Навчальна та методична література

2024 р.

 • ВІМ-технології металевих конструкцій: навчальний посібник /Є. І. Цюпин. – Київ : Видавництво Ліра-К, 2024. – 200 с. Електронний ресурс.
 • Нілов О. О., Нілова Т. О. Металеві конструкції. Балки. Колони: навчальний посібник для вищих навчальних закладів. Вид. 3-е, перероб. і доп. Київ: Видавництво Ліра-К, 2024. – 240с.
 • Дерев’яні конструкції. Дерев’яні тришарнірні стрілчасті арки з клеєної деревини / уклад.: Білик А. С та інші – К.: КНУБА, 2024 — 72с Електронний ресурс

2023 р.

 • Кінетика тріщиноутворення в сталевих конструкціях: Монографія / В.Д. Макаренко, С.І. Білик, О.І. Чигиринець і ін. – Київ, НУБіП України, 2023, 248с.
 • Сталеві конструкції: Методичні рекомендації до проведення практичних занять та організації самостійної роботи з навчальної дисципліни / Уклад. Л.І. Лавріненко та ін. – К.: КНУБА, 2023. – 20 с. Електронний ресурс
 • Конструкції з дерева та полімерних матеріалів: Методичні рекомендації до проведення практичних занять та організації самостійної роботи з навчальної дисципліни / Уклад. Л.І. Лавріненко та ін. – К.: КНУБА, 2023.– 20 с. Електронний ресурс
 • Сталеві конструкції. Оформлення креслень марки КМ-КМД, студентських робіт: Методичні вказівки / уклад.: Білик С.І., Білик А.С., Адаменко В.М., Тонкачеєв В.Г., Глітін О.Б., Нужний В.В., Дауров М.К., Цюпин Є.І. – К.: КНУБА, 2023 – 47 с. Електронний ресурс
 • Сталеві конструкції. Пояснювальні записки проектної та робочої документації: Методичні вказівки / уклад.: Білик С.І., Білик А.С., Адаменко В.М., Тонкачеєв В.Г., Глітін О.Б., Нужний В.В., Дауров М.К., Цюпин Є.І. – К.: КНУБА, 2023 – 18 с. Електронний ресурс

2021 р.

 • Білик С.І., Шимановський О.В., Нілов О.О., Лавріненко Л.І., Володимирський В.О. Металеві конструкції: Том 2. Конструкції металевих каркасів промислових будівель: Підручник для вищих навчальних закладів / Редакційна колегія: О.В. Шимановський, С.І. Білик, О.О. Нілов. – Кам’янець-Подільський: ТОВ “Друкарня “Рута”, 2021. – 448 с., рис. 207, табл. 109.
 • Білик С.І., Глітін О.Б., Тонкачеєв В.Г., Радецький С.Б. Методичні вказівки до виконання курсового проекту «Робоча площадка виробничої будівлі» / уклад.: Білик С.І., Глітін О.Б., Тонкачеєв В.Г., Радецький С.Б. – К.: КНУБА, 2021 – 54 с (Електронна версія / Додатки окремо)
 • Біологічна корозія каналізаційних систем України: Монографія/ В.Д. Макаренко, В.П. Хоружий, С.І. Білик і ін. – Київ: НУБіП України. – 2021. – 256 с.
 • Корозійні руйнування каналізаційних систем України: Монографія/ В.Д. Макаренко, С.Ю. Максимов, С.І. Білик і ін. Київ: НУБіП України. – 2021. – 272 с.
 • Корозійно-механічні руйнування гідротехнічних споруд України: Монографія/ В.Д. Макаренко, С.І. Білик, І.М. Чеботар і ін. Київ: НУБіП України. – 2021. – 304 с.
 • Скляров І.О. Розрахунок та конструювання сталевих рамних каркасів з тонкостінних зварних двотаврів змінного перерізу: монографія. Київ: КНУБА, 2022. – 164 с.
 • Михайловський Д. В. Розрахунок панельних будинків з поперечно-клеєної деревини: Монографія. – Київ: Каравела, 2022. – 220 с.

2019 р.

 • А.С. Білик, В.В. Куцевич, С.С. Кисіль, К.В. Калафат. Принципи архітектурно-планувальної організації багатоповерхових автостоянок. Монографія, ПОСІБНИК
 • Ю. Риженков, В. Горбатенко, А. Білик. Металургійна кухня. Метнівест 2019 – 120 с.

2013 р.

 • Нілов О. О., Нілова Т. О. Металеві конструкції. Балки. Колони: Навчальний посібник для вищих навчальних закладів. – Видання 2-е перероблене і доповнене. К.: 2013. – Логос, 240с.

2010 р.

 • Підручник. МЕТАЛЕВІ КОНСТРУКЦІЇ друге видання О.О.Нілов, В.О. Пермяков, О.В. Шимановський, С.І. Білик, Л.І. Лавріненко, І.Д. Белов, В.О. Володимирський, Київ, видавництво “Сталь” 2010.

 Металеві конструкції.2 видання.О.О.Нілов, В.О.Пермяков, О.В.Шимановський 2010.

2002 р.

 • Методичні вказівки. Металеві конструкції, оформлення робочих креслень В.О.Пермяков, І.Д.Белов, О.Б.Глітін, Київ, видавництво КНУБА 2002.
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram