КАФЕДРА ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ ОБЛІКУ ТА ОПОДАТКУВАННЯ

Сторінка кафедри у Facebook

ПРО КАФЕДРУ

ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

НАВЧАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ

МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВИЙ ФОРУМ 25-28 БЕРЕЗНЯ 2020 Р.

МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 26.03.2020 Р.

ГРАФІК КОНСУЛЬТАЦІЙ

АКРЕДИТАЦІЯ

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ПРАКТИКА ЗДОБУВАЧІВ ТА ДОГОВОРИ ПРО СПІВПРАЦЮ

АСПІРАНТУРА

ІІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 4-5 ЛИСТОПАДА 2021 РОКУ

Профорієнтаційні заходи кафедри економічної теорії, обліку та оподаткування Київського національного університету будівництва і архітектури

19 квітня 2024 року колективом кафедри економічної теорії, обліку та оподаткування Київського національного університету будівництва і архітектури, проведено профорієнтацію в Лісниківському ліцеї імені Михайла Грушевського Обухівського району, Київської області.

Профорієнтацію здійснено серед учнів 9, 10 та 11 класів ліцею.

Завідувач кафедри, доктор економічних наук, професор Лич Володимир Миколайович, відзначив престижність навчання здобувачів вищої освіти у Київському національному університеті будівництва і архітектури, високий рейтинг університету серед закладів вищої освіти в регіоні та Україні. Також, Володимир Миколайович, зауважив, що кафедра економічної теорії, обліку та оподаткування здійснює підготовку за освітніми рівнями «бакалавр» та «магістр» спеціальності 071 «Облік і оподаткування», спеціалізації «Облік і аудит». Зокрема, випускники спеціальності мають можливість працювати за фахом із врахуванням вимог будівельної галузі.

Доцент кафедри, Іванова Тетяна Миколаївна, пояснила учням та майбутнім абітурієнтам специфіку роботи бухгалтера, аудитора. Учнів також було ознайомлено із діючим переліком посад, які може займати випускник спеціальності 071 «Облік і оподаткування» спеціалізації «Облік і аудит», відповідно до Національного класифікатора професій ДК 003:2010. Також, Тетяна Іванівна пояснила, що кафедра сприяє працевлаштуванню випускників за фахом.

Доцент кафедри, Мостовенко Олексій Олександрович, відзначив високу затребуваність спеціальності на ринку праці та сучасні інноваційні методи навчання, які застосовуються на кафедрі економічної теорії, обліку та оподаткування.

Доцент кафедри, Корсун Інна Миколаївна, зауважила, що в університеті є всі необхідні умови для креативного навчання та розвитку студентів.

Дякуємо всім, хто долучився до організації та проведення профорієнтаційних заходів, зокрема керівництву, педагогам та учням Лісниківського ліцею імені Михайла Грушевського!

 

Засідання студентського наукового гуртка
кафедри економічної теорії, обліку та оподаткування
15 квітня 2024 року відбулося засідання студентського наукового гуртка «Проблеми економіки, обліку та аудиту в будівництві» кафедри економічної теорії, обліку та оподаткування Київського національного університету будівництва і архітектури.
Засідання Гуртка було присвячено темі: «Сучасні автоматизовані системи бухгалтерського та управлінського обліку. BAS: управління холдингом». Лектор, асистент кафедри Головаш Лілія Вікторівна, ознайомила студентів із переліком сучасного програмного забезпечення для здійснення бухгалтерського обліку та аудиту.
Було представлено приклади інтерфейсів та функціональні можливості наступних програм: BAS: Бухгалтерія, «M.E.Doc», MASTER, Дебет Плюс, SMARTFIN.UA та інші.
В ході обговорення теми було звернено увагу присутніх, що бухгалтерський облік нерозривно пов’язаний із аудитом. Для проведення ефективного аудиту передбачене використання спеціалізованих інформаційних систем. Зокрема, на європейському ринку аудиторських послуг застосовують такі види програмного забезпечення, як: IT Аудит, Audit Expert, AuditSystem/2 by Deloitte Touche Tohamtsu Limited, Audit NET тощо.
Студенти спеціальності 071 «Облік і оподаткування», спеціалізації «Облік і аудит» упродовж засідання, активно долучалися до обговорення питань специфіки застосування сучасного програмного забезпечення бухгалтерського обліку та аудиту.
Дякуємо всім учасникам засідання Гуртка!
 
 

 

Профорієнтація
У сучасному світі, де швидкість змін і розвитку науки та технологій породжує безліч нових професійних можливостей, вибір майбутньої спеціальності стає важливим етапом у житті кожного учня. Усвідомлюючи це, колектив кафедри «Економічної теорії, обліку та оподаткування» Київського національного університету будівництва і архітектури  здійснює профорієнтаційні заходи, спрямовані на допомогу учням у визначенні їхніх цілей та виборі найбільш перспективного фаху для подальшого розвитку. В одній із таких ініціатив відбулися профорієнтаційні зустрічі в школах, проведені викладачами кафедри стосовно вступу на спеціальність «Облік і оподаткування» за ОПП «Облік і аудит»
Ця подія відбулася у академічному ліцеї села Хотів та ліцеї села Іванковичі Київської області, де зібралися старшокласники, вчителі та їхні батьки з метою ознайомлення з професійними можливостями у сфері обліку та аудиту в будівництві. Викладачі кафедри виступили із презентаціями, які демонстрували різноманітні аспекти професії бухгалтера, аудитора, бухгалтера-ревізора, державного податкового інспектора.
Протягом заходу учасники мали можливість дізнатися про ключові принципи та завдання, пов’язані з професією бухгалтера і аудитора в будівництві. Вони ознайомилися із роллю обліку в управлінні фінансами будівельних проектів, контролем витрат, аналізом прибутковості та ефективності виробництва. Важливим аспектом презентацій було висвітлення перспектив розвитку обліку та аудиту, включаючи можливості працевлаштування та кар’єрного зростання.
Особливу увагу приділено інтерактивним частинам заходу, де учасники мали можливість задавати питання та обговорювати свої інтереси з викладачами. Це дозволило зрозуміти більше про реальний досвід роботи в галузі обліку і аудиту в будівництві та вирішити потенційні сумніви чи питання.
Проведена профорієнтаційна зустріч стала важливим кроком у підготовці учнів до майбутнього вибору професії. Вона надала їм можливість отримати конкретну інформацію про облік і аудит в будівництві, оцінити свої потреби та здібності щодо навчання, працевлаштування та кар‘єрного зростання в процесі відбудови, розбудови вітчизняної економіки
 

 

🧑‍🎓 КНУБА ЗАПРОШУЄ майбутніх вступників на онлайн зустрічі з представниками факультетів!

📆 Коли: 6 квітня 2024 року
⏰ 10:00 – зустріч з представниками Будівельного факультету
👉 Знайомство зі спеціальностями:
🔻051 Економіка
🔻071 Облік і оподаткування
🔻073 Менеджмент
🔻192 Будівництво та цивільна інженерія

💻Формат: онлайн зустріч на платформі Zoom
➡️ До зустрічі можна приєднатись за посиланням:
https://us02web.zoom.us/j/86532983901?pwd=d3J2R1l6Q1ZMTE5vU204cVkzUlpodz09
Идентификатор конференции: 865 3298 3901
Код доступа: 428459

Zoom Video (https://us02web.zoom.us/j/86532983901?pwd=d3J2R1l6Q1ZMTE5vU204cVkzUlpodz09)
Join our Cloud HD Video Meeting
Zoom is the leader in modern enterprise video communications, with an easy, reliable cloud platform for video and audio conferencing, chat, and webinars across mobile, desktop, and room systems. Zoom Rooms is the original software-based conference room solution used around the world in board, conference, huddle, and training rooms, as well as executive offices and classrooms. Founded in 2011, Zoom helps businesses and organizations bring their teams together in a frictionless environment to get more done. Zoom is a publicly traded company headquartered in San Jose, CA.

 

Засідання студентського наукового гуртка
 18 березня 2024 р. було організовано і проведено чергове засідання студентського наукового гуртка кафедри економічної теорії, обліку та оподаткування «Проблеми економіки, обліку та аудиту в будівництві» Київського національного університету будівництва і архітектури.
Тема засідання присвячена участі студентів випускників кафедри економічної теорії, обліку та оподаткування у V Міжнародній науково-практичній інтернет конференції  «Маркетингові стратегії, підприємництво і торгівля: сучасний стан, напрямки розвитку», яка запланована на 18 квітня 2024 року.
В засіданні гуртка приймали участь викладачі кафедри економічної теорії, обліку та оподаткування, доценти кафедри Зінченко М.М., Іванова Т.М., Гаман Г.В., Корсун І.М., а також студенти-випускники бакалаврського рівня.
Зінченко Мирослава Михайлівна, доцент кафедри, відзначила важливість участі здобувачів у наукових заходах університету, зокрема кафедри, для апробації основних результатів наукових досліджень випускних атестаційних робіт освітнього ступеня «бакалавр».
Гаман Галина Володимирівна, доцент кафедри, зауважила про актуальність підготовки тез доповідей на англійській мові, враховуючи міжнародний рівень організації конференції та актуальність проблематики конференції – обмін досвідом, консолідація зусиль науки і практики для визначення шляхів повоєнного розвитку інноваційного підприємництва та будівельної галузі України.
Корсун Інна Миколаївна, доцент кафедри, ознайомила студентів з основними вимогами до структури тез доповідей, відповідності досліджуваної проблематики меті міжнародної конференції та специфіки технічного оформлення доповідей.
Іванова Тетяна Миколаївна, доцент кафедри, звернула увагу студентів на необхідність дотримання основ академічної доброчесності при підготовці та публікації наукових праць здобувачів вищої освіти спеціальності 071 «Облік і оподаткування» Київського національного університету будівництва і архітектури.
Дякуємо всім учасникам засідання студентського наукового гуртка.
Чекаємо наступної зустрічі!

 

 

Економічний гурток кафедри економічної теорії, обліку та оподаткування

Економічний гурток кафедри економічної теорії, обліку та оподаткування зібрав студентів спеціальностей: «Облік і аудит» та «Економіка підприємства» на лекцію-практику: «Формування фінансової грамотності у студента».
Доцент кафедри Гаман Галина Володимирівна розкрила сутність фінансової грамотності, сучасний безготівковий обіг, кредитні гроші та їх доречність, важливість заощаджень та їх ефективність використання, а також розібрались для чого потрібно планувати бюджет і з чого він складається у студента, а на завершення викладач надала фінансові поради для повсякденного життя.
Технічний супровід надала доцент кафедри Корсун Інна Миколаївна.
Зустріч була плідною, найактивнішою стала студентка ОіА-23 Олена Боровська, яка отримала смачне заохочення.
Дякуємо всім хто доєднався.
Плануємо наступні зустрічі нашого економічного гуртка для розкриття практичних аспектів і формування професійних компетенцій у наших студентів!

 
Вітаємо з успішним отриманням сертифікатів за підсумками навчання в міжнародній Зимовій економічній школі з 25-31 січня 2024 року – “Україна-ЄС, кроки до вступу: регіональний вимір” від ВГО «Українська Асоціація Економістів-міжнародників» та Хмельницького національного університету доцента кафедри економічної теорії обліку та оподаткування Головаша Богдана Едуардовича, та асистента кафедри Головаш Лілію Вікторівну. Це був продуктивний та насичений захід в якому поєдналися   теоретичні знання та  практичний досвід, новітні методики які можна втілювати  в навчальний процес. Дякуємо організаторам заходу за цікаві теми та чудових спікерів.
 
 
Вітаємо з успішним захистом дисертації нашу аспірантку Кондратюк Юлію Вікторівну в галузі знань “Соціальні і поведінкові науки” за спеціальністю 051 Економіка.
Тема дисертаційного дослідження: «Удосконалення управління інтелектуальним капіталом будівельних підприємств» .
Науковий керівник:  Лич Володимир Миколайович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економічної теорії, обліку та оподаткування.

 

    На кафедрі економічної теорії, обліку та оподаткування, 20 грудня 2023 р. відбувся захист випускних атестаційних робіт здобувачів освітнього рівня магістр, спеціальності 071 “Облік і оподаткування”, спеціалізації “Облік і аудит”.

   Всі здобувачі під час захисту показали високий рівень підготовки та кваліфікації зі спеціальності.

    Кафедра економічної теорії, обліку та оподаткування, бажає успіхів у кар’єрному зростанні нашим випускникам, та очікує на продовження плідної співпраці з ними у майбутньому!

 

 
Тренінг-гра “Pro. Finance” – Граючи навчайся, навчайся граючись!

 

  За ініціативою викладача кафедри економічної теорії, обліку та оподаткування КНУБА Лілії Головаш, зі студентами четвертого курсу спеціальності «Облік і оподаткування» було  успішно проведено тренінг-гру “Pro. Finance” (онлайн).  Ця бізнес-гра внесена до книги рекордів України і використовується у різноманітних тренінгових програмах та навчальних заходах.
Гру провела засновниця Школи фінансового менеджменту «SFM», авторка бізнес-симуляції «Pro.Finance» Яна Терехова.
Яна Терехова сертифікований менеджмент консультант (СМС), Project Manager(IFA), ICE Agile, сертифікований фінансовий менеджер (ICFM), внутрішній аудитор ISO 9001:2015; 19001:2018, ТОР –фасилітатор.
За 1,5 години ми встигли обговорити:
✅  Складні терміни людською мовою
✅  Як вбудовуються фінансові показники в фінансову модель
✅  Важливість застосування своїх знань в командній роботі в онлайн форматі
✅  Необхідність планування робочого часу і розподіл ролей в команді для досягнення кращих результатів
✅  Цікаву методику розрахунку ефективності співробітників компанії за допомогою Excel.
 
Наші студенти отримали неоцінений досвід від поєднання теорії з практикою та спілкування з відомим ментором і консультантом. Студенти за підсумками гри надали дуже позитивні відгуки, вони вдосконалили свої знання, отримали велике задоволення і приємні емоції.
Яна Терехова погодилась розширювати співпрацю з КНУБА і надалі проводити такі заходи.
 
Запрошуються всі бажаючі.
 
 
Гра була також частиною благодійних заходів. Наші донати у сумі 1200 грн вже надіслані на розрахунковий рахунок Благодійного фонду “Волонтерський рух ВОЛЯ”
.
Разом переможемо 🇺🇦      🎲 Граючи навчайся, навчайся граючись! 🎲   До наступної зустрічі на грі

 

Banner Title

Lorem Ipsum is simply dumy text of the printing typesetting industry lorem ipsum.

 
ФІНАНСОВА ГРАМОТНІСТЬ – ЗАПОРУКА УСПІХУ СТУДЕНТІВ – БУДІВЕЛЬНИКІВ.
 
У КНУБА відбулась відкрита лекція-практика на тему: «Що таке фінансова грамотність та як її досягнути» для студентів факультету урбаністики та просторового планування (ФУПП) за ініціативи голови студентського самоврядування даного факультету Надії Ткаченко та заступника з наукового напряму Максима Денисова.
Лекцію провела кандидат економічних наук, доцент кафедри економічної теорї, обліку та оподаткування будівельного факультету (БФ) Гаман Галина Володимирівна.
Студенти виявили чималий інтерес до актуальної теми, приймали участь у дискусії та цікавились ключовими складовими фінансової грамотності, а в кінці найактивніші отримали солодке заохочення.
К.е.н., доцент Гаман Г.В.0

 

 

 

ПАМ’ЯТІ КОЛЕГИ, ДРУГА НАУМЕНКА Володимира Івановича

18 листопада 2023 року, обірвалося життя нашого колеги, професора, надійного друга кафедри економічної теорії, обліку та оподаткування,  НАУМЕНКА Володимира Івановича – відомого вченого, економіста, освітянина, патріота, який приймав активну участь в розбудові нашої держави.

Володимир Іванович розпочав свою трудову діяльність в КНУБА в 1975 році старшим лаборантом. Пройшов шлях асистента, старшого  викладача (1980), доцента. У 1981 р. захистив кандидатську дисертацію. Завідував кафедрою 1987–1993 рр. Вчене звання професора присвоєно в 1995 р. Приймав активну участь у впровадженні нових методів навчання студентів, виконанні НДР, громадсько-політичній роботі.

Ефективно працював керівником економічної служби першого президента України, заступником міністра економіки України, директором НДЕІ Мінекономіки України, радником Голови Рахункової палати України.

Колеги, друзі Володимира Івановича будуть завжди пам’ятати його як творчу, відповідальну, чуйну, працьовиту особистість, яка зробила значний внесок в розбудову кафедри, університету, освіти і науки, нашої держави.

Колектив кафедри економічної теорії, обліку та оподаткування висловлює свої співчуття родині Володимира Івановича Науменка.

 

 
В День Кафедри економічної теорії, обліку та оподаткування КНУБА – 7-8 листопада 2023 року відбулася ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми генезису економіки інтелектуально-інноваційного капіталу».
Організатори: Кафедра економічної теорії, обліку та оподаткування, Кафедра товарознавства та комерційної діяльності в будівництві, Кафедра економіки будівництва, а також Кафедра менеджменту в будівництві.
З вступною промовою конференцію відкрив проректор з наукової роботи та інноваційного розвитку КНУБА, професор Олександр Юрійович Ковальчук. Завідувач кафедри економічної теорії, обліку та оподаткування доктор економічних наук, професор, заслужений працівник освіти України, член Міжнародного наукового комітету конференції Володимир Миколайович Лич виступив із доповіддю «Необхідність активізації процесу формування економіки інтелектуально-інноваційного капіталу в умовах війни». У доповіді було зазначено, що в сучасних умовах одним з пріоритетних завдань, що стоять перед Україною є формування економіки інтелектуально-інноваційного капіталу, яка базується на інноваційній моделі розвитку, переважно інтенсивному типі економічного зростання, де провідна роль належить людському капіталу, підприємцям-менеджерам, ефективна господарська діяльність яких забезпечує стабільне розширене відтворення вітчизняних благ та послуг, зростання конкурентоспроможності економіки та добробуту населення країни.
Метою конференції було розглянути тенденції сучасного становлення економіки інтелектуально-інноваційного капіталу як нового способу виробництва, що визначається прогресом науки й техніки, розвитком високих технологій та наукомістких виробництв, потребує ефективного використання інтелектуального потенціалу суспільства, нових підходів до формування систем менеджменту, маркетингу, оподаткування, аудиту інноваційної діяльності, раціональне використання яких у поєднанні з іншими економічними умовами забезпечує досягнення нової якості соціально-економічного розвитку, що ґрунтується на знаннях.
На пленарному засіданні з актуальними цікавими з наукової точки зору доповідями виступили проф. Варналій Захарій Степанович (КНУ імені Тараса Шевченка), As. Prof. Aldis Bulis (Turiba University, Riga, Latvia), проф. Захарченко Петро Володимирович (КНУБА), проф. Дерев’янко Віктор Миколайович (ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»); проф. Сорокіна Леся Вікторівна, доц. Головаш Богдан Едуардович, проф. Шпакова Ганна Валентинівна (КНУБА) та ін.
Плідно працювали 5 секцій конференції, на яких виступили аспіранти, здобувачі магістерського та бакалаврського рівнів вищої освіти.
Усі учасники конференції отримають сертифікати участі, збірники матеріалів конференції будуть розміщені в репозитарії КНУБА.
На добровільних засадах збирались кошти для військового госпіталю ЗСУ.

 

З Днем народження!

Сьогодні 15 жовтня завідуючий кафедрою економічної теорії, обліку та оподаткування д.е.н., проф. Лич Володимир Миколайович відмічає день народження.

Колектив КНУБА, Будівельного факультету та співробітники кафедри «Економічної теорії, обліку та оподаткування» щиро вітають Володимира Миколайовича!

 

Перше вересня.

      На кафедрі економічної теорії, обліку та оподаткування відбулася зустріч студентів першого курсу з завідуючим кафедрою д.е.н., проф. Личом Володимиром Миколайовичем та викладачами кафедри.

Вітаємо КНУБА з професійним світом!!!

Практика здобувачів.

Завершилась виробнича практика здобувачів третього курсу, спеціальності 071 “Облік і оподаткування”, яка проходила під керівництвом асистента кафедри «Економічної теорії, обліку та оподаткування» Головаш Лілії Вікторівни у відділеннях «АТ ТАСКОМБАНК».

Студенти отримали безцінний досвід практичної роботи у бухгалтерських і розрахункових відділах  потужної фінансової установи.

За підсумками практики кращі студенти були внесені у кадровий резерв банку і вже через рік, після закінчення четвертого курсу та отримання диплома бакалавра, їх запрошують на роботу до «АТ ТАСКОМБАНК».

На фото зустріч здобувачів третього курсу, спеціальності 071 “Облік і оподаткування” з Головою Правління «АТ ТАСКОМБАНК» та урочисте вручення їм сертифікатів про проходження практики.

 

 

Вручення дипломів.

На будівельному факультеті КНУБА деканом факультету Григорієм Михайловичем Іванченко були вручені дипломи бакалаврів спеціальності 071 “Облік і оподаткування” денної та заочної форми навчання.

Вітаємо молодих спеціалістів!

 

 

Щиро  вітаємо вас  з нагоди професійного свята – Дня бухгалтера та аудитора

 Шановні бухгалтери та аудитори!

 Колектив кафедри «Економічної теорії, обліку та оподаткування» щиро вітає всіх бухгалтерів та аудиторів з професійним святом!

Сьогодні  хочемо побажати, щоб всі звіти завжди сходилися, податкова не доставляла клопоту, і щоб кожен день був мирним, щасливим і спокійним!

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

 

Захист дипломних робіт

На кафедрі «Економічної теорії, обліку та оподаткування» 22 червня 2023 р. відбувся захист дипломних робіт здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 071 “Облік і оподаткування” денної та заочної форм навчання.

Екзаменаційна комісія високо оцінила науковий доробок здобувачів та їх роботи з удосконалення вітчизняного обліку та оподаткування.

Профорієнтаційна робота продовжується

Колективом кафедри економічної теорії, обліку та оподаткування Київського національного університету будівництва і архітектури 29 травня 2023 року було організовано та та проведено зустрічі з випускниками ліцеїв Київської області, зокрема, Лісниківського ліцею ім. Михайла Грушевського, Хотівського академічного ліцею ім. Левка Лук’яненка, Іванковичівського ліцею Феодосіївської селищної ради, Ходосівського ліцею Феодосіївської селищної ради.

До профорієнтації долучилися професор, завідувач кафедри Лич Володимир Миколайович, доценти кафедри Головаш Богдан Едуардович, Іванова Тетяна Миколаївна, Корсун Інна Миколаївна, Мостовенко Олексій Олександрович.

Відтак, випускників ліцеїв було ознайомлено з матеріально-технічною базою університету, досягнутими успіхами в навчальній, науковій, культурній роботі, переліком факультетів та спеціальностей за якими здійснюється підготовка фахівців освітніх ступенів “бакалавр” та “магістр”.

Завідувачем кафедри, професором Личом В.М., відзначено можливість отримання здобувачами вищої освіти подвійних дипломів європейського зразка, та гарантування їм неперервної і ступеневої освіти в КНУБА. Було акцентовано увагу на активній співпраці університету та кафедри економічної теорії, обліку та оподаткування з стейкхолдерами (роботодавцями), що підкреслює націленість університету на підготовку висококваліфікованих і затребуваних фахівців-патріотів України, згідно з потребами і вимогами сучасного ринку праці, зокрема будівельної галузі.

Доцент Корсун І.М. поінформувала про особливості організації навчального процесу в Київському національному університеті будівництва і архітектури, а доцент Головаш Б.Е. зауважив про дотримання індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів вищої освіти.

Доцент Іванова Т.М. розповіла про здобутки наукової діяльності на кафедрі економічної теорії, обліку та оподаткування. Звернула увагу на перелік посад майбутніх випускників спеціальності 071 “Облік і оподаткування” згідно Національного класифікатора професій ДК 003:2010.

Доцент Мостовенко О.О. відзначив партнерів з якими співпрацює кафедра та університет щодо проходження виробничої та переддипломної практик здобувачами вищої освіти за спеціальністю 071 “Облік і оподаткування”, а саме: Державна аудиторська служба України, Державна податкова служба України, будівельні організації м. Києва та інших регіонів України, МТЦ “Епіцентр”, ДП “Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій”, ДП “Науково-дослідний інститут будівельного виробництва” та інші.

Колектив кафедри дякує керівництву та педагогічним колективам ліцеїв, випускникам за активну участь у заходах щодо майбутнього вступу випускників ліцеїв до Київського національного університету будівництва і архітектури, зокрема на спеціальність 071 “Облік і оподаткування” за освітньо-професійною програмою “Облік і аудит”.

Усім випускникам бажаємо успішного вступу до університету своєї мрії та щасливих студентських років!

Сторінка кафедри економічної теорії обліку та оподаткування КНУБА у Фейсбуці

 

Кафедра економічної теорії, обліку та оподаткування є головною кафедрою КНУБА в підготовці студентів спеціальності “Облік і оподаткування”, Освітньо-професійної програми Облік і аудит.

Запрошуємо до вступу на спеціальність облік і оподаткування

Презентація спеціальності “Облік і оподаткування”, Освітньо-професійної програми Облік і аудит.

Кафедра  економічної теорії, обліку та оподаткування вітає співробітників КНБА та студентів з Днем науки!

18 травня 2023 року відзначається Всесвітній день вишиванки

Колектив кафедри економічної теорії, обліку та оподаткування вітає співробітників КНБА та студентів зі святом!

!

 

Спеціальність 071 «Облік і оподаткування»

Перший (бакалаврський) рівень. Освітня програма: Облік і аудит.

Освітня програма (бакалавр) 2022 р. Посилання на програму 

 

Чому навчать?

Ви будете вміти складати бухгалтерські проводки, оформлювати фінансові та податкові звіти, користуватися методами і організацією ведення на підприємствах фінансового обліку активів з використанням прогресивних форм і національних стандартів, обліку коштів у касі і на банківських рахунках, освоїте облік фінансових інвестицій та дебіторської заборгованості, засвоїте порядок обліку основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, облік нематеріальних активів, запасів та витрат виробництва і випуску готової продукції. Будете знати побудову системи обліку; техніку і організацію фінансового обліку; вміти складати фінансову звітність підприємства і використовувати її для контролю і аналізу; вести облік активів та джерел формування цих активів; облік господарських процесів; вміти правильно виписувати, укладати та оформляти документи; здійснювати вірні записи по розрахунках з постачальниками і за кредитними операціями; нараховувати заробітну плату і утримувати з неї податки і внески; розраховувати різні податки, збори і внески; визначати доходи та витрати, фінансові результати діяльності підприємства, розмір прибутків і збитків; вміти перевіряти правильність та узгодженість даних бухгалтерського обліку та звітності.

Також Ви будете вміти визначати об’єкт аудиту, розраховувати рівень аудиторського ризику на основі проведених тестів внутрішнього контролю; вибирати найбільш сучасні та ефективні методи та прийоми аудиту; здійснювати листування з потенційним клієнтом до укладання договору на проведення аудиту; укладати договір на проведення аудиту; складати загальний план аудиту; складати детальну програму аудиту фінансової звітності; збирати, узагальнювати й обробляти аудиторські докази; оцінювати ступінь надійності аудиторських доказів; складати робочі документи аудитора; перевіряти фінансову звітність на арифметичну точність; складати пробний баланс та звіт про фінансові результати; складати коригуючи бухгалтерські записи щодо виправлень залишків за балансовими рахунками; проводити перевірку правильності класифікації статей Звіту про рух грошових коштів; проводити перевірку достовірності статей Звіту про власний капітал; надавати послуги з економіко-правового забезпечення господарської діяльності суб’єктів господарювання; готувати аудиторський звіт та складати меморандум виправлених аудитором помилок за результатами перевірки; аналізувати ймовірність надання модифікованого аудиторського висновку; складати підсумкові документи внутрішнього аудиту та аудиторський висновок;  відстежувати виконання підприємством рекомендацій аудитора; використовувати сучасні інформаційні технології при здійсненні аудиторської діяльності.

Будете вміти:  роз’яснювати окремі положення податкового законодавства та орієнтуватися в останніх змінах норм податкового законодавства; застосовувати отримані знання для самостійного нарахування податків і обов’язкових платежів, виявляти проблеми, які виникають при нарахуванні та справлянні податків і зборів; вирішувати дискусійні питання, давати пропозиції щодо вдосконалення податкового законодавства; застосовувати набуті знання під час прийняття управлінських рішень, вирішення актуальних питань оптимізації оподаткування суб’єктів господарювання тощо.

Унікальність спеціальності “Облік і оподаткування” полягає в тому, що Ви не тільки отримаєте класичну економічну освіту, але й здобудете додаткові ґрунтовні знання всіх тонкощів та нюансів податкового законодавства, бухгалтерського обліку, аудиту, економічного аналізу.

Які будуть фахові дисципліни?

Бухгалтерський облік, фінансовий облік І, фінансовий облік ІІ, ревізія і контроль, нормативна база оподаткування, управлінський облік, аудит, інформаційні системи і технології в обліку та аудиті, звітність підприємств, міжнародні стандарти бухгалтерського обліку та аудиту, спецкурс випускової кафедри, теорія економічного аналізу, господарське право, фахова іноземна мова, технологія будівельного виробництва та будівельна техніка, кошторисна справа в будівництві, облік і аудит у будівництві, навчальна практика, виробнича практика, кваліфікаційна робота.

 

Ким зможете працювати?

 • бухгалтер, асистент бухгалтера, бухгалтер-експерт, бухгалтер-ревізор, касир-експерт,
 • аудитор, фахівець з фінансово-економічної безпеки,
 • державний податковий інспектор, ревізор-інспектор податковий, агент податковий, консультант з податків і зборів,
 • аналітик з інвестицій, аналітик з кредитування,
 • економіст з фінансової роботи, економіст із ціноутворення, економічний радник, економіст з податків і зборів, консультант з економічних питань, оглядач з економічних питань, член виконавчого органу акціонерного товариства, член правління акціонерного товариства, член ревізійної комісії, член спостережної (наглядової) ради;
 • ревізор, ревізор комерційний, інспектор з інвентаризації, інспектор з організації інкасації та перевезення цінностей;
 • фінансовий інспектор, фінансовий аналітик,
 • помічник керівника підприємства (установи, організації);
 • податковий консультант та радник з економічних питань.

В яких організаціях працевлаштовуються випускники?

Наші випускники працюють бухгалтерами на будівельних підприємствах, бухгалтерами на аутсорсингу,  аудиторами, податківцями, ревізорами, бухгалтерами з обліку банківських та касових операцій,  економістами.

 

Що треба здати в 2023 щоб вступити?

НМТ (математика + українська мова + історія України або іноземна мова або фізика або хімія або біологія) + Мотиваційний лист. Докладніше https://vstup.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2023/04/%D0%94-4.2.pdf

https://vstup.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2023/04/%D0%94-4.3.pdf

Спеціальність 071 «Облік і оподаткування»

Другий (магістерський) рівень. Освітня програма: Облік і аудит

Освітня програма (магістр) 2022 р. Посилання на програму.

Чому навчать?

Ви будете вміти складати фінансову, податкову та інші види звітності за національними та міжнародними стандартами, організовувати облік грошових коштів, розрахункових операцій, основних засобів, матеріальних цінностей, витрат на виробництва та реалізацію готової продукції, в т.ч. в будівельній галузі, визначати фінансові результати діяльності, обчислювати податки, планувати та проводити аудиторські перевірки тощо.

Які будуть фахові дисципліни?

Обираючи цю спеціальність, студенти вивчають обліково-аналітичних технології обліку, організацію обліку на підприємстві, фінансовий аналіз та економічну діагностику, облік та фінансову звітність за міжнародними стандартами, організацію та методику аудиту, адміністрування податків та зборів, управлінські інформаційні системи в обліку, аналізі та аудиті.

Ким зможете працювати?

Після завершення навчання на освітній програмі «Облік і аудит» студенти можуть працювати податковими інспекторами, аналітиками консолідованої інформації, фінансовими аналітиками, керівниками аудиторської фірми, аудиторами, бухгалтерами, головними бухгалтерами, фінансовими директорами, ревізорами тощо.

Спеціалісти з обліку та аудиту завжди мають високий попит на ринку праці, кар’єрне зростання, креативне та інноваційне мислення, інтелектуальні та творчі здібності, емоційний інтелект, практичну фахову спрямованість, впевнено дивляться в майбутньому та займають керівні посади.

В яких організаціях працевлаштовуються випускники?

Наші випускники працюють в будівельних компаніях «Інтергал-Буд», «Ліко-Холдинг», «КАН Девелопмент»,  державних та комерційних банках, ОСББ, Державній аудиторській службі України, Державній податковій службі України, Національній мережі торгових центрів «Епіцентр», ДП «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій», ДП «Науково-дослідний інститут будівельного виробництва» тощо.

Що треба здати в 2023 році, щоб вступити?

Єдиний вступний іспит (ЄВІ), єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ).

Докладніше тут. https://vstup.knuba.edu.ua/ukr/wp-content/uploads/2023/04/%D0%94-5.3.pdf

 

ОГОЛОШЕННЯ

8 травня 2023 року о 10:30 відбудеться відкрита лекція доцента кафедри економічної теорії, обліку та оподаткування, Корсун І.М. Лекція відбудеться згідно з розкладом Київського національного університету будівництва і архітектури, в аудиторії № 262.
Відкрита лекція буде проведена з дисципліни “Історія економіки та економічної думки” на тему: “Розвиток національних економік Європейської цивілізації в системі світового господарства (1939 – 1990 рр.)”. Лекція буде проведена серед студентів освітнього ступеня бакалавр, спеціальності 075 “Маркетинг”.
Запрошуються бажаючі, зокрема, викладачі та студенти!

 

Запрошуємо на День відкритих дверей Київського національного університету будівництва і архітектури!

▶️ Коли: 06 травня 2023 року о 10:00

▶️ Захід буде проведено за розкладом:

-10:00 – Простір вступника

📌 знайомство з університетом, факультетами та спеціальностями

📌 майстер-клас з кастомізації мерчу

📌 відвідування музею студентських робіт

-11:00 – Офіційна частина

👉 виступ ректора КНУБА

👉 відповідаємо на запитання:

❓Як вступити? Як навчатися? Як знайти роботу?

-12:00 – Cпілкування з деканами, студентами, представниками факультетів, екскурсія університетом, майстер-клас з рисунку на алеї будівельників

-12:30 – Розповідь про зелене будівництво та технології майбутнього (BIM-технології)

✅  Для вступників, які бажають навчатись на Архітектурному факультеті, викладачі КНУБА проведуть пробні вступні іспити з рисунку, композиції, графіки-креслення, живопису.

 Початок іспитів о 9:00 

 ✅ Адреса: вул. Преображенська, 2  

  📞 Виникли питання? Телефонуй:

 044 241 54 36 (10:00-17:00, щоденно, крім суботи і неділі).

Реєстрація на День відкритих дверей: https://docs.google.com/forms/d/1Cz7Anbpq4RFcaRW1f0twVO2eYTM7gSFS7G0Pnxi1A4c/viewform?edit_requested=true

 

Профорієнтація

9.03.2023 року в рамках профорієнтаційної екскурсії була організована зустріч відповідальної за профорієнтаційну роботу по кафедрі Чернявської Ю.Б. з абітурієнтами будівельного факультету 071 спеціальності “Облік і оподаткування”.

Після загальних зборів та виступу декана відповідальна розкрила напрямки та професії по яких можуть працювати випускники цієї спеціальності, особливості навчання та дозвілля, проходження практики та перспектив працевлаштування. Абітурієнти та їх батьки відвідали навчально-методичний кабінет, ознайомилися з комп’ютерним класом.

По всім питанням були дані вичерпні відповіді.

Профорієнтація

13.02.2023 р. доцентом кафедри Кафедра економічної теорії обліку та оподаткування КНУБА Чернявською Юлією Борисівною був здійснений візит в Київський фаховий коледж архітектури, будівництва та управління в рамках профорієнтаційних заходів. Зустрілися із заступником директора з навчальної роботи і Завідувачем економічного відділення Косою Тетяною Григорівною. Вивісили рекламну продукцію на дошці оголошень, домовилися про подальшу співпрацю і про безпосередню зустріч з випускниками спеціальності 030509 “Облік і аудит” які в даний час проходять переддипломну практику на виробництві.

На кафедрі економічної теорії, обліку та оподаткування 26 серпня 2022 р. відбулися вступні фахові випробування РВО «магістр» спеціальності «Облік і оподаткування».

В умовах викликів сьогодення наші вступники складають іспити в змішаній формі. 

Бажаємо всім абітурієнтам успіхів на вступі, навчанні та подальшій професійній діяльності! Сподіваємося на активну та плідну співпрацю!

 

Сердечно вітаємо із Днем Збройних Сил України!

Сил і стійкості, натхнення і радості, переможного миру!

Слава Збройним Силам України!

Слава Україні!

 

Навчайтеся найкращому у найкращих!

Серед гуманітарних спеціальностей завжди актуальною залишається спеціальність – 071 «Облік і оподаткування», освітня програма «Облік і аудит», адже немає жодного підприємства, яке працює без бухгалтера або не перевіряється фахівцями Державної податкової служби України, більшість підприємств перевіряється аудиторами.

Для відбудови нашої країни потрібні будуть спеціалісти з бухгалтерського обліку будівельних підприємств, аудитори у будівництві, аудитори девелоперської діяльності.

Високоякісну освіту в КНУБА за даною спеціальністю забезпечує науково-педагогічний колектив університету, зокрема кафедри Економічної теорії, обліку та оподаткування – кандидати і доктори економічних наук, фахівці з обліку та оподаткування, практики.

Студенти мають можливість навчатись за кошти державного бюджету, та отримувати стипендію при успішному навчанні.

Наші переваги:

 • Гарантоване працевлаштування та фахова підготовка через співпрацю зі стейкхолдерами (прямі договори з будівельними компаніями, проектними та комерційними організаціями, Державною податковою службою України);
 • Комп’ютерна лабораторія з сучасним бухгалтерським програмним забезпеченням;
 • Можливість міжнародної мобільності за програмою ЕRASMUS;
 • Можливість паралельно отримати другий диплом за іншою освітньою програмою;
 • Можливість навчання на військовій кафедрі;
 • Податкова пільга на навчання;
 • Прийом студентів з інших закладів вищої освіти, які на даний час не можуть функціонувати;
 • Зручне територіальне розташування;
 • Сучасний зручний КАМПУС (гуртожитки, сучасний спортивний комплекс, басейн, центр культури та дозвілля, навчально-дослідна лабораторія).

Перелік конкурсних предметів і сертифікатів НМТ для здобуття ОС «бакалавр» на базі повної загальної середньої освіти у  2022 р. на бюджет і контракт:

📌Українська мова

📌Математика

📌Історія України

📌Мотиваційний лист.

Перелік конкурсних предметів і сертифікатів НМТ для здобуття ОС «бакалавр» на базі диплома молодшого спеціаліста:

1.Сертифікат НМТ (ЗНО) з української мови

2.Сертифікат НМТ (ЗНО) з математики* (або інших предметів*)

*для вступників на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб другий предмет НМТ може бути обраний з математики, або історії України, або іноземної мови, або хімії, або біології, або географії, або фізики.

Випускники освітньої програми 071 «Облік і аудит» КНУБА можуть займати посади відповідно до Національного класифікатора професій ДК 003:2010:

2411.2 – Аудитор, бухгалтер-експерт, бухгалтер-ревізор, консультант з податків і зборів;

2441.2 – Аналітик з інвестицій, з кредитування, економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності, економіст з податків і зборів, економіст з фінансової роботи, радник, консультант з економічних питань, оглядач з економічних питань;

3411 – Фахівець з фінансово-економічної безпеки;

3429 – Агент податковий, ревізор комерційний;

1231 – Начальник контрольно-ревізійного відділу, каси, бухгалтерії, бюро, підрозділу, начальник централізованої бухгалтерії, 3436.1 – Помічник керівника, помічник керівника підприємства (установи, організації);

3439 – Ревізор; інспектор з інвентаризації, інспектор з основної діяльності, інспектор-ревізор,

3442 – Державний податковий інспектор, ревізор-інспектор податковий;

3419 – Інспектор з організації інкасації та перевезення цінностей та ін.

З додатковими питаннями з приводу навчання на спеціальності – 071 «Облік і оподаткування», просимо звертатися до викладачів кафедри – д.е.н., доц. Згалат-Лозинська Любов Олександрівна. – (телефон, вайбер)  (+380509316141); к.е.н.,  доц. Головаш Богдан Едуардович – (телефон, вайбер) (+380669925805).

Сайт кафедри ЕТОО: http://old.knuba.edu.ua/?page_id=37620

Наша сторінка у фейсбуці: https://www.facebook.com/ketoo.knuba

До зустрічі на нашій дружній кафедрі!

 
 
 
 

Презентація матеріально-технічного забезпечення КНУБА ОПП ОіА

 

Колектив кафедри «Економічної теорії, обліку та оподаткування» щиро вітає всіх бухгалтерів та аудиторів з професійним святом!

Сьогодні  хочемо побажати, щоб всі звіти завжди сходилися, податкова не доставляла клопоту, і щоб кожен день був мирним, щасливим і спокійним.

 

 

Baltic Business Forum

Протягом 23-25 травня 2022 р. у м. Свиноуйсьці (Польща) проходить Балтийських бізнес-форум (14. Baltic Business Forum), провідною темою якого стала Україна.

Дистанційну участь у форумі, приймає к.е.н., доцент кафедри економічної теорії, обліку та оподаткування Головаш Богдан Едуардович.

Вітаємо зі святом! У суботу 21 травня визначаємо день Європи.

Зі святом! Цей день є незмінним підтвердження цілей нашої нації стати не лише географічною частиною Європи, а й гордим представником європейської спільноти. Бажаємо усім мирного неба над головою. З Днем Європи!

 

Шановні колеги! Вітаємо всіх з Днем науки! Бажаємо мирного неба, міцного здоров’я вам і вашим рідним і близьким, нам всім бажаю звільнення наших областей від окупантів і багато абітурієнтів – майбутніх наших студентів. СЛАВА УКРАЇНІ!

У травні 2022 р. к.е.н., доцент кафедри економічної теорії, обліку та оподаткування Головаш Богдан Едуардович став асоційованим членом Всеукраїнської асоціації  консультантів по управленню «CMC-Ukraine».

👨‍🎓ЗАПРОШУЄМО НА ДЕНЬ ВІДКРИТИХ ДВЕРЕЙ Київського національного університету будівництва і архітектури

✅ Перший ефір:
🕒11:00 – 11:40 – знайомство з КНУБА

Посилання:

✅ Другий ефір:
🕒 11:40 – 12:20 – знайомство з факультетами

Посилання на ефіри:
👨‍🎓Факультет Інженерних систем та екології
https://us04web.zoom.us/j/73826024638?pwd=R4hxnA-nNRBLoltqMgHD3PPUxeerW9.1
Ідентифікатор конференції: 738 2602 4638
Код доступу: knuba
👨‍🎓Факультет Урбаністики та просторового планування
https://us02web.zoom.us/j/9723476188?pwd=Gz4SYknqMgJa1g-Ea3zwozmurR3kv5.1
Ідентифікатор конференції: 972 347 6188
Код доступу: knuba
👨‍🎓 Будівельно-технологічний факультет
https://us04web.zoom.us/j/72661365862
Ідентифікатор конференції: 726 6136 5862
Код доступу: knuba
👨‍🎓Факультет Геоінформаційних систем та управління територіями
https://us05web.zoom.us/j/85021310525?pwd=eWNWK3dlSFBFYVh6NG1Qdk1FbGRadz09
Ідентифікатор конференції: 850 2131 0525
Код доступу: k5QN60
👨‍🎓Факультет Автоматизації і інформаційних технологій
https://us05web.zoom.us/j/87374993389?pwd=QmJuWDRVRWgvcm5qNXVjRWtpWkFSdz09
Ідентификатор конференції: 873 7499 3389
Код доступу: knuba
👨‍🎓Архітектурний факультет
https://us02web.zoom.us/j/6768580772?pwd=8UpbGfLh57snaEylRF5TWHf4O60KK5.1
Ідентифікатор конференції: 676 858 0772
Код доступу: knuba
👨‍🎓Будівельний факультет
https://us05web.zoom.us/j/6124352859?pwd=SVl5SENBdUUwMkdDQS9BYWZTRGhqdz09
Ідентифікатор конференції: 612 435 2859
Код доступу: knuba

✅ Третій ефір:
🕒 12:20 – 13:00 – зустріч з відповідальним секретарем приймальної комісії та фахівцями підготовчих курсів

Посилання:
https://us02web.zoom.us/j/2600003947?pwd=eRFd-PI0vffqZJUyuzwxnzwmLLvwwU.1
Ідентифікатор конференції: 260 000 3947
Код доступу: knuba

 

👩‍🎓Запрошуємо на День відкритих дверей Київського національного університету будівництва і архітектури
📌Захід буде проведено за розкладом:

🕐11:00 – 11:40 – знайомство з КНУБА
🕓11:40 – 12:20 – знайомство з факультетами
🕛12:20- 13:00 – зустріч з працівниками приймальної комісії.

❗️Приєднатися до заходу можна буде за посиланнями, які будуть розміщені
21 травня 2022 року на:
👉офіційному сайті КНУБА,
👉телеграм-каналі KNUBA OPEN https://t.me/KNUBA_open.
👉инстаграм-каналі @knuba_open https://instagram.com/knuba_open.

✅Для участі у заході необхідно встановити програму ZOOM, скориставшись інструкцією:

Telegram (https://t.me/KNUBA_open)

KNUBA OPEN

Офіційна інформація, події та оголошення

 
 

 

   

Новини кафедри.

Любов Олександрівна Згалат-Лозинська, прийняла участь у роботі  Міжнародній науково-практичній конференції “MODERN RESEARCH IN WORLD SCIENCE”, (April 17-19, 2022) Lviv, Ukraine. 

Готуємося до нового набору

17 лютого 2022 року доцент кафедри Економічної теорії, обліку і оподаткування КНУБА Чернявська Ю.Б. провела профорієнтаційний захід в 144 ліцеї ім. Г. Ващенка м. Києва. Роздано профорієнтаційні матеріали, зроблено акцент на спеціальності 071 «Облік і оподаткування».

Із заступником директора з виховної роботи та відповідальною за профорієнтаційну роботу в ліцеї Шпильовою Вікторією Степанівною було домовлено про подальшу співпрацю та передачу оперативної інформації з приводу Дня відкритих дверей КНУБА, профорієнтаційних екскурсій тощо.

 

 

    Збірник тез ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми генезису економіки інтелектуально-інноваційного капіталу» (4-5 листопада 2021 року)

Збірник тез конференції 2021-07_12_2021-01 Частина 1

Збірник тез конференції 2021-07_12_2021-01 Частина 2

 

 

День відкритих дверей КНУБА!

У Київському національному університеті будівництва і архітектури 4 грудня 2021 року відбувся День відкритих дверей в офлайн форматі. День відкритих дверей КНУБА завжди затребуваний серед абітурієнтів та батьків. На захід приїхали близько 250 гостей з м. Києва, м. Черкаси, м. Вінниця, м. Житомира, м. Чернігова та інших міст України. Проведення такого традиційного заходу надає можливість абітурієнтам визначитися у виборі своєї професії та свого майбутнього.

 
Увага!  Запрошуємо на день відкритих дверей КНУБА!
 
 
 

 

Запрошуємо майбутніх абітурієнтів на знайомство з КНУБА👨‍🎓4 грудня, 11:00.

👉Програма заходу:
✔️знайомство з університетом, факультетами та спеціальностями 🔥
✔️спілкування зі студентами та представниками факультетів і кафедр;
✔️брифінг:
❗️експертів із проведення ЗНО;
❗️фахівців підготовчих курсів;
❗️представників приймальної комісії.
👉Місце проведення заходу:
▶️ вул. Преображенська, 2, архітектурний корпус, 1-й поверх. 
🔴Під час проведення Дня відкритих дверей КНУБА просимо дотримуватися маскового і дистанційного режиму. 
🔴Батьки, які бажають відвідати захід обов’язково мають мати: сертифікат про вакцинацію або негативний ПЛР тест, або довідку про одужання.

    Профорієнтація

  Викладачами кафедри економічної теорії обліку та оподаткування КНУБА доц. Чернявською Ю.Б. та доц. Головашем Б.Е. 23.11.2021 р. була проведена профорієнтаційна робота в Спеціалізованій школі “Грааль” № 43 м. Києва.  Була роздана рекламно-агітаційна продукція КНУБА та будівельного факультету.

  Відбулася зустріч з заступником директора з виховної роботи Зубрієнко Іриною Василівною, з якою була досягнута домовленість про подальшу  співпрацю.

 

     

      У КНУБА 4-5 листопада 2021 року була успішно проведена ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми генезису економіки інтелектуально-інноваційного капіталу», присвячена тридцятиріччю незалежності України та ювілею заснування кафедри економічної теорії, обліку та оподаткування!

 

   В роботі конференції прийняли участь більше ніж 150 учасників: викладачів, науковців, аспірантів та студентів, що представляли КНУБА, вищі навчальні заклади України, а також представники будівельних компаній.

Очікуємо на плідну співпрацю і у подальшому!

 Вітаємо з днем Кафедри економічної теорії, обліку та оподаткування!

Щорічно, 4 листопада кафедра економічної теорії, обліку і оподаткування святкує День кафедри.

Це день народження засновника та фундатора кафедри Якова Устиновича Лінійчука.

     Увага! 4-5 листопада 2021 року у КНУБА буде проходити ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми генезису економіки інтелектуально-інноваційного капіталу», присвячена тридцятиріччю незалежності України та ювілею заснування кафедри економічної теорії, обліку та оподаткування!

       

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ

ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми генезису економіки інтелектуально-інноваційного капіталу»

4 листопада 2021 р.

09.30 – 10.00 – реєстрація учасників конференції а.335

10.00 – 13.00 – пленарне засідання а. 335
13.00 – 14.00 – перерва, кава-брейк

14.00 – 17.00 – робота секцій а. 319, а.335, а.342, 320, 362 

5 листопада 2021 р.

10.30 – 12.30 – робота секцій а. 319, 335, 342, 320, 362

12.30 – 13.00 – підведення підсумків роботи конференції а. 335

Регламент роботи конференції:

Доповіді на пленарному засіданні – до 15 хв.Доповіді на секційних засіданнях – до 10 хв.

 
Прошу завідувачів кафедр-організаторів конференції зробити розсилку zoom посилання своїм кафедрам та приєднатися очно за можливості.
Кожний учасник отримає електронний сертифікат (0,33 кредита).
 
Cекретар конференції д.е.н., доц. Згалат-Лозинська Л.О.
 
 
Шановні колеги!
Запрошуємо приєднатися до пленарного засідання

ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми генезису економіки інтелектуально-інноваційного капіталу» 4 листопада 2021 року,

яка буде проходити у змішаному режимі (off-line, on-line).  Підключитися до конференції Zoom
Идентификатор конференции: 916 3318 9113
Код доступа: 879493

   

З програмою конференції можна ознайомитись за посиланням:

ПРОГРАМА ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми генезису економіки інтелектуально-інноваційного капіталу»

      Сьогодні 15 жовтня 2021 року завідуючому кафедри «Економічної теорії, обліку та оподаткування», видатному діячу науки та освіти України, доктору економічних наук, професору Личу Володимиру Миколайовичу виповнилося 70 років!

         Шановний Володимире Миколайовичу!

         Колектив кафедри щиро вітає Вас з чудовим ювілеєм – 70 років! Ви пройшли через багато і хочеться побажати, щоб Ви пройшли ще стільки ж дивовижних і незвіданих стежок. Міцного Вам здоров’я і позитивного духу, багато-багато щасливих днів і бадьорих порцій настрою. Нехай з Вами завжди будуть поруч люблячі діти та непосидючі внуки, приносячи у ваш будинок незабутні емоції та душевну теплоту.

 

 
 
 
 
 
 

Вітаємо зі святом!

 
 

Увага! 4-5 листопада 2021 року у КНУБА буде проходити ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми генезису економіки інтелектуально-інноваційного капіталу»

 

ОРГАНІЗАТОРИ:

Кафедра економічної теорії, обліку та оподаткування,

Кафедра економіки будівництва,

Кафедра менеджменту в будівництві,

Кафедра товарознавства та комерційної діяльності в будівництві

 

ОСНОВНІ ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ РОБОТИ:

Секція 1. Теоретико-методологічні аспекти формування економіки інтелектуально-інноваційного капіталу: проблеми та перспективи.

Секція 2. Системний розвиток та перспективи трансформації обліку, аудиту та оподаткування.

Секція 3. Проблеми формування інноваційної моделі розвитку будівельних підприємств.

Секція 4. Оновлені парадигмально-освітні, когнітивні та кваліметричні засади розвитку менеджменту в будівництві

Секція 5. Підприємництво, торгівля, біржова діяльність та маркетинг.

Секція 6. Економіко-управлінські та інформаційно-аналітичні новації в сучасних реаліях будівництва.

До участі в міжнародній конференції запрошуються науковці, аспіранти, студенти ВНЗ та науково-дослідних установ, а також фахівці-практики з України та зарубіжних держав, які активно займаються науковими дослідженнями у сфері економічних наук.

 
 

Кафедра економічної теорії, обліку та оподаткування є головною кафедрою КНУБА в підготовці студентів спеціальності “Облік і оподаткування”, Освітньо-професійної програми Облік і аудит.

 

Запрошуємо до вступу на спеціалізацію облік і аудит!

Презентація матеріально-технічного забезпечення КНУБА ОПП ОіА

Кафедра економічної теорії, обліку та оподаткування щиро вітає колег, викладачів та студентів з Днем бухгалтера та аудитора!

  
 

Практика студентів.

У період з 28.06.2021 р. по 09.07.2021 р. кандидатом економічних наук, доцентом Чернявською Ю.Б. була проведена ознайомча літня практика для студентів 2-го курсу спеціальності «Облік і оподаткування», під час якої студенти ознайомилися з професією бухгалтера на підприємствах: «Науково-дослідний інститут будівельного виробництва», «Науково-дослідний інститут будівельних конструкцій» та в бухгалтерії КНУБА.

Ознайомилися зі Статутом організацій, основними напрямами його діяльності, галузевою специфікою. Оглянули основні нормативно-правові акти, що регулюють діяльність підприємств. Також ознайомилися з основними господарськими операціями, вивчили технологічний процес на підприємствах, визначили організаційно-управлінську структуру підприємств та форму власності. Визначили постачальників, замовників, клієнтуру, дилерів та споживачів послуг. Ознайомилися із порядком роботи, структурою та функціями бухгалтерії, її зв’язками з іншими структурними підрозділами підприємств, установ, організацій. Здійснили огляд посадових інструкцій, зокрема, головного бухгалтера та бухгалтерів підприємств. Також дослідили загальну характеристику системи бухгалтерського обліку на підприємствах (наказ про організацію бухгалтерського обліку, наказ про облікову політику підприємства, характеристика форми обліку, робочого плану рахунків), ознайомилися з графіком документообігу, з порядком оформлення первинних документів, що складаються за основними господарськими операціями підприємства тощо.

Результати практики студенти оформили у відповідні звіти та захистили їх на кафедрі.

Здобувачам бухгалтерської професії сподобалася практика, адже вона залишається у спогадах довше, тому що наповнена позитивними емоціями і побачене закарбовується у пам’яті набагато довше ніж почуте.

До нових зустрічей на інших базах практик на старших курсах!

 

 
 
Шановні абітурієнти чекаємо на Вас у КНУБА! Навчання на ОПП 071 “Облік і оподаткування” бакалавр – це цікава,  економічно доступна економічна освіта !!!
 
 
!‼️ ДО УВАГИ ВСТУПНИКІВ 2021 на базі ПЗСО (школа)!!!
 
✅ з 01 липня – реєстрація електронних кабінетів.
✅ 01 – 13 липня – творчі конкурси (бюджет).
✅ 14 – 23 липня – творчі конкурси (контракт).
👉 14 – 23 липня – online прийом заяв та документів.
 
👉 28 липня, 12:00 – оприлюднення рейтингових списків вступників (бюджет).
👉 02 серпня до 18:00 – подача оригіналів документів (зарахування на бюджет).
👍 09 серпня – зарахування на бюджет.
👉 19 серпня – переведення на вакантні бюджетні місця.
📌 30 серпня – зарахування на контракт.

Захист  бакалаврських робіт.

На кафедрі економічної теорії, обліку та оподаткування, 17 червня 2021 р., відбувся захист атестаційних дипломних робіт бакалаврів четвертого курсу, спеціалізації облік і аудит.

 
  
 

       

    Викладачі кафедри Економічної теорії, обліку та оподаткування  та студенти-економісти на міжнародному воркшопі ERASMUS+

У середу 05.05.21 р. о 12.00 EEST відбувся Міжнародний воркшоп “ERASMUS+ ЗНАЙОМСТВО з потенційними партнерами з компонентом міжнародної віртуальної мобільності до партнерського закладу вищої освіти Хорватії. У заході прийняли участь к.е.н., доц. Чернявська Ю.Б. та к.е.н., доц. Головаш Б.Е.

Програма заходу:

Ознайомлення з можливостями міжнародної мобільності за програмою Erasmus+, спілкування зі студентами України, що зараз знаходяться в Хорватії та навчаються за програмою Erasmus+, віртуальний тур партнерським університетом, питання – відповіді.

За результатами роботи в міжнародному воркшопі науково-педагогічні працівники мають право включити результати модуля як 0,5 кредиту ECTS у міжнародних сертифікатних програмах Institute of Social and Economic Institute.

Під час презентації було приділено увагу можливостям навчання в хорватському політехнічному інституті «Коледж прикладних наук «Lavoslav Ružička»». Були представлені навчальні програми та гранти Erasmus+ до яких були долучені студенти і аспіранти Хорватського політехнічного інституту. Студенти по обміну розповіли про особливості навчання за кордоном, організацію суспільного життя та побуту в інституті, про стипендіальну програму тощо. Вебінар відбувався на англійській мові.

Erasmus+ це не тільки міжнародна програма, але й інклюзивна, цифрова та екологічна, метою якої є сприяння академічній мобільності у сфері освіти та професійного розвитку, а також сприяння неформальній та інформальній навчальній мобільності у сфері молоді. Зміцнення співпраці між ВНЗ та ключовими стейкхолдерами (підприємствами, науково-дослідними установами, соціальними партнерами, місцевими / регіональними органами влади, іншими  організаціями у галузі освіти, професійної підготовки або молодіжної політики) заради сприяння якості та інноваціям у вищій освіті.

Чернявська Юлія к.е.н., доцент кафедри економічної теорії, обліку та оподаткування

    

Галерея заходу

   Увага! Для викладачів та студентів!

ERASMUS+ ЗНАЙОМСТВО з потенційними партнерами з компонентом міжнародної віртуальної мобільності

Шановні колеги! 05.05.21 о 12.00 EEST відбудеться Міжнародний воркшоп “ERASMUS+ ЗНАЙОМСТВО з потенційними партнерами з компонентом міжнародної віртуальної мобільності до партнерського закладу вищої освіти Хорватії.

В програмі заходу:
Ознайомлення з можливостями міжнародної мобільності за програмою Erasmus+,
Спілкування зі студентами України, що зараз знаходяться в Хорватії та навчаються за програмою Erasmus+ https://www.isei.online/post/erasmus_ka_107,
Віртуальний тур партнерським університетом.

Детальніше дивиться за посиланням:

Форма для реєстрації викладачів

Форма для реєстрації студентів

Номер реєстраційного пакету: 05.05.21-6

    Інститут економічних досліджень та політичних консультацій

     Під егідою «Інституту економічних досліджень та політичних консультацій», громадської ініціативи «За чесну та прозору митницю», Держмитслужби, програми ЄС «EU4PFM» 22 квітня 2021 р. відбувся дистанційний семінар «Запровадження режиму спільного транзиту в Україні. Застосування NCTS». На семінарі була присутня представниця кафедри  економічної теорії, обліку та оподаткування к.е.н., доц. Омельяненко Оксана Павлівна.

                  

        Офіс з просування експорту України

     Під егідою Офісу з просування експорту України, Європейської Мережи Підприємств «Enterprise Europe Network» та Інституту маркетингу Естонії  21 квітня 2021 р. відбувся міжнародний тренінг-вебінар «Ефективна участь в онлайн В2В заходах: аналіз конкурентів, перемовини та технічні інструменти для самопрезентації» на який було запрошено представника кафедри економічної теорії, обліку та оподаткування к.е.н., доц. Головаша Богдана Едуардовича.

 

       

Круглий стіл ДАСУ

      Державною аудиторською службою України 20 квітня 2021р. було проведено вебінар – круглий стіл. «Державний фінансовий контроль у сфері будівництва». Метою заходу був обмін позитивним досвідом щодо застосування інструментів та експертних підходів під час контролю у сфері будівництва, шляхів підвищення ефективності такого контролю. У роботі круглого столу взяли активну участь Ректор університету, доктор економічних наук, професор Куліков Петро Мусійович, перший проректор КНУБА доктор технічних наук, професор Чернишев Денис Олегович та представники економічного напряму будівельного факультету.

       Кафедру економічної теорії, обліку та оподаткування на даному заході представляли: Завідувач кафедри економічної теорії, обліку та оподаткування, д.е.н., проф. Лич Володимир Миколайович;  к.е.н., доц. Іванова Тетяна Миколаївна; к.е.н., доц. Омельяненко Оксана Павлівна; к.е.н., доц. Головаш Богдан Едуардович; к.е.н., доц. Згалат-Лозинська Любов Олександрівна, к.е.н., доц. Чернявська Юлія Борисівна.

Детальніше дивиться за посиланням:

 
 

Рейтинг кращих викладачів КНУБА

Підведено підсумки щорічного рейтингування кращих викладачів КНУБА.

Вітаємо представників Будівельного факультету, що увійшли до рейтингу!

Детальніше дивиться за посиланням:

 
 
 
 

Актуально про спеціальність «Облік і оподаткування» та професію бухгалтер

На численні прохання абітурієнтів спеціальності 071 «Облік і оподаткування», які, в силу різних причин не змогли потрапити на День відкритих дверей, який проходив 03.04.2021 року онлайн, організатори вирішили виставити актуальну інформацію про професію бухгалтера.

Детальніше дивиться за посиланням:

Презентація кафедри економічної теорії, обліку та оподаткування, та спеціальності 071 «Облік та оподаткування», освітньо-професійної програми «Облік і аудит»

Презентація матеріально-технічного забезпечення та соціально-культурного життя кафедри ЕТОО та КНУБА

Увага!

Третього квітня 2021 р. Відбудеться День відкритих дверей КНУБА.

В якому буде представлена кафедра економічної теорії, обліку та оподаткування (представник кафедри ЕТОО к.е.н, доцент, Головаш Б.Е.).

Запрошуємо усіх бажаючих.

Програма заходу:

10:00 – 10:40 – знайомство з КНУБА;

10:40  11:20  знайомство з будівельним факультетом.

11:20 – 12:00 – зустріч з фахівцями підготовчих курсів, експертами ЗНО та працівниками приймальної комісії.

Онлайн зустріч із представниками Будівельного факультету

10.40 – 11.20 

Time: Apr 3, 2021 10:40 Kiev

Join Zoom Meeting

https://zoom.us/j/6124352859?pwd=SVl5SENBdUUwMkdDQS9BYWZTRGhqdz09

Meeting ID: 612 435 2859

Passcode: knuba

Обговорення освітньої програми!

29 березня 2021 року представники кафедри економічної теорії, обліку та оподаткування (к.е.н, доцент, Оксана Омельяненко та к.е.н., доцент Мирослава Зінченко) взяли участь у участь в роботі Міжрегіонального круглого столу з обговорення освітньо-наукових програм з підготовки доктора філософії з економіки, організованим кафедрою економіки Луцького національного технічного університету, в онлайн-форматі на базі платформи Zoom за участю представника Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти д.е.н., професора, Олександра Длугопольського.

Враховуючи результати круглого столу, слід відзначити актуальність розробленого в КНУБА проєкту освітньо-наукової програми «Економіка» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 051 «Економіка» кваліфікаційного рівня «доктор філософії» з галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» в частині мети та освітнього фокусу, що передбачає формування гармонійного життєвого середовища, сталого розвитку та розбудови територій, підвищення інвестиційної привабливості країни та будівельних підприємств, запровадження нових наукових підходів до реалізації інвестиційно-будівельних проектів у населених пунктах, областях, ОТГ (у тому числі при будівництві об’єктів соціальної інфраструктури), діджиталізацію будівельної галузі шляхом залучення до їх реалізації висококваліфікованих інженерів-проектувальників у частині кошторисної документації,  інженерів-консультантів, девелоперів, економістів з договірної та претензійної роботи, фахівців служи економічної безпеки, наукових співробітників, університетських дослідників за сучасними вимогами ринку праці.

Детальніше про подію дивиться за посиланням: http://old.knuba.edu.ua/?p=100297

Будівельний факультет на вебінарі НБУ

У КНУБА розпочалася серія заходів, організованих Національним банком України для студентів у Zoom, присвячених відзначенню Всесвітнього тижня грошей (Global Money Week).

Студенти та викладачі будівельного факультету (економічного напрямку) долучилися до заходу й дізналися про особливості діяльності НБУ та його ключові функції, трансформаційні зміни за роки незалежності та познайомилися з основними стратегічними напрямами подальшого розвитку НБУ як центрального банку України.

Детальніше про подію дивиться за посиланням: http://old.knuba.edu.ua/?p=99256

У КНУБА успішно пройшла акредитацію та отримала сертифікат

освітньо-професійна програма «Облік і аудит» другий (магістерський) рівень.

 

Сертифікат № 1026 (видано НАЗЯВО)

Дата видачі сертифіката

про акредитацію освітньої програми 18.12.2020

Строк дії сертифіката

про акредитацію освітньої програми 01.07.2026

СЕРТИФІКАТ
ПРО АКРЕДИТАЦІЮ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

облік-і-аудит-pdf

 
 
Увага!

У вівторок 15 грудня 2020 р. о 10:30 на кафедрі економічної теорії, обліку та оподаткування відбудеться захист атестаційних магістерських робіт з спеціалізації облік і аудит.

Посилання на zoom – конференцію:https://us02web.zoom.us/j/8228874122?pwd=RXBsRk1ObW5BMnFNS0o3RVA5Zml5dz09

 

Увага!

Державна аудиторська служба України з метою залучення молоді до роботи на державній службі запрошує випускників КНУБА взяти участь у конкурсах на заміщення вакантних посад.

Детальніше – у вкладеному файлі:ДАСУ_

 

Увага!

П’ятого грудня 2020 р. Відбудеться День відкритих дверей КНУБА.

В якому буде представлена кафедра економічної теорії, обліку та оподаткування.

Запрошуємо усіх бажаючих.

Програма заходу:

10.00 – 10.40 – знайомство з КНУБА

https://us02web.zoom.us/j/86917328291?pwd=eFo2WnlESStjdmlmTDNvcm0vazhwQT09

Идентификатор конференции: 869 1732 8291

Код доступа: knuba

10.40 – 11.20 – знайомство з факультетами:

Будівельний факультет

Join Zoom Meeting

https://zoom.us/j/6124352859?pwd=SVl5SENBdUUwMkdDQS9BYWZTRGhqdz09

Meeting ID: 612 435 2859

Passcode: knuba

Вітаємо з 65-ям Кафедри!

Щорічно кафедра економічної теорії, обліку і оподаткування 4 листопада святкує День кафедри. Це день народження засновника, фундатора кафедри Якова Устиновича Лінійчука. В цей день підводяться підсумки, згадуються здобутки за рік, прогнозуються прогресивні цілі на майбутнє. Цього річ пандемія внесла свої корективи і ми святкуємо дистанційно. Пропонуємо і вам згадати нашу кафедру.

 

Запрошуємо до вступу на спеціалізацію облік і аудит

Увага!

З 28.10.20 р. по 30.10.2020 р. в КНУБА проходить робота експертної групи Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, для проведення акредитаційної експертизи освітньої магістерської програми «Облік і аудит», спеціальності 071 «Облік і оподаткування»  на кафедрі економічної теорії обліку та оподаткування.

Розклад роботи експертної групи

Увага!

28 жовтня 2020 р. з 17:15 до 18:00 відбудеться  відкрита зустріч експертної групи з акредитації та представника Національного агентства забезпечення якості вищої освіти з усіма охочими учасниками освітнього процесу.

Запрошуються всі бажаючі.

Приєднатись до зустрічі на платформі Zoom Ви можете за посиланням:

Відкрита зустріч: ID 18308  Київський національний університет будівництва і архітектури   ОП Облік і аудит

Час: 28 жовтня 2020 17:15

Приєднатися до Zoom зустрічі

https://us02web.zoom.us/j/78799508593?pwd=Q0gyc2tkb1oxaFZwSnVJaDhlV1B4QT09

Ідентифікатор зустрічі:  787 9950 8593

Пароль: 0000

Життя та події кафедри

 

Екскурсія по Будівельному факультету КНУБА

Увага!

У п’ятницю 8 травня 2020 року о 14:00 була проведена відеоконференція представників спеціальності облік і оподаткування із майбутніми потенційними абітурієнтами он-лайн.

Презентуємо до вашої уваги відеозапис заходу. (Виступ кафедри економічної теорії обліку та оподаткування починається з 16 хвилини запису).

Посилання на конференцію: https://www.youtube.com/watch?v=UvvmSFj0ghM&fbclid=IwAR2sSQUtaYPQRrXqDv9BLQztXQF1KVJUkHg2INcF8VTf5QMf7TX9suQYnUs

Перше вересня – день першокурсника

Робота студентів у оновленому навчально-методичному кабінеті кафедри.

Фотографії організації навчального процесу кафедри

Загальна інформація Галерея

На сторінці кафедри економічної теорії, обліку та оподаткування

на фейсбуці створено базу корисних для абітурієнтів та студентів посилання, що мають допомогти їм у навчальному процесі. https://www.facebook.com/ketoo.knuba/

Захист  бакалаврських робіт.

На кафедрі економічної теорії, обліку та оподаткування відбувся перший захист бакалаврів четвертого курсу, спеціалізації облік і аудит. (червень 2020 р.)

Захист атестаційних магістерських робіт.

Дев’ятнадцятого грудня 2019 року на кафедрі економічної теорії, обліку та оподаткування відбувся перший захист магістрів шостого курсу, спеціалізації облік і аудит.

 
 
 
 
 
 
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram