ПРИСТАЙЛО Микола Олексійович

Пристайло Микола Олексійович (Mykola Prystailo) – доцент кафедри будівельних машин, кандидат технічних наук, доцент, член-кореспондент Академії будівництва України. Стипендіат Кабінету Міністрів України для молодих вчених (2008–2010). Сертифікати: «Інженер-проектувальник із створення об’єктів архітектури» (2015), «Компас-Графік, Компас-3D, геометричне та твердотільне моделювання машин і транспортних споруд в системі КОМПАС» (2016), «ПК ЛІРА-САПР 2016».

 

 

prystailo.mo@knuba.edu.ua

 

Освіта
У 2003 році закінчив Київський національний університет будівництва і архітектури, отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини і обладнання» та здобув кваліфікацію магістр з інженерної механіки.
У 2005 закінчив аспірантуру за спеціальністю 05.05.04 «Машини для земляних, дорожніх та лісотехнічних робіт».
У 2014 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук.
У 2016 році пройшов курси підвищення кваліфікації в Національному транспортному університеті (м. Київ).
Документи підвищення кваліфікації та міжнародної діяльності
Загальна інформація
Загальний стаж роботи 23 роки. Науково-педагогічний стаж 16 років.
З 2003 року працює в КНУБА на посадах лаборанта, асистента (2004), доцента (2014).
За результатами конкурсу «Інтелект молодих – на службу столиці», що проводився у жовтні 2007 року – лютому 2008 року Головним управлінням освіти і науки виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) спільно з Радою ректорів Київського вузівського центру та Київським міським педагогічним університетом імені Б. Д. Грінченка, робота зайняла ІІІ місце за напрямком «Будівництво і архітектура (Нові будівельні матеріали, будівельна техніка, нові архітектурні рішення тощо)». Цикл наукових праць «Підвищення надійності та ефективності використання будівельної техніки» в складі авторського колективу номіновано на щорічну премію Президента України для молодих вчених (2011, 2012).
У 2014 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.05.04 «Машини для земляних, дорожніх та лісотехнічних робіт». Тема дисертації «Обґрунтування раціональних параметрів розпушника-кайлувальника з пружно-деформованим виконавчим елементом».
У 2015 році присвоєно вчене звання доцента.
З 2017 року начальник відділу ліцензування, акредитації та підвищення кваліфікації КНУБА.
Перелік навчальних дисциплін
1. Автотракторне устаткування (133 «Галузеве машинобудування»).
2. Будівельні машини та обладнання (192 «Будівництво та цивільна інженерія»).
3. Логістика автоматизованого виробництва (131 «Прикладна механіка»).
4. САПР в машинобудуванні (133 «Галузеве машинобудування»).
5. Системи комп’ютерного проектування (133 «Галузеве машинобудування»).
6. Системи конструювання приводів машин (133 «Галузеве машинобудування»).
7. Структурний синтез гідро- та пневмосистем (015.11 «Професійна освіта. Машинобудування»).
8. Технічні засоби навчання (015.11 «Професійна освіта. Машинобудування»).
Керівник атестаційних робіт магістрів та дипломного проектування бакалаврів за спеціальностями 133 «Галузеве машинобудування», 131 “Прикладна механіка”.
Науково-методична робота
Автором опубліковано понад 30 наукових і методичних праць, серед яких монографія, 2 навчальних посібники, більше 10 патентів України на корисну модель. Основні праці: «Основи пневмоавтоматики» (2008), «Машини і механізми міського господарства» (2015).
Напрями наукової діяльності
Дослідження напружено деформованого стану робочого органу та середовища.

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram