Осипов Сергій Олександрович

Осипов Сергій Олександрович – доцент кафедри, кандидат технічних наук, доцент, Лауреат премії ім. М.С. Буднікова. 

Контакти: +380 044 241-54-65;Кімн. 500; e-mail:  osypov.so@knuba.edu.ua

Навчальні дисципліни:
  • Технологія будівельного виробництва.

Основні публікації по дисциплінах 

Наукові напрямки – система технологій реставрації пам’яток архітектури; технологія реставрації аркових конструкцій і склепінь. Опубліковано 16 наукових та науково-методичних праць.

Освіта

У 2009 році закінчив Київський національний університет будівництва і архітектури, отримав кваліфікацію інженер-будівельник.

У 2013 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Технологія реставрації аркових конструкцій і сліпень пам’яток архітектури»

Практична діяльність

З 2009 року працює у Київському національному університеті будівництва і архітектури; з 2009 року асистент, з 2014 року доцент кафедри технологии будівельного виробництва.  

Експерт «Експертна комісія при творчому науково-технічному союзі будівельників України» (2009-2015 рр.)

Напрями наукової діяльності – основи теорії будівельних процесів, технологія і організація реставрації пам’яток архітектури; технологія реставрації аркових конструкцій і склепінь.

Автор понад 50 науково-методичних праць, серед яких 2 колективних монографій та 5 навчальних посібників.

Основні праці: 

Монографії:

Осипов С. О. Менеджмент якості в будівництві і геном ділової досконалості організації: [монографія] / під загальною редакцією Лівінського О. М., Савенка В. І., Пальчика С. П., Черткова О. Ю. – Київ: Центр учбової літератури, 2017. – 232 с.

Осипов С. О.  Менеджмент якості в будівництві та виробничі організаційні системи: [монографія] / під загальною редакцією Лівінського О. М., Клюєва В. В., Савенка В. І., Пальчика С. П., Черткова О. Ю. – Київ: Центр учбової літератури, 2017. – 232 с.

Навчальні посібники:

Технологія монтажу

Проектування технології зведення монолітних багатоповерхових будинків: навчальний посібник до виконання курсового проекту / О. Ф. Осипов, С. О. Осипов. – К. : ФОП Ямчинський О. В., 2019. – 167 с.

Проектування технології зведення монолітних багатоповерхових будинків: навчальний посібник до виконання курсового проекту; за ред. О. Ф. Осипова / Осипов, О. Ф.; Новиков, С. Н.; Осипов, С. О.; Черненко, К. В. – Вид. 2-е. – Чернівці : Рута, 2019. – 159 с.

Зведення монолітних багатоповерхових будинків. Проектування технології [Текст] : навч. посіб до виконання курс. проекту / О. Ф. Осипов, С. О. Осипов, А. О. Осипова ; за ред. д-ра техн. наук, проф. О. Ф. Осипова. – Вид. 3-тє, випр. і допов. – Київ : Ямчинський О. В., 2020. – 195 с.

Статті у фахових виданнях:

Осипов С. О. Методика выбора технологии реставрации памятников архитектуры / Шляхи підвищення ефективності будівництва в умовах формування ринкових відносин: Зб. наук. праць. – Вип. 34 // Київ, КНУБА, 2015. С. 53-64

Осипов С. О.  Исследование и обоснование области рационального применения средств механизации монтажных и бетоноукладочных процессов при реставрации памятников архитектуры / Гірничі, будівельні, дорожні та меліоративні машини: Всеукраїнський зб. наук. праць. – Вип. 89 // Київ, КНУБА, 2017. С. 62-72

Осипов С. О. Передумови вдосконалення технологічних процесів реставрації кам’яної кладки пам’яток архітектури / О. Ф. Осипов, С. О. Осипов, О. В. Слись // Управління розвитком складних систем: зб. наук праць. – К. : КНУБА, 2017. – Вип. 29. – С. 192-197. Електронний ресурс:

http://urss.knuba.edu.ua/zbirnyk-29

Осипов С. О. Формализация общих свойств памятника архитектуры как объекта строительства / Сучасні проблеми архітектури та містобудування. Науково-технічний збірник. Випуск № 50. – Київ: КНУБА, 2018. – С. 267-277

Осипов С. О. Классификация методов реставрации грунтовых оснований памятников архитектуры / Містобудування та територіальне планування: Науково-технічний збірник. Вип. 66 // Київ, КНУБА, 2018. С. 462-469 фахове видання

Осипов С. О. Обґрунтування технології комплексно-механізованого демонтажу металевих колон / О. Ф. Осипов, С. О. Осипов, В. О. Сигида, А. О. Осипова // Містобудування та територіальне планування: наук.-техн. збір. – К. : КНУБА, 2020. – Вип. 74. – С. 247-262.

Осипов, С; Осипов, О. Фотограмметричне моделювання технологій реставрації пам’яток архітектури. Norwegian Journal of Development of the International Science. 2021. V. 58-1. P. 42—49.,

Осипов, С. Методи зведення фундаментів на складному рельєфі / О. Осипов,  Є. Литнарович, Осипов, С., Осипова, А. // Містобудування та територіальне планування, (78), 2021. С. 414–425.

Досягнення у професійній діяльності 2019-2024

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram