Білик Сергій Іванович

Завідувач катедри, професор катедри, професор, доктор технічних наук, дійсний член АБУ, спеціаліст в будівництві (має кваліфікаційні сертифікати «Експерт», «Інженер-проектувальник»), нагороджений малою срібною медаллю АБУ, лауреат премії ім. М.С. Буднікова. Член спеціалізованої вчених рад D 26.056.04 та D 26.056.08.

Освіта:

 • У 1980 році закінчив Вінницький політехнічний інститут за спеціальністю промислове і цивільне будівництво, здобув кваліфікацію інженер-будівельник

Науковий ступінь, шифр і найменування наукової спеціальності:

 • Д.т.н., 05.23.01 – Будівельні конструкції, будівлі та споруди

Тема дисертації:

 • «Раціональні сталеві каркаси малоенергоємних будівель із двотаврів змінного перерізу»

Професійний шлях:

 • дати рр – навчання в аспірантурі
 • з дата р – доцент кафедри металевих і дерев’яних конструкцій

Інформація про наукову діяльність:

 • Публікації – 160
 • Підручників та посібників – 5
 • Авторських свідоцтв – 6
 • Участь в конференціях за 5 років – 10, у тому числі 4 міжнародні
 • Магістрів кожного року – 3
 • Магістри наукового спрямування – 1
 • За 5 років наукових видань 21, у тому числі науково-методичних та підручників 1
 • Науковий керівник: Захист к.т.н. – 3, захист д.т.н. – 2

Наукові та методичні праці по роках публікації:

2024
 • Vitalii Tonkacheiev, Serhii Bilyk, Hennadii Tonkacheiev. Aluminum dome structures’ stability study / Strength of Materials and Theory of Structures. – Kyiv: KNUBA, 2024. – Issue 112. – P.229 – 238. DOI: 10.32347/2410-2547.2024.112.229-238 (Web Of Science) Стаття онлайн
 • C.I.Білик, О.В.Шимановський, Л.І. Лавріненко,  О.О. Нілов. Сталеві конструкції: Том 1. Основи розрахунку. Елементи конструкцій: Підручник для вищих навчальних закладів/ Рекомендовано Вченою радою КНУБА для студентів спеціальності 192, протокол №14 від 27.10.2023. – Камянець-Подільський «Рута»,  2024. – 384 с.
 • Білик С.І., Білик А.С. Порівняння методик проникнення дії засобів повітряного нападу противника в залізобетонні конструкції споруд захисту об’єктів критичної інфраструктури // Тези доповідей міжнародної науково-технічної конференції «Сучасні будівельні конструкції з металу та деревини» (13-15 червня 2024 р.) – Одеса: ОДАБА, 2024. – С. 24-25. Тези онлайн
 • Білик С.І., Білик А.С., Цюпин Є.І. Вплив початкових недосконалостей на стійкість пружних стрижнів сталевих ферм з жорсткими вузлами // Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем (КЗЯТПС –2024) : матеріали тез доповідей XІV Міжнародної науково-практичної конференції(м. Чернігів, 23–24 травня 2024 р.) : у 2 т. / Національний університет «Чернігівськаполітехніка» [та ін.] ; відп. за вип.: Єрошенко Андрій Михайлович [та ін.]. – Чернігів :НУ «Чернігівська політехніка», 2024. – Т. 2. – с.157.
 • Білик С.І., Нілова Т.О., Дауров М.К. Перекриття пониженої висоти ззастосуванням двотаврових балок з синусоїдними гофрованими стінками //Proceedings of the 3rd International Scientific and Practical Conference «ScientificProgressive Methods and Tools» (Riga, Latvia, 6-8.03.2024). Riga, 2024. P.237-241.
2023
 • Oleksandr Shugaylo, Serhii Bilyk. Safety assessment of the steel structures of nuclear power plants units considering special operation conditions // Strength of Materials and Theory of Structures: Scientific-and-technical collected articles. – Kyiv: KNUBA, 2023. – Issue 111. – P. 113-124. DOI: 10.32347/2410-2547.2023.111.113-124 (Web Of Science) Стаття онлайн
 • Шугайло О-р П., Білик С. І. Розвиток методів оцінки безпеки сталевих опорних конструкцій обладнання і трубопроводів енергоблоків атомних станцій за сейсмічних навантажень. // Науково-технічний журнал «Ядерна та радіаційна безпека», 2023 № 1(97) , С. 20-29. DOI: 10.32918/nrs.2023.1(97).03 (Scopus) Стаття онлайн
 • Кінетика тріщиноутворення в сталевих конструкціях: Монографія / В.Д. Макаренко, С.І. Білик, О.І. Чигиринець і ін. – Київ, НУБіП України, 2023, 248с.
 • Білик С.І., Білик А.С., Нужний В.В. Загальна класифікація ударних навантажень на захисні споруди // Комплексне забезпечення якості технологічних процесів (КЗЯТПС – 2023): матеріали тез доповідей XIII Міжнародної науково-практичної конференції (м. Чернігів, 25-26 травня 2023 р.) : у 2т. / Національний університет “Чернігівська політехніка” [та ін.] – Чернігів : НУ “Чернігівська політехніка”, 2023. – Т.2. – с. 151-153 Тези онлайн
 • Артем Білик, Сергій Білик, Любомир Джанов. Оптимальна висота сталевої двотаврової балки із змінною шириною полиць // IV Міжнародна наукова практична конференція «Будівлі та споруди спеціального призначення: сучасні матеріали та конструкції», 26-27 квітня 2023 р. Київ, с. 46-47 Тези онлайн
 • Білик А.С. Білик С.І., Глітін О.Б., Джанов Л.В. Оптимальна висота сталевих двотаврових балок зі змінною шириною полиць// Будівельні конструкції. Теорія і практика : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. О. Д. Журавський. – Київ : КНУБА, 2023. – Вип. 12. – С. 44-52. DOI:10.32347/2522-4182.12.202 Стаття онлайн
 • Сталеві конструкції. Оформлення креслень марки КМ-КМД, студентських робіт: Методичні вказівки / уклад.: Білик С.І., Білик А.С., Адаменко В.М., Тонкачеєв В.Г., Глітін О.Б., Нужний В.В., Дауров М.К., Цюпин Є.І. – К.: КНУБА, 2023 – 47 с. Електронний ресурс
 • Сталеві конструкції. Пояснювальні записки проектної та робочої документації: Методичні вказівки / уклад.: Білик С.І., Білик А.С., Адаменко В.М., Тонкачеєв В.Г., Глітін О.Б., Нужний В.В., Дауров М.К., Цюпин Є.І. – К.: КНУБА, 2023 – 18 с. Електронний ресурс
2022
 • Shugaylo O., Bilyk S. Дослідження напружено-деформованого стану сталевих опорних конструкцій елементів енергоблоків атомних станцій за сейсмічних навантажень // Науково-технічний журнал «Ядерна та радіаційна безпека», 2022 № 3(95) , С. 15-26. DOI:10.32918/nrs.2022.3(95).02 (Scopus) Стаття онлайн
 • Serhii Bilyk, Artem Bilyk, Evhen Tsyupyn. The stability of elastic elements in a deformed state with initial structural form imperfections for truss elements with rigid nodes was studied / Strength of Materials and Theory of Structures. – Kyiv: KNUBA, 2022. – Issue 109. – P.213 – 228. DOI: 10.32347/2410-2547.2022.109.213-228 (Web Of Science) Стаття онлайн
 • В. Макаренко, С. Білик, Т. Хомутецька, Т. Аргатенко, Ю. Макаренко, О. Панченко. Підвищення спротиву корозійно-механічному руйнуванню зварних оболонкових ємностей водонапірних башт // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. – 2022. – Вип. 39. – С.33-43. (Фахове видання)
 • Bilyk S.I., Bashynska O.Y., Bashynskyi O.V. Determination of changes in thermal stress state of steel beams in LIRA-SAPR software// Strength of Materials and Theory of Structures. – Kyiv: KNUBA, 2022. – Issue 108. – P.189 – 202. DOI: 10.32347/2410-2547.2022.108.189-202 (Web Of Science)
 • Bilyk S.I., Bilyk A.S., Tonkacheiev V.H. The stability of low-pitched von Mises trusses with horizontal elastic supports // Strength of Materials and Theory of Structures. – Kyiv: KNUBA, 2022. – Issue 108. – P.131 – 144. DOI: 10.32347/2410-2547.2022.108.131-144 (Web Of Science)
 • Tonkacheiev V.H., Bilyk S.I. The ribbed-annular dome’s upper tier model stability experimental studies // Strength of Materials and Theory of Structures. – Kyiv: KNUBA, 2022. – Issue 108. – P.283 – 294. DOI: 10.32347/2410-2547.2022.108.283-294 (Web Of Science)
 • Шугайло О-р П., Білик С. І. Вплив зміни технологічних умов експлуатації сталевих опорних конструкцій обладнання та трубопроводів атомних станцій на їх сейсмічну міцність Науково-технічний журнал «Ядерна та радіаційна безпека», 2022 № 1(93) , С. 62-70. Doi: https://doi.org/10.32918/nrs.2021.1(93).07
 • Білик С.І., Нужний В.В. Визначення кількості циклів при розрахунку на втому баштових конструкцій // Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем (КЗЯТПС-2022) : матеріали тез доповідей XІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Чернігів, 26–27 травня 2022 р.) : у 2 т. / Національний університет «Чернігівська політехніка» [та ін.] ; відп. за вип.: Єрошенко Андрій Михайлович [та ін.]. – Чернігів: НУ «Чернігівська політехніка», 2022. – Т. 2. – С. 96-97.
 • Білик С.І., Джанов Л.В. Особливості вибору оптимального перерізу сталевих двотаврових зварних балок зі змінною шириною полиці та змінною висотою стінки // Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем (КЗЯТПС-2022) : матеріали тез доповідей XІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Чернігів, 26–27 травня 2022 р.) : у 2 т. / Національний університет «Чернігівська політехніка» [та ін.] ; відп. за вип.: Єрошенко Андрій Михайлович [та ін.]. – Чернігів: НУ «Чернігівська політехніка», 2022. – Т. 2. – С. 97-98.
 • С. Білик, Л. Джанов. Впровадження курс BIM-технологій в металевих конструкціях у навчальний процес в умовах дистанційного навчання // Conference program and proceedings International scientific-practical conference of young scientists Build-Master-Class 2022 (Робоча програма та тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених, аспірантів і студентів) // К.: KNUCA, 2022.– с.183-184. Тези онлайн
2021
 • Макаренко В.Д., Кіндрачук м.В., Максимов С.Ю., Кусков Ю.М., Винников Ю.П., Макаренко Ю.В., Білик С.І., Чигарьов В.В. Корозія в атомній енергетиці. – НУБіП України, 2021. – 276 с.
 • Білик С., Білик А., Цюпин Є., Глітін О. Моделювання оцінки фізичного зносу цинкового покриття просторових сталевих рамних дорожніх конструкцій для інформаційних систем безпеки на дорогах // Будівельні конструкції. Теорія і практика. Вип.8 (2021)- с.25 -31 DOI: 10.32347/2522-4182.8.2021.25- 31 (Фахове видання)
 • Білик С. І., Цюпин Є. І. Методика та моделювання зносу цинкового покриття металевих просторових металевих конструкцій для інформаційних систем безпеки на дорогах // Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем. – Чернігів: ЧНТУ, 2021. – С. 94 (Фахове видання)
 • Білик А. С., Білик С. І. Головні напрямки сучасного розвитку металевих конструкцій будівель і споруд // Вісник ОДАБА «Сучасні будівельні конструкції з металу та деревини». – Вип. № 25. – 2021. – С.5-12. (Фахове видання)
 • Білик А. С., Білик С.І., Джанов Л.В. Оптимальна висота сталевої балки із змінною висотою стінки і полиці // Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем – 2021: матеріали тез доповідей XІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Чернігів: НУ «Чернігівська політехніка», 2021. – Т. 2. – С.92-93.
 • Білик А., Цюпин Є., Білик С. Проектування і експериментальні дослідження несучих конструкцій скління у підлозі мостових конструкцій // Промислове будівництво та інженерні споруди. – 2021. – № 3. – C. 21-29. (Фахове видання)
 • Біологічна корозія каналізаційних систем України: Монографія/ В.Д. Макаренко, В.П. Хоружий, С.І. Білик і ін. – Київ: НУБіП України. – 2021. – 256 с.
 • Корозійні руйнування каналізаційних систем України: Монографія/ В.Д. Макаренко, С.Ю. Максимов, С.І. Білик і ін. Київ: НУБіП України. – 2021. – 272 с.
 • Корозійно-механічні руйнування гідротехнічних споруд України: Монографія/ В.Д. Макаренко, С.І. Білик, І.М. Чеботар і ін. Київ: НУБіП України. – 2021. – 304 с.
2020
 • В. Д. Макаренко, В. В. Чигарьов, С. Ю. Максимов, Ю. М. Кусков, С. І. Білик. Морські бурові платформи. Другий том: Монографія. – Київ: Редакційно-видавничий відділ НУБіП України. – 2020. – 424 с.
 • Макаренко В.Д., Білик С.І., Макаренко Ю.В., Калюжний А.П., Матяш О.В. Морські бурові платформи. Мікробіологічна корозія. Розрахунок несучої здатності трубних конструкцій. Третій том. – Київ: Редакційно-видавничий відділ НУБіП України. – 2020. – 360 с.
 • Білик С.І., Нужний В.В. Розрахунок консольних стержнів на динамічну дію із зосередженою масою // Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем – 2020: матеріали тез доповідей X Міжнародної науково-практичної конференції. – Чернігів: НУ «Чернігівська політехніка», 2020. – Т. 2. – С.97.
 • Білик С. І., Цюпин Є. І. Моделювання змін граничних умов при розрахунку колон на стійкість // Комплексне забезпечення якості технологічних процесів та систем – 2020: матеріали тез доповідей X Міжнародної науково-практичної конференції. – Чернігів: НУ «Чернігівська політехніка», 2020. – Т. 2. – С.96.
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram