НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ БУДІВЕЛЬНИХ МАШИН

Основні наукові напрями

 • дослідження енергетичних показників механізмів у вантажопіднімальних машинах та основи комп’ютерного моделювання (канд. техн. наук, доцент Міщук Д. О., асистент Комоцька С. Ю.)
 • основи теорії взаємодії пружно-деформованих виконавчих елементів будівельної техніки та робочого середовища (канд. техн. наук, доцент Пристайло М. О., канд. техн. наук, доцент Балака М. М.)
 • підвищення надійності та довговічності приводів динамічних робочих органів будівельної техніки (канд. техн. наук, доцент Волянюк В. О., канд. техн. наук, доцент Горбатюк Є. В.)
 • структурний синтез гідро- та пневмоавтоматичних приводів будівельної техніки (канд. техн. наук, доцент Рашківський В. П., асистент Тетерятник О. А., асистент Федишин Б. М.)
 • теоретичні основи процесу обробки будівельних матеріалів і конструкцій абразивним інструментом (д-р техн. наук, професор Абрашкевич Ю. Д., канд. техн. наук, доцент Марченко О. А., канд. техн. наук, асистент Поліщук А. Г.)

З 2013 року співробітниками кафедри захищено 6 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук:

 1. Поліщук Андрій Григорович – тема дисертації “Обґрунтування режимів і параметрів робочого органу машини для різання високоміцних матеріалів”, спеціальність 05.05.04 – машини для земляних, дорожніх і лісотехнічних робіт, науковий керівник – канд. техн. наук, доцент Пристайло Микола Олексійович, захист відбувся 06.12.2023 р.
 2. Марченко Олександр Анатолійович – тема дисертації “Аналіз та підвищення ефективності машин з абразивним робочим органом для будівельно-монтажних робіт”, спеціальність 05.05.04 – машини для земляних, дорожніх і лісотехнічних робіт, науковий керівник – д-р техн. наук, професор Абрашкевич Юрій Давидович, захист відбувся 30.06.2020 р.
 3. Балака Максим Миколайович – тема дисертації “Взаємодія колісного рушія землерийно-транспортних машин з опорною поверхнею”, спеціальність 05.05.04 – машини для земляних, дорожніх і лісотехнічних робіт, науковий керівник – канд. техн. наук, професор Пелевін Леонід Євгенійович, захист відбувся 30.06.2020 р.
 4. Мачишин Григорій Миколайович – тема дисертації “Обґрунтування параметрів будівельних машин з абразивним робочим органом”, спеціальність 05.05.04 – машини для земляних, дорожніх і лісотехнічних робіт, науковий керівник – д-р техн. наук, професор Абрашкевич Юрій Давидович, захист відбувся 30.06.2015 р.
 5. Пристайло Микола Олексійович – тема дисертації “Обґрунтування раціональних параметрів розпушника-кайлувальника з пружно-деформованим виконавчим елементом”, спеціальність 05.05.04 – машини для земляних, дорожніх і лісотехнічних робіт, науковий керівник – канд. техн. наук, професор Пелевін Леонід Євгенійович, захист відбувся 23.06.2014 р.
 6. Міщук Дмитро Олександрович – тема дисертації “Оптимізація зміни вильоту маніпулятора з гідроприводом на транспортному засобі”, спеціальність 05.05.04 – машини для земляних, дорожніх і лісотехнічних робіт, науковий керівник – д-р техн. наук, професор Ловейкін Вячеслав Сергійович, захист відбувся 25.04.2013 р.
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram