ЗДОБУВАЧІ ВИЩОЇ ОСВІТИ I-ГО РІВНЯ (БАКАЛАВР)

Кафедра автоматизації технологічних процесів здійснює підготовку здобувачів вищої освіти на першому (бакаоаврському) рівні за спеціальністю 151 та є випусковою кафедрою.

Освітньо-професійна програма

Відомості про гаранта та групу забезпечення

Іносов Сергій Вікторович к.т.н., доцент. Після закінчення навчання в Київському інженерно-будівельному інституті (зараз КНУБА) у 1969 році за фахом інженер-електромеханік з автоматизації, вчився там же в аспірантурі за фахом і захистив кандидатську дисертацію. Працював старшим науковим співробітником в науково дослідних інститутах будівельної і гірничої галузей. З 1986 року по нинішній час працює в КНУБА на кафедрі автоматизації технологічних процесів. В період 2002 – 2013 роки займав посаду завідувача кафедри. Зараз продовжує працювати на кафедрі АТП на посаді доцента.

Офіційні документи

Навчальний план

Вступ

Освітні компоненти

Стейкхолдери

Студентьські гуртки

Діяльність студентського гуртка у фото

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram