КАРА ІРИНА ДМИТРІВНА

КАРА Ірина Дмитрівна, Kara Iryna

Кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри будівельної механіки.

kara.id@knuba.edu.ua

+38(044) 241-54-12, внутр. 4-12, кім.301-б

 1. Pyskunov S.O. The Analysis of the Continuous Fracture Process of the Steam-Turbine Rotor with the Local Defect / S.O. Pyskunov, R.M. Ostapenko, I.D. Kara // Strength of Materials and Theory of Structures. – К.: KNUBA, 2022. – Issue 109. – P. 203-212. http://omtc.knuba.edu.ua/article/view/271740
 2. Lizunov P.P. On the natural vibrations of thin elastic parabolic shells / P.P. Lizunov, O.P.Krivenko, Yu.V. Vorona, I.D. Kara // Актуальні проблеми інженерної механіки: IХ Міжнародна конференція, 17-20 травня 2022р.: тези доповідей – Одеса: ОДАБА, 2022. – С. 31-34. https://drive.google.com/file/d/19lnjdBGWSkc0LcRGfcd8EK5y22gizdXk/view
 3. Розрахунок статично невизначуваної несиметричної рами методом сил: методичні вказівки та індивідуальні завдання до виконання розрахунково-графічної роботи / уклад.: І.Д. Кара, М.Г. Кушніренко, Р.М. Остапенко. – К.: КНУБА, 2022р. – 32 с. https://library.knuba.edu.ua/books/43_3_22.pdf.
 4. The Analysis of the Statically Indeterminate Unsymmetrical Frame by Using the Force Method: методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи / уклад.: І.Д. Кара, М.Г. Кушніренко, Р.М. Остапенко. – К.: КНУБА, 2022р. – 24 с. https://library.knuba.edu.ua/books/45_3_22.pdf.
 5. Розрахунок тришарнірної арки і статично визначуваних рам: методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи / уклад.: І.Д. Кара, О.В. Костіна. – К.: КНУБА, 2022р. – 32 с. https://library.knuba.edu.ua/books/46_3_22.pdf
 6. The analysis of the three hinged arch and statically determinate frames: методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи / уклад.: І.Д. Кара, О.В. Костіна. – К.: КНУБА, 2022р. – 32 с. https://library.knuba.edu.ua/books/44_3_22.pdf.
 7. Розрахунок плоскої статично невизначуваної рами методом переміщень: методичні вказівки та індивідуальні завдання до виконання розрахунково-графічної роботи / уклад.: П.П. Лізунов, І.Д. Кара. – К.: КНУБА, 2022. – 32 с. https://library.knuba.edu.ua/books/17_3_22.pdf.
 8. Розрахунок нерозрізної балки на дію тимчасового навантаження методом моментних фокусів: методичні вказівки та індивідуальні завдання до виконання розрахунково-графічної роботи / уклад.: І.Д. Кара, О.В. Костіна, В.О. Недін. – К.: КНУБА, 2022р. – 52 с. https://library.knuba.edu.ua/books/65_3_22.pdf.
 1. Ворона Ю.В. Особливості постановки та розв’язування динамічних задач термопружності / Ю.В. Ворона, І.Д. Кара, М.В. Гончаренко // Опір матеріалів і теорія споруд: Наук.-техн. збірник. – К.: КНУБА, 2021. – Вип. 107. – С. 312-322. http://omtc.knuba.edu.ua/article/view/251102
 2. Кривенко О.П. Геометрично нелінійне деформування та стійкість гладких і гранованих оболонок / О.П. Кривенко, Г.М. Іванченко, Ю.В. Ворона, І.Д. Кара // Управління розвитком складних систем: Наук.-техн. збірн. – К.: КНУБА, 2021 – Вип. 48. С. 69–74. http://mdcs.knuba.edu.ua/article/view/259414
 1. Kara I.D. Peculiarities of Wave Propagation Processes in Poroelastic Media // Strength of Materials and Theory of Structures. – К.: KNUBA, 2020. – Issue 105. – P. 247-254. http://omtc.knuba.edu.ua/article/view/226590
 2. Розрахунок статично визначуваних стержневих систем: методичні вказівки до виконання розрахунково-графічних робіт / уклад.: Ю.В. Ворона, І.Д. Кара. – К.: КНУБА, 2020. – 28 с.
 3. Ворона Ю.В., Обчислення сингулярних інтегралів тривимірної теорії термопружності / Ю.В Ворона, І.Д. Кара // Опір матеріалів і теорія споруд: Наук.-техн. збірник. – К.: КНУБА, 2019. – Вип. 102. – С. 220-231. http://omtc.knuba.edu.ua/article/view/173128
 4. Ворона Ю.В. Граничноелементна методика дослідження коливань пружних масивів з урахуванням випадкового характеру констант матеріалу / Ю.В Ворона, І.Д. Кара, В.І. Щербій // Опір матеріалів і теорія споруд: Наук.-техн. збірник. – К.: КНУБА, 2018. – Вип. 100. – С. 59-70.
 5. Кара І.Д. Методика дослідження коливань поропружних об’єктів за методом граничних інтегральних рівнянь / І.Д. Кара, Ю.В Ворона // Сучасні методи і проблемно-орієнтовані комплекси розрахунку конструкцій і їх застосування у проектуванні і навчальному процесі: ІІ Міжнародна науково-практична конференція, 26-27 вересня 2018 р.: тези доповідей – К.: ТОВ «Софія-А» ЛТД, 2018. – С. 54-56.
 6. Динамічний розрахунок рам: методичні вказівки та індивідуальні завдання до виконання розрахунково-графічних робіт / уклад.: Ю.В. Ворона, І.Д. Кара. – К.: КНУБА, 2018. – 36 с.
 7. Kara I.D. Numerical solution of the problem of porous solids vibration // Strength of Materials and Theory of Structures. – К.:КNUBA, 2017. – Issue. 99. – Р. 193 – 202.
 8. Ворона Ю.В. Застосування методу граничних інтегральних рівнянь для розв’язання динамічних задач термопружності / Ю.В Ворона, І.Д. Кара // Опір матеріалів і теорія споруд. – 2015. – № 96. – С. 74-87.
 9. Ворона Ю.В. Розповсюдження циліндричних хвиль у поропружному середовищі / Ю.В Ворона, І.Д. Кара // Опір матеріалів і теорія споруд. – 2014. – № 93. – С. 146-152.
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram