Про кафедру ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ ОБЛІКУ ТА ОПОДАТКУВАННЯ

Кафедра економічної теорії, обліку та оподаткування є головною кафедрою по підготовці студентів спеціальності “Облік і оподаткування”, за освітньо-професійну програмою КНУБА «Облік і аудит».

Кафедра також забезпечує підготовку бакалаврів та магістрів на всіх факультетах університету. Завідувач кафедри – доктор економічних наук, професор, заслужений працівник освіти України, заслужений професор КНУБА  Володимир Миколайович Лич.

В науково-дослідній роботі колектив кафедри основну увагу зосередив на розробці проблем генезису економіки інтелектуально-інноваційного капіталу, зокрема еволюції людського капіталу України, господарського механізму вітчизняної економіки, інвестиційної та інноваційної політики, організації та методології бухгалтерського обліку, аудиту та оподаткування, розвитку світової економіки, підвищенні ефективності використання трудового потенціалу будівельного комплексу, соціального захисту населення.

За останні роки співробітниками кафедри опубліковано більше 400 наукових та навчально-методичних робіт, у тому числі 8 навчальних посібників.  Значна увага приділяється методичному забезпеченню роботи студентів.

Історія кафедри економічної теорії, обліку та оподаткування

Кафедра політекономії заснована в 1955 році. 3 червня 1955 року у відповідності з наказом Міністерства освіти України кандидат економічних наук Яків Устинович Лінійчук призначається завідувачем новоствореної кафедри політекономії Київського інженерно-будівельного інституту. Від дня створення і до 1987 року розбудовою кафедри беззмінно керував доктор економічних наук, професор Я. У. Лінійчук. З 1987 по 1993 роки завідувачем кафедри був професор, кандидат економічних наук, академік Академії економічних наук Володимир Іванович Науменко. З 1994 року кафедру очолює доктор економічних наук, професор Володимир Миколайович Лич. В 2018 році кафедра стала випускаючою та змінила назву на «Економічної теорії, обліку та оподаткування»

Навчальний процес на кафедрі забезпечують 12 викладачів та 3 працівника учбово-допоміжного персоналу. Серед викладачів – 3 професора, 8 доцентів, 1асистент, 9 аспірантів.

Кафедра відома не тільки в Україні, але й за її межами, як активний розробник і впровадник у практику освітньо-виховної діяльності активних методів навчання, високоякісними дослідженнями найбільш актуальних економічних проблем.

Наукові дослідження на кафедрі ведуться за багатьма економічними напрямками.

За 67 років плідної науково-дослідної діяльності викладачами кафедри опубліковано 15 монографій, десятки наочних посібників, методичних вказівок.

Щорічно у фахових економічних виданнях науковцями кафедри друкуються наукові статті та тези. Науковці кафедри приймають активну участь у наукових-практичних конференціях, семінарах, круглих столах і т. ін.

На кафедрі підготовлено та успішно захищено 7 докторських та більше 40 кандидатських дисертацій.

В процесі перебудови системи вищої освіти, а особливо викладання економічних дисциплін та відкриття нових спеціальностей викладачі кафедри розробили та читають більше 80 дисциплін.

Велика увага приділяється вихованню студентської молоді. Щорічно більше 20 студентів приймають участь у науково-практичних конференціях, готується команда з 5-ти чоловік на олімпіади з економічних напрямів, кращі студентські наукові роботи рекомендуються до участі в наукових конференціях різних рівнів.

На кафедрі організовані та плідно працюють під керівництвом викладачів 5-ть наукових гуртків. Проводяться круглі столи, на яких студенти разом з викладачами розглядають, обговорюють і дискутують на економічні теми.

Кафедра економічної теорії, обліку та оподаткування є головною кафедрою в підготовці студентів спеціальності “Облік і оподаткування”. 

З  освітньо-професійною програмою магістрів спеціальності ОіО 2020 р. можна ознайомитись за посиланням: https://knuba365-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/golovash_be_knuba_edu_ua/EaAW52_GtwRFrB3y2ozGHmcBnHTXijiPmWRiebeQWqNrdw?e=HZcMwf

З навчальним планом магістратури спеціальності ОіО 2020-2022 можна ознайомитись за посиланням: https://knuba365-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/golovash_be_knuba_edu_ua/EduUYabDWPZEmrXUsFccLScBlQEkk_LlY_-EdjyWD82niA?e=q5Eq2b

З договорами про співпрацю з роботодавцями можна ознайомитись за посиланням: https://knuba365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/golovash_be_knuba_edu_ua/EmJGz_pXLBdHjftwSpX7Ld0BvGIrPj9nyMLG7dUNL5xcQw?e=MXYi7U

Увага здобувачів магістерської програми!

З презентацією вибіркових дисциплін Ви можете ознайомитись за посиланням: https://knuba365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/golovash_be_knuba_edu_ua/Enhc-fGElElChO0-YVu8H4ABUrWBFtFyWDexpd20RbGTkQ?e=SejWWT

Обрати вибіркові дисципліни та оформити заяву для складання індивідуального навчального плану за ОПП “Облік і аудит” (рівень ВО “магістр”) здобувачі можуть за посиланням: https://docs.google.com/forms/d/12u1a5vqB2jqNQ8ohZVH85kcmx7IdKBwPLWiDNrLiOSI/edit

Критерії оцінювання проходження навчального курсу здобувачем

З результатами виконання комплексних контрольних робіт можна ознайомитись за посиланням: https://knuba365-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/golovash_be_knuba_edu_ua/EZwj7QkB62FMiE2gPSvhHHAB246P9b4BBs2QLc2rsOsr5A?e=hXoMWG

З відгуками роботодавців на освітньо-професійну програму КНУБА «Облік і аудит» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 071 Облік і оподаткування можна ознайомитись за посиланням: https://knuba365-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/golovash_be_knuba_edu_ua/EqNXpEJWYgFLruBllzzlVvYB9ycE3-KpAdTyRRMG1OQ9xw?e=lnMAfL

Пропозиції щодо перегляду та удосконалення освітньо-професійної програми просимо надсилати за контактними даними:

   

  Сторінка кафедри економічної теорії, обліку та оподаткування

  на фейсбуці https://www.facebook.com/ketoo.knuba/

  Завідувач кафедри – доктор економічних наук, професор, заслужений професор КНУБА

  Володимир Миколайович Лич.

    

    • відмінник освіти України (2001р.);

    • нагороджений почесною відзнакою ІІІ ступеня «За сумлінну працю» Міністерством економіки України (2001р.);

    • нагороджений Почесною Грамотою Міністерства освіти і науки України (2007р.);

    • Заслужений працівник освіти України;

    • нагороджений нагрудним знаком «За наукові та освітні досягнення» Міністерства освіти і науки України;

    • учасник бойових дій.

   Народився 15 жовтня 1951 р. Після проходження військової служби на ВМФ (1969-1972) отримав вищу освіту на економічному факультеті Київського національного університету ім. Т. Г. Шевченка. З 1978 р. по теперішній час працює в Київському національному університеті будівництва і архітектури:  асистентом, доцентом (1984 р.), завідувачем кафедри (1994 р.). В 1998-2004 рр. працював на керівних посадах у Науково-дослідному економічному інституті Міністерства  економіки України.

   В червні 1984 р. захистив кандидатську дисертацію, в грудні 2005 р. – докторську. Вчене звання професора присвоєно у 2005 р. Творчий доробок В.М.Лича – це понад 200 наукових праць, навчальні посібники, монографії. Під його керівництвом підготовлено 2 доктор та 12 кандидатів економічних наук.

    Наукові дослідження ведуться за такими напрямами:

     

     • Наукові проблеми генезису економіки інтелектуально-інноваційного капіталу  (доктор економічних наук, професор В.М. Лич, доктор економічних наук, доцент Згалат-Лозинська Л. О. кандидат економічних наук, доцент Ю.Б. Чернявська);
     • Інноваційний розвиток будівельних підприємств в умовах формування економіки інтелектуального капіталу (доктор економічних наук, професор В.М. Лич, доктор економічних наук, доцент Згалат-Лозинська Л. О., кандидат економічних наук, доцент Ю.Б. Чернявська, кандидат економічних наук, доцент М.М. Зінченко);

     • Удосконалення організації та методології обліку, аудиту та оподаткування (доктор економічних наук, професор В.М. Лич, кандидат економічних наук, доцент Іванова Т.М.,кандидат економічних наук, доцент І.М. Корсун, асистент Л.В. Головаш);

     • Формування ефективного інвестиційного механізму розширеного відтворення благ та послуг в Україні (доктор економічних наук, професор  П.М. Куліков, кандидат економічних наук, кандидат економічних наук, доцент Б.Е. Головаш);

     • Соціальний захист населення в процесі становлення ринкових відносин (кандидат економічних наук, доцент О.О. Мостовенко, кандидат економічних наук, доцент Г.В. Гаман).

    Follow by Email
    YouTube
    Instagram
    Telegram