Проректор з наукової роботи та інноваційного розвитку

Ковальчук Олександр Юрійович
Кандидат технічних наук, старший науковий співробітник
Тел. (044) 248-30-31
Ковальчук Олександр Юрійович (Kovalchuk Oleksandr) – проректор з наукової роботи та інноваційного розвитку, кандидат технічних наук. Перейшов на посаду проректора з посади заступника директора науково-дослідного інституту в’яжучих речовин і матеріалів. Майже вся його трудова діяльність пов’язана з Київським національним університетом будівництва і архітектури.
В 1998 році вступив в КНУБА на будівельно-технологічний факультет.
Після завершення аспірантури працював провідним технологом Науково-виробничого концерну «Інститут поризованих бетонів» Академії будівництва України (концерн «Силікат»).
В 2004 році перейшов на роботу в НДІ в’яжучих речовин і матеріалів КНУБА, де працював на посадах молодшого наукового співробітника, а після захисту дисертаційної роботи (2008 р.) старшого наукового співробітника. Після завершення докторантури (2017 р.) став заступником директора НДІ в’яжучих речовин і матеріалів.
З вересня 2021 року працює проректором з наукової роботи та інноваційного розвитку.
Вважає, що наука – важлива складова успішної роботи університету. Нажаль, загальні процеси у світовій та вітчизняній економіці, а також внутрішні процеси у університеті відчутно впливають на показники наукової діяльності університету. Єдиним виходом у такій ситуації є активна підтримка наукової молоді та залучення широкого кола працівників університету до наукової роботи, активна участь у грантових програмах та міжнародних проектах, участь у конкурсах стартап-проектів.

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram