ОФІЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ ТА ДОКУМЕНТИ

Інформація, яка підлягає обов'язковому оприлюдненню на офіційному вебсайті відповідно до вимог Законів України «Про вищу освіту» та «Про освіту»

Статут КНУБА
Ліцензії на провадження освітньої діяльності
Сертифікати про акредитацію освітніх програм
Структура та органи управління КНУБА
Кадровий склад (згідно з ліцензійними умовами)
Освітні програми, які втілюють у КНУБА та перелік освітніх компонентів, визначених цими освітніми програмами
Ліцензований обсяг і фактична кількість осіб, які навчаються у КНУБА
Мова (мови) освітнього процесу
Наявність вакантних посад і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення)
Положення про обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників КНУБА
Матеріально-технічне забезпечення КНУБА (згідно з ліцензійними умовами)
Напрями наукової та/або мистецької діяльності
Наявність гуртожитків і вільних місць у них, розмір плати за проживання
Результати моніторингу якості освіти
Річний звіт про діяльність КНУБА:

Правила прийому до КНУБА у 2022 році
Умови доступності КНУБА для навчання осіб з особливими освітніми потребами
Перелік платних послуг, які надаються у КНУБА та Положення про порядок надання платних послуг:

    • перелік додаткових освітніх та інших послуг (у сфері освітньої діяльності; міжнародного співробітництва; у сфері охорони здоров’я, відпочинку, дозвілля, оздоровлення, туризму, фізичної культури та спорту; у сфері побутових та житлово-комунальних послуг; інші послуги);

Правила поведінки здобувача освіти у КНУБА

Інформація та документи щодо запобігання та протидії булінгу (цькуванню):

Інформація щодо проведення захисту дисертацій на здобуття ступення доктора філософії та доктора наук (дисертації осіб, які здобувають ступінь доктора філософії або доктора наук, відгуки та рецензії на них; інформація про утворену разову спеціалізовану вчену раду, дату, час і місце проведення атестації; трансляція атестації здобувачів ступеня доктора філософії та доктора наук в режимі реального часу).

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram