Паламарчук Д.А.

доцент кафедри, доцент, кандидат технічних наук.

Освіта:

 • У 2006 році закінчив Київський національнальний університет будівництва і архітектури за спеціальністю Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини і обладнання» та здобув кваліфікацію магістр з інженерної механіки

Науковий ступінь, шифр і найменування наукової спеціальності:

 • к.т.н., 05.05.05 – Піднімально-транспортні машини

Тема дисертації:

 • «Оптимізація режимів руху шарнірно-зчленованої стрілової системи крана з горизонтальним переміщенням вантажу»

Професійний шлях:

 • 2006 р -2009 р – навчання в аспірантурі
 • з 2020 р – доцент кафедри теоретичної мехаінки

Інформація про наукову діяльність:

 • Публікації – 98
 • Підручників та посібників – 3
 • Авторських свідоцтв – 12
 • Участь в конференціях за 5 років – 8, у тому числі 6 міжнародні
 • За 5 років наукових видань 20, у тому числі науково-методичних та підручників 5
 • За останні 5 років видав монографію – 1 шт.

Наукові праці по роках публікації:

2022
 • Паламарчук Д.А. Педагогічні засади дистанційного викладання технічних дисциплін. // Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті європейського вибору України: Матеріали ІV Всеукраїнського круглого столу з міжнародною участю, Київ: КНУБА, 17 листопада 2021 року. – К.: ЦП «КОМПРИНТ», 2022. – С. 192-194. – Режим доступу: : http://old.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2021/05/Zbirnyk_materialiv_IV_Vseukrayinskoho_kruhloho_stolu_z_mizhnarodnoyu-uchastyu.pdf
 • Паламарчук Д.А.Санкін І. Система керування механізмом повороту крана. // Інноваційні технології розвитку машинобудування та ефективного функціонування транспортних систем: Матеріали ІIІ Міжнародної науково-технічної інтернет-конференції 19-20 жовтня 2022р. – Рівне : НУВГП, 2022. – С. 58-61. – Режим доступу: https://nubip.edu.ua/sites/default/files/u349/tezu_iii_mnti_rivne_2022.pdf
2021
 • Балака М.М., Паламарчук Д.А., Кім А.О. Вибір і розрахунок основних параметрів змінної фрезерної головки для одноківшового екскаватора. Збірник наукових праць міжнародної конференції «Сучасні інноваційні технології підготовки інженерних кадрів для гірничої промисловості і транспорту 2021». – Дніпро: НТУ «ДП», 2021. С. 28-33; Режим доступу – https://okmm.nmu.org.ua/ua/2021/CITEPTMTI_2021full.pdf
 • Loveikin V. S., Паламарчук Д.А., Romasevych Yu. O., Loveikin A. V.  Optimization of rotate mode at constant change of departure in the level-luffing crane with geared . // Опір матеріалів і теорія споруд. – К.: КНУБА, 2021. – Вип. 106. – С. 221-235; Режим доступу – https://doi.org/10.32347/2410-2547.2021.106.221-235
 • Ловейкін В. С., Паламарчук Д.А., Ромасевич Ю. О. Аналіз пуску шарнірно-зчленованої стрілової системи при оптимальному ривковому режимі руху. // Machinery & Energetics. Journal of rural production research. – Kyiv. Ukraine, 2020. – Vol. 11, No 4. – P. 153-160; Режим доступу – http://dx.doi.org/10.31548/machenergy2020.04.153
 • Ловейкін В. С., Паламарчук Д.А., Ромасевич Ю. О., Балака М. М. Дослідження оптимального швидкісного режиму руху під час пуску шарнірно-зчленованої стрілової системи крана. // Machinery & Energetics. Journal of rural production research. – Kyiv. Ukraine, 2021. – Vol. 12, No 1. – P. 67-73; Режим доступу – http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Tekhnica/article/view/15059
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram