АНКЕТУВАННЯ – КНУБА

АНОНІМНЕ АНКЕТУВАННЯ

Анкетування доступне для здобувачів вищої освіти і науково-педагогічних працівників Київського національного університету будівництва і архітектури, випускників закладу освіти і роботодавців. Всі анкети є анонімними, отримані дані аналізуватимуться у вигляді статистичних узагальнень

 

Студентів

Перші враження студента-першокурсника

Анкета студента-першокурсника (після екзаменаційної сесії)

Задоволеність студентів І курсу освітньою програмою

Задоволеність студентів ІІ–IV курсів освітньою програмою

Організація освітнього процесу в магістратурі (освітньо-професійна програма)

Організація освітнього процесу в магістратурі (освітньо-наукова програма)

Викладач очима студентів (лектор)

Оцінка якостей викладача практичного заняття

Анкета випускника КНУБА

Відповідність вимог або критеріїв роботодавців

 

Аспірантів

Організація освітнього процесу в аспірантурі

 

Викладачів

Забезпечення якості освіти у КНУБА і задоволеність умовами праці

 

Результати анкетування

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram