Про кафедру

Про кафедру

З 1997 р. обов’язки завідувача кафедри виконує доктор технічних наук, професор Олександр Володимирович Кащенко (1949 р.н.) — випускник КІБІ (1973). Автор понад 100 наукових, науково-методичних праць, серед них підручники і монографії, а також навчальні посібники: «Інформаційні технології в архітектурній освіті» (2015, співавтори Михайленко А.В., Кащенко Т.О., Антао А.), «Основи біодизайну» (2011, співавтор Михайленко В.Є.).

Основними завданнями художньо-прикладної підготовки майбутніх архітекторів, дизайнерів та художників є формування системи естетичних цінностей, системи уявлень і критеріїв у предметній галузі: архітектура, дизайн, мистецтво, а також набуття знань і умінь з теорії і практики зображень (перспектива, колористика, техніка виконання художніх робіт). На архітектурному факультеті Київського національного університету будівництва і архітектури реалізацію цих завдань забезпечує кафедра рисунка та живопису.

Контактна інформація:
тел. 245-48-41, 241-55-26
email: kaschenko.ov@knuba.edu.ua

Історія кафедри

Історія кафедри тісно пов’язана з історією розвитку університету. У 1930 році на архітектурному факультеті у складі кафедри архітектурного проектування було створено секцію рисунка та живопису. Її очолив відомий український архітектор, художник Василь Григорович Кричевський (1872-1952) — відомий представник ліричного українського імпресіонізму, графік, творець нового стилю в архітектурі — українського архітектурного модерну.

У 1934 р. на основі секції була організована кафедра рисунка і живопису. Це була перша кафедра рисунка та живопису в складі будівельних вищих навчальних закладів УРСР. Її завідувачем став художник-графік Іларіон Миколайович Плещинський (1892-1961). Він працював переважно в галузі ліричного пейзажу, а також плаката, книжкової та промислової графіки.

У 1948 р. колектив очолив художник Порфирій Дмитрович Жалко-Титаренко (1881-1949) — член Спілки художників УРСР. Автор пейзажів, портретів, символічних композицій, картин античної тематики. Створив більше 50 кіноплакатів на замовлення Всеукраїнського фотокіноуправління, які демонструвалися на виставках за кордоном.

З 1949 р. упродовж наступних 25 років очолював кафедру доцент Ю.М.Петров (1909-1990) — кандидат архітектури, член Спілки художників та Спілки архітекторів України. Розробив нову методику графічної підготовки архітекторів, автор численних художніх робіт (пейзажів) та рукописів із методики викладання рисунка, живопису, графіки.

Починаючи із 1970-х років кафедру очолюють випускники КІБІ.

У 1974 р. завідувачем став кандидат архітектури, професор Віктор Васильович Чепелик (1927-1999) — лауреат Державної премії України в галузі архітектури, дійсний член Української академії архітектури, почесний доктор НДІ теорії та історії архітектури і містобудування, випускник КІБІ (1954). Вивчав загальну історію української та всесвітньої архітектури, українське народне будівництво, історію української архітектури початку XX ст. (модерн, необароко). Опублікував понад 185 наукових праць, серед яких: «Архітектура і мова», «Зодчі середньовіччя і нового часу», «Український архітектурний модерн».

З 1979 р. роботою колективу керував ще один випускник КІБІ (1953) — кандидат технічних наук, професор Михайло Федорович Євстифеєв (1923-2010). У колі його наукових інтересів були питання розвитку та вдосконалення теорії побудов перспективних зображень, розширення способів реконструкції перспектив.

У 1990 р. очільником кафедри став доктор архітектури, професор Віктор Володимирович Савченко (1928-2003) — український архітектор і художник, майстер акварельного живопису.

З 1997 діяльністю кафедри рисунка і живопису керує доктор наук зі спеціальності «Технічна естетика», дійсний член Української академії архітектури, член Національної спілки архітекторів України, заслужений працівник освіти України, професор Олександр Володимирович Кащенко (1949 р.н.) — декан архітектурного факультету.

У 1994 р. відкрита спеціальність «Образотворче мистецтво, креслення». У зв’язку з цим кафедра перетворилася на випускну. Перший випуск бакалаврів із нової спеціальності відбувся у 1998 р., а спеціалістів — у 1999 р.

Кафедра готує бакалаврів та магістрів за напрямом 023  «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація», спеціалізацією «Художньо-декоративне оздоблення інтер’єру».

До професорсько-викладацького складу кафедри рисунка і живопису в різні роки входили відомі художники В.А.Фельдман, М.І.Антонов, Ю.І.Хіміч, Г.І.Шерстюк, В.М.Шевченко, К.О.Сударенко, О.А.Горбенко, Ю.О.Бородай (Довгань), скульптори П.І.Ульянов, М.Д.Марченко та ін.

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram