ГОРБАТЮК Євгеній Володимирович

Горбатюк Євгеній Володимирович (Ievgenii Gorbatyuk) – доцент кафедри будівельних машин, кандидат технічних наук, доцент, гарант освітньої програми «Галузеве машинобудування» першого бакалаврського рівня вищої освіти, член-кореспондент Академії будівництва України, лауреат премії Президента України для молодих вчених (2007), лауреат премії Академії будівництва України імені академіка М. С. Буднікова (2019). Нагороджений Великою срібною медаллю Академії будівництва України (2015).

 

 

gorbatiuk.iev@knuba.edu.ua

 

Освіта
У 1997 році закінчив Київський державний технічний університет будівництва і архітектури, отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні машини і обладнання» та здобув кваліфікацію інженер-механік. У 2006 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук.
У 2019 році пройшов наукове стажування в ДП “Науково-дослідний інститут будівельного виробництва”.
У 2021 році пройшов курс підвищення кваліфікації “Нові можливості Компас-3D” від компанії “Інформаційні технології САПР”.
Документи підвищення кваліфікації та міжнародної діяльності
Загальна інформація
Загальний стаж роботи 20 років. Науково-педагогічний стаж 19 років.
З 2001 року працює в КНУБА на посадах асистента та доцента кафедри будівельних машин.
У 2006 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.05.04 «Машини для земляних та дорожніх робіт». Тема дисертації «Створення робочого органу землерийної машини з орієнтованими потоками виносу грунту».
У 2008 році присвоєно вчене звання доцента.
Перелік навчальних дисциплін
1. Проектування конструкцій будівельних машин (133 «Галузеве машинобудування», 015.11 «Професійна освіта. Машинобудування»).
2. Будівельні машини і обладнання (192 «Будівництво та цивільна інженерія»).
3. Робочі процеси землерийної техніки (131 «Прикладна механіка»).
4. Гідравліка, гідропривод та гідро- і пневмоавтоматика (141 «Електроенергетика, електротехніка та електро-механіка»).
Керівник атестаційних робіт магістрів та дипломного проектування бакалаврів за спеціальностями 133 «Галузеве машинобудування», 131 “Прикладна механіка”.
Науково-методична робота
Автором опубліковано понад 150 наукових, методичних праць і довідників, серед яких 10 підручників та навчальних посібників, 3 монографії, 18 патентів України на корисну модель. Основні праці: підручник «Гідравліка, гідромашини та гідропневмоавтоматика» (2015), підручник «Вступ до фаху. Механічна інженерія» (2017), монографія «Моделі, методи та інформаційна технологія діагностики технічного стану будівельних конструкцій і споруд» (2017), навчальний посібник «Синтез гідро- та пневмоавтоматичних систем логістичної техніки» (2018), підручник «Інтегровані моделі та методи автоматизованої системи діагностики технічного стану конструкцій будівель та споруд» (2019), навчальний посібник «Комп’ютерне документознавство» (2020).
Напрями наукової діяльності
Підвищення надійності та довговічності приводів динамічних робочих органів будівельної техніки.

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram