудит у будівництві, Організація бухгалтерського обліку, Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами.

 

Сфера наукових інтересів

Управлінський облік, Організація і методика аудиту, Організація обліку на будівельних підприємствах, Міжнародні стандарти фінансової звітності.

 

Стажування, сертифікати

  1. Сертифікат про підвищення кваліфікації «Програма професійного розвитку науково-педагогічних і педагогічних працівників НаУКМА», 2020 р.
  2. Свідоцтво про підвищення кваліфікації «Формування у студентів компетентностей ХХІ сторіччя», 2020 р.
  3. Свідоцтво про підвищення кваліфікації за програмою «Облік і оподаткування», 2020 р.
  4. Сертифікат за проходження майстер-класу «Основи роботи з системою перевірки текстів на плагіат Unicheck», 2020 р.
  5. Сертифікат про підвищення кваліфікації з курсу «Справжній бухоблік», 2022 р.
  6. Сертифікат про підвищення кваліфікацій з курсу «МСФЗ: перші кроки», 2022 р.
  7. Міжнародний сертифікат, що засвідчує участь у Міжнародній програмі підвищення кваліфікації науково-педагогічних та педагогічних працівників закладів освіти «Створення сучасного електронного курсу на платформі MOODLE», 2022 р.

Основні наукові досягнення та здобутки:

Опубліковано 85 наукових праць, у тому числі, 31 стаття, 54 тези доповідей, 2 колективних монографії. Публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Web of Science (1).

 

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram