Глітін Олександр Борисович

доцент катедри, доцент, кандидат технічних наук, академік АБУ, спеціаліст в будівництві (має кваліфікаційні сертифікати «Експерт», «Інженер-проектувальник»)

Освіта:

 • У 1998 році закінчив Київський державний технічний університет будівництва і архітектури за спеціальністю промислове і цивільне будівництво, здобув кваліфікацію інженер-будівельник

Науковий ступінь, шифр і найменування наукової спеціальності:

 • к.т.н., 05.23.01 – Будівельні конструкції, будівлі та споруди

Тема дисертації:

 • «Оптимізація поперечних рам каркасів з елементами змінної жорсткості»

Професійний шлях:

 • з 1998 по 1999 р – НДК КДТУБА, науковий співробітник
 • з 2001 по 2008 р – асистент кафедри металевих і дерев’яних конструкцій
 • з 2009 – доцент кафедри металевих і дерев’яних конструкцій

Найменування всіх навчальних дисциплін, які закріплені за викладачем:

 • Металеві конструкції – ПЦБ
 • Конструкції будівель і споруд (Металеві конструкції) – АРХ
 • Обстеження та методи підсилення будівельних конструкцій – ПЦБ
 • Спецкурс випускаючої кафедри – ПЦБ
 • Керівництво атестаційними бакалаврськими роботами
 • Керівництво атестаційними магістерськими роботами

Інформація про наукову діяльність:

 • Публікації – 30
 • Магістрів кожного року – 2
 • Магістри наукового спрямування – 1
 • За 5 років наукових видань 3

Наукові та методичні праці по роках публікації:

2023
 • Білик А.С. Білик С.І., Глітін О.Б., Джанов Л.В. Оптимальна висота сталевих двотаврових балок зі змінною шириною полиць// Будівельні конструкції. Теорія і практика : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. ; відп. ред. О. Д. Журавський. – Київ : КНУБА, 2023. – Вип. 12. – С. 44-52. DOI:10.32347/2522-4182.12.202 Стаття онлайн
 • Сталеві конструкції: Методичні рекомендації до проведення практичних занять та організації самостійної роботи з навчальної дисципліни / Уклад. Л.І. Лавріненко та ін. – К.: КНУБА, 2023. – 20 с. Електронний ресурс
 • Сталеві конструкції. Оформлення креслень марки КМ-КМД, студентських робіт: Методичні вказівки / уклад.: Білик С.І., Білик А.С., Адаменко В.М., Тонкачеєв В.Г., Глітін О.Б., Нужний В.В., Дауров М.К., Цюпин Є.І. – К.: КНУБА, 2023 – 47 с. Електронний ресурс
 • Сталеві конструкції. Пояснювальні записки проектної та робочої документації: Методичні вказівки / уклад.: Білик С.І., Білик А.С., Адаменко В.М., Тонкачеєв В.Г., Глітін О.Б., Нужний В.В., Дауров М.К., Цюпин Є.І. – К.: КНУБА, 2023 – 18 с. Електронний ресурс
2021
 • Білик С., Білик А., Цюпин Є., Глітін О. Моделювання оцінки фізичного зносу цинкового покриття просторових сталевих рамних дорожніх конструкцій для інформаційних систем безпеки на дорогах // Будівельні конструкції. Теорія і практика. Вип.8 (2021)- с.25 -31 DOI: 10.32347/2522-4182.8.2021.25- 31 (Фахове видання)
 • Білик С.І., Глітін О.Б., Тонкачеєв В.Г., Радецький С.Б. Методичні вказівки до виконання курсового проекту «Робоча площадка виробничої будівлі» / уклад.: Білик С.І., Глітін О.Б., Тонкачеєв В.Г., Радецький С.Б. – К.: КНУБА, 2021 – 54 с
2019
 • Maksim Vabischevich, Oleg Dedov, Oleksandr Glitin. Experimental determination of the spectrum of structure vibrations under the influence of technological load // TECHNOLOGY AUDIT AND PRODUCTION RESERVES — № 4/1(48), 2019.
 • Maksim Vabischevich, Oleg Dedov, Oleksandr Glitin. Numerical-experimental research of technological equipment foundations in dynamic impact conditions // TECHNOLOGY AUDIT AND PRODUCTION RESERVES — № 5/1(49), 2019.
 • Бабічев П.Є., Глітін О.Б., Радецький С.Б., ПРАКТИЧНА МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ ПІДСИЛЕННЯ МЕТАЛЕВИХ ПРОГОНІВ І БАЛОК ШЛЯХОМ УЛАШТУВАННЯ ДВОХ ПРУЖНИХ ОПОР В ПРОЛЬОТІ. / Містобудування та територіальне планування: Наук.-техн.збірник/Головн.ред. М.М. Осетрін.-К.,КНУБА, 2019.-Вип. 71.-492 с.

Силабуси дисциплін

Підвищення кваліфікації

Досягнення у професійній діяльності

Досягнення у професійній діяльності 2023

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram