Нілова Тетяна Олексіївна

доцент катедри, доцент, кандидат технічних наук, нагороджена малою срібною медаллю АБУ.

Освіта:

 • У 1992 році закінчила Київський інженерно-будівельний інститут (в теперішній час – Київський національний університет будівництва і архітектури) за спеціальністю «системи автоматизованого проектування» і здобула кваліфікацію «інженер – системотехнік».

Науковий ступінь, шифр і найменування наукової спеціальності:

 • к.т.н., 05.23.01 – Будівельні конструкції, будівлі та споруди

Тема дисертації:

 • «Міцність і стійкість рамних елементів з поперечно–гофрованою синусоїдною стінкою»

Професійний шлях:

 • з 1992 р по 2011 р – провідний інженер ГНДІАСБ
 • з 2012 по 2014 р – навчання в аспірантурі, асистент кафедри
 • з 2014 р – доцент кафедри металевих і дерев’яних конструкцій

Найменування всіх навчальних дисциплін, які закріплені за викладачем:

 • Металеві конструкції (ПЦБ)
 • Конструкції будівель і споруд (Арх)
 • Будівельні конструкції. МК (Арх, ВВ, ТВ, ТБКВМ, МБГ, ГБ)

Інформація про наукову діяльність:

 • Публікації – 27
 • Підручників та посібників – 3
 • Авторських свідоцтв – 2
 • Участь в конференціях за 5 років – 2, у тому числі 1 міжнародна
 • За 5 років наукових видань 10, у тому числі науково-методичних та підручників 1, авторських свідоцтв 1

Наукові та методичні праці по роках публікації:

2024
 • Нілов О. О., Нілова Т. О. Металеві конструкції. Балки. Колони: навчальний посібник для вищих навчальних закладів. Вид. 3-е, перероб. і доп. Київ: Видавництво Ліра-К, 2024. – 240с.
2023
 • Сталеві конструкції: Методичні рекомендації до проведення практичних занять та організації самостійної роботи з навчальної дисципліни / Уклад. Л.І. Лавріненко та ін. – К.: КНУБА, 2023. – 20 с. Електронний ресурс
 • Конструкції з дерева та полімерних матеріалів: Методичні рекомендації до проведення практичних занять та організації самостійної роботи з навчальної дисципліни / Уклад. Л.І. Лавріненко та ін. – К.: КНУБА, 2023.– 20 с. Електронний ресурс
2020
 • Serhii Bilyk, Liudmyla Lavrinenko, Oleksii Nilov, Tetiana Nilova, Ihor Semchuk. Limit state theoretical and experimental investigation of corrugated sine-web under patch loading // Strength of Materials and Theory of Structures. – Kyiv: KNUBA, 2020. Issue 105. – P.152 – 164. DOI: 10.32347/2410-2547.2020.105.152-164. https://doi.org/10.32347/2410-2547.2020.105.152-164
2019
 • Tetiana Nilova, Ihor Semchuk. Stress-strain state of beam corrugated web under patch loading // Strength of Materials and Theory of Structures. – Kyiv: KNUBA, 2019. Issue 102. – P.53 –61. ISSN 2410-2547. DOI: 10.32347/2410-2547.2019.102.53-61.
 • Bilyk S.I., Nilova T.O., Semchuk I.Y., Lavrinenko L.I. Experimental and Theoretical Investigation of Inserted Floors with Decreased Height // Varilna Тehnika, Vol.69, 2019-1, p. 7 – 15.
 • Лавріненко Л.І., Гетун Г.В., Нілова Т.О. Застосування балок з гофрованими стінками при реконструкції та підсиленні перекриттів// ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Експлуатація та реконструкція будівель і споруд», Одеська державна академія будівництва та архітектури, 26-28 вересня 2019. Тези доповідей, с. 92.
2018
 • Bilyk S.I., Bilyk А.S., Tetiana Nilova, Shpynda V.Z., Tsyupyn E.I. Buckling of the steel frames with the I-shaped cross-section columns of variable web height // Strength of Materials and Theory of Structures. – Kyiv: KNUBA, 2019. Issue 100. – P.140–154. DOI: 10.32347/2410-2547.2019.102.53-61.
2016
 • Нілова Т.О., Семчук І.Ю. Місцева стійкість стінок поперечно гофро-ваних балок при дії локальних навантажень // Містобудування та територіальне планування. – К. : КНУБА, 2016. – Вип. 61. – С. 45-49.
 • Нілова Т.О., Нілов О.О., Лавріненко Л.І. Семчук І.Ю. Стійкість поперечно-гофрованих синусоїдних стінок двотаврових балок за межею пружності // Збірник наукових праць Українського інституту сталевих конструкцій ім. В. М. Шимановського. — К. : Сталь, 2016. — Вип. 17. — С. 15–26.
 • Нілова Т.О., Нілов О.О., Лавріненко Л.І. Місцева стійкість елементів перерізу сталевих балок з поперечно–гофрованими стінками в області пружно-пластичної роботи // Збірник наукових праць Українського інституту сталевих конструкцій ім. В. М. Шимановського. — К. : Сталь, 2016. — Вип. 18. — С. 33–50.
 • Нілов О.О., Лавріненко Л.І.,Семчук І.Ю., Нілова Т.О. Вузол спряження сталевих балок з поперечно гофрованими хвилястими стінками. Патент на корисну модель UA №120477 U, МПК Е04С3/07 (2006.01), публ.10.22.2017, Бюл.№ 21, 2017.
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram