Корсун Інна Миколаївна

 

lych.vm@knuba.edu.ua

каб. 337 (центральний корпус)

Профіль автора у ORCID

Профіль автора у Google Scholar

Досягнення у професійній діяльності за 5 років

Наукові праці

Освіта

Закінчила Черкаський державний технологічний університет у 2013 році, за спеціальністю 8.03050801 «Фінанси і кредит», магістр з фінансів і кредиту.

Кандидат економічний наук з 2017 року.

Присвоєно вчене звання доцента кафедри фінансів від 16.12.2019 р.
АД № 003897.

 

Досвід роботи

Стаж науково-педагогічної роботи у вищих навчальних закладах –
10 років. Основні етапи науково-педагогічної діяльності у вищих навчальних закладах освіти із зазначенням посади та місця роботи:

З вересня 2022 року – доцент кафедри економічної теорії, обліку та оподаткування Київського національного університету будівництва і архітектури (КНУБА).

 

Наукові публікації

Маю 48 наукових публікацій, у тому числі наукові праці, опубліковані у вітчизняних і міжнародних фахових виданнях, зокрема: 19 статей, 23 тези доповідей, 5 колективних монографій, 1 підручник (у співавторстві). Публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Web of Science (5).

 

Дисципліни, які закріплені за викладачем

Фінансовий облік, Державний фінансовий контроль, Нормативна база оподаткування, Організація і методика аудиту, Істрія економіки та економічної думки.

 

Сфера наукових інтересів

Державні фінанси, Фінансове забезпечення галузей соціальної сфери, Банківська справа, Фінанси підприємницьких структур.

 

Стажування, сертифікати

  1. Міжнародний сертифікат, який підтверджує рівень володіння іноземною мовою (англійською) на рівні В2., 2019 р. (Certificate Nr KJ-A Nr. 19/07/73).
  2. Міжнародне стажування у Вищій лінгвістичній школі,
    м. Ченстохова (Польща). Сертифікат, який підтверджує проходження стажування за Європейським освітнім проектом «Інноваційні методи і технології у навчанні: «Новітні європейські практики (Менеджмент і адміністрування)» від 05.07.2019 р. (Certificate of completion Registration number KPK 19/07/38).
  3. Державний сертифікат про володіння державною мовою на рівні вільного володіння 2-го ступеня. Серія УМД № 00135856. Рішення Національної комісії зі стандартів державної мови від 12.08.2022 р. № 235.

Основні наукові досягнення та здобутки:

Опубліковано 48 наукових праць, у тому числі, 19 статей, 23 тези доповідей, 5 колективних монографій, 1 підручник (у співавторстві). Публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Web of Science (5 одн.).

 
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram