Навчальна та методична література

2002 р.

 • Методичні вказівки. Металеві конструкції, оформлення робочих креслень В.О.Пермяков, І.Д.Белов, О.Б.Глітін, Київ, видавництво КНУБА 2002.

2010 р.

 • Підручник. МЕТАЛЕВІ КОНСТРУКЦІЇ друге видання О.О.Нілов, В.О. Пермяков, О.В. Шимановський, С.І. Білик, Л.І. Лавріненко, І.Д. Белов, В.О. Володимирський, Київ, видавництво “Сталь” 2010.

 Металеві конструкції.2 видання.О.О.Нілов, В.О.Пермяков, О.В.Шимановський 2010.

2013 р.

 • Нілов О. О., Нілова Т. О. Металеві конструкції. Балки. Колони: Навчальний посібник для вищих навчальних закладів. – Видання 2-е перероблене і доповнене. К.: 2013. – Логос, 240с.

2017 р.

 • Лавріненко Л.І., Нілова Т.О. Проектирование рабочей площадки производственного здания (рос. мова): Методичні вказівки до курсового проекту для іноземних студентів спеціальності ПЦБ. К, КНУСА, 2017 – 76 с. (4,75/2,38)
 • Лавріненко Л.І., Нілов О.О. Стальной каркас одноэтажного производственного здания (рос. мова): Методичні вказівки до курсового проекту для іноземних студентів спеціальності ПЦБ. К, КНУСА, 2017 – 124 с. (7,75/3,85)

2019 р.

 • Расчет и конструирование балочной клетки: методические указания   к  выполнению расчетно-графической работы / сост.: Д. В. Михайловский, Т. А. Клюшниченко, И. А. Скляров. – К: КНУБА, 2019 – 78 с.
 • А.С. Білик, В.В. Куцевич, С.С. Кисіль, К.В. Калафат. Принципи архітектурно-планувальної організації багатоповерхових автостоянок. Монографія, ПОСІБНИК
 • Ю. Риженков, В. Горбатенко, А. Білик. Металургійна кухня. Метнівест 2019 – 120 с.

2021 р.

 • Білик С.І., Шимановський О.В., Нілов О.О., Лавріненко Л.І., Володимирський В.О. Металеві конструкції: Том 2. Конструкції металевих каркасів промислових будівель: Підручник для вищих навчальних закладів / Редакційна колегія: О.В. Шимановський, С.І. Білик, О.О. Нілов. – Кам’янець-Подільський: ТОВ “Друкарня “Рута”, 2021. – 448 с., рис. 207, табл. 109.
 • Білик С.І., Глітін О.Б., Тонкачеєв В.Г., Радецький С.Б. Методичні вказівки до виконання курсового проекту «Робоча площадка виробничої будівлі» / уклад.: Білик С.І., Глітін О.Б., Тонкачеєв В.Г., Радецький С.Б. – К.: КНУБА, 2021 – 54 с (Електронна версія / Додатки окремо)
 • Біологічна корозія каналізаційних систем України: Монографія/ В.Д. Макаренко, В.П. Хоружий, С.І. Білик і ін. – Київ: НУБіП України. – 2021. – 256 с.
 • Корозійні руйнування каналізаційних систем України: Монографія/ В.Д. Макаренко, С.Ю. Максимов, С.І. Білик і ін. Київ: НУБіП України. – 2021. – 272 с.
 • Корозійно-механічні руйнування гідротехнічних споруд України: Монографія/ В.Д. Макаренко, С.І. Білик, І.М. Чеботар і ін. Київ: НУБіП України. – 2021. – 304 с.
 • Скляров І.О. Розрахунок та конструювання сталевих рамних каркасів з тонкостінних зварних двотаврів змінного перерізу: монографія. Київ: КНУБА, 2022. – 164 с.
 • Михайловський Д. В. Розрахунок панельних будинків з поперечно-клеєної деревини: Монографія. – Київ: Каравела, 2022. – 220 с.

2023 р.

 • Кінетика тріщиноутворення в сталевих конструкціях: Монографія / В.Д. Макаренко, С.І. Білик, О.І. Чигиринець і ін. – Київ, НУБіП України, 2023, 248с.
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram