ПРО КАФЕДРУ БУДІВЕЛЬНИХ МАШИН

Кафедра здійснює підготовку здобувачів вищої освіти на першому (бакалаврському) та другому (магістерському) рівнях за спеціальностями 133 «Галузеве машинобудування» (освітня програма «Галузеве машинобудування») та 131 «Прикладна механіка» (освітні програми: «Інженерія логістичних систем», «Інженерна механіка», «Інжиніринг та обладнання зварювального виробництва») і є випусковою кафедрою за цими спеціальностями.

Водночас на кафедрі викладаються дисципліни і для здобувачів інших спеціальностей університету.

Під керівництвом провідних науково-педагогічних працівників кафедри проводяться наукові дослідження здобувачами вищої освіти на третьому освітньо-науковому рівні (доктора філософії) за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування» (освітньо-наукова програма «Галузеве машинобудування»).

З часу створення кафедри її очолювали: заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України, член-кореспондент НАН України, доктор технічних наук, професор Ю. О. Вєтров (1953–1983); заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України, дійсний член Української академії наук, доктор технічних наук, професор В. Л. Баладінський (1983–2004); лауреат Державної премії України, дійсний член Академії будівництва України, кандидат технічних наук, професор Л. Є. Пелевін (2004–2021). На сьогодні посаду завідувача кафедри обіймає лауреат премії Президента України для молодих вчених, кандидат технічних наук, доцент Рашківський Володимир Павлович.

Контактна інформація

Завідувач кафедри – Рашківський Володимир Павлович,
(044) 245-42-17, внутр. 1-53, кімната 216
rashkivskyi.vp@knuba.edu.ua

Кімната викладачів (044) 241-55-52, внутр. 5-52, кімната 218, 
budmash@knuba.edu.ua

Вчений секретар кафедри – Човнюк Олена Вікторівна,
(044) 241-55-27, внутр. 5-27, аудиторія 419А
chovniuk.ov@knuba.edu.ua, e23@ukr.net

facebook.com/kafedrabudmash/

Історія кафедри

Кафедра будівельних машин як підрозділ Київського інженерно-буді­вельного інституту була створена у 1953 році. Невеликий колектив кафедри (4 викладачі) на чолі з доцентом Ю. О. Вєтровим крім педагогічної праці розгорнув наукову діяльність, спрямовану на створення будівельних та дорожніх машин і обладнання. Перші досягнення, що лягли в основу наукової школи, сприяли важливим удосконаленням робочих органів землерийних машин, що були втілені в реальні конструкції вже в 50–60-х роках. У 1962 році при кафедрі було створено лабораторію нових землерийних машин, де науковці та студентська молодь мали можливість втілювати власні технічні розробки у дрібне та серійне виробництво. Співробітники кафедри працювали на будівництві БАМу, на ділянці траси, відведеній Україні, у зимові місяці 1974–1976 роках. Комплексні роботи з модернізації машин дали змогу заощадити тільки протягом 1976 року понад $1 млн, а уряду повністю відмовитися від закупівлі за кордоном робочих органів розпушувачів та екскаваторів. На прохання державного комітету з науки та техніки фахівцями кафедри було виконано великий обсяг наукових та конструкторських розробок із створення машин для підводних робіт з добування руд корисних копалин на шельфах Чорного та Балтійського морів та в регіоні Кларіон-Кліппертон (Тихий океан). Паралельно виконувались дослідження з руйнування льоду Льодового океану гребними гвинтами атомних криголамів типу «Арктика» з метою покращення загальних ходових якостей криголама. Велика кількість стендів та пристроїв, розроблених лабораторією, використовується і сьогодні у педагогічній роботі кафедри. Справу Ю. О. Вєтрова гідно продовжив заслужений діяч науки і техніки України, академік В. Л. Баладінський. Під його керівництвом колектив кафедри освоює нові педагогічні та наукові напрями роботи. Лабораторія нових землерийних машин переростає в науково-дослідний інститут будівельної, дорожньої та інженерної техніки (НДІ БДІТ, 1993), з’являється п’ять навчальних лабораторій, у тому числі обчислювальної техніки, покращується полігон будівельно-дорожніх машин, створюються науково-виробничі об’єднання. Зміцнюються міжнародні наукові зв’язки кафедри, утворюється міжнародна асоціація землерийних робіт на чолі з професором В. Л. Баладінським. Забезпечення набутих досягнень та розвиток нових напрямів роботи, зокрема оновлення лабораторного обладнання навчальних аудиторій і проведення наукової діяльності в напрямку підвищення надійності та довговічності будівельних машин з гідроприводами та їхніх вузлів, проводив лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, професор Л. Є. Пелевін. З 1 вересня 2021 року завідувачем кафедри стає лауреат премії Президента України для молодих вчених, кандидат технічних наук, доцент В. П. Рашківський. Створюється і ведеться офіційна кафедральна сторінка у соціальній мережі Facebook, де висвітлюються новини, події та оголошення кафедри будівельних машин для широкого кола читачів, в тому числі для абітурієнтів, здобувачів вищої освіти та випускників. Освітні програми, за якими ведеться підготовка здобувачів вищої освіти за спеціальністю 133 “Галузеве машинобудування” на бакалаврському, магістерському рівнях та доктора філософії, успішно пройшли акредитацію Національним агентством із питань забезпечення якості вищої освіти, в результаті університет отримав відповідні сертифікати про акредитацію освітніх програм на наступні п’ять років. Далі буде …

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram