РАШКІВСЬКИЙ Володимир Павлович

Рашківський Володимир Павлович (Volodymyr Rashkivskyi) – в.о. завідувача кафедри будівельних машин, кандидат технічних наук, доцент, лауреат премії Президента України для молодих вчених (2007). Відзначений почесною грамотою Міністерства освіти і науки України. Стипендіат мера м. Києва (1999–2001) та Кабінету Міністрів України для молодих вчених (2003–2005). Сертифікат Компас-Графік, Компас-3D, Компас-Адміністратор (2005).

rashkivskyi.vp@knuba.edu.ua

(044) 245-42-17, внутр. 1-53, кімната 216

Освіта
У 2002 році закінчив Київський національний університет будівництва і архітектури (КНУБА), отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини і обладнання» та здобув кваліфікацію магістр з інженерної механіки.
У 2004 закінчив аспірантуру за спеціальністю 05.05.04 «Машини для земляних, дорожніх та лісотехнічних робіт».
У 2008 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук.
У 2019 році закінчив Київський національний університет будівництва і архітектури, здобув кваліфікацію – ступінь вищої освіти магістр, спеціальність “Будівництво та цивільна інженерія”, освітня програма “Промислове і цивільне будівництво”, професійна кваліфікація інженер-будівельник.
У 2020 році пройшов курси підвищення кваліфікації КНУБА.
У 2021 році пройшов курси підвищення кваліфікації: “Нові можливості Компас-3D”, “Цифрові інструменти Google для закладів вищої, фахової передвищої освіти”.
Рівень володіння англійською мовою – B2.
Документи підвищення кваліфікації та міжнародної діяльності
Загальна інформація
Загальний стаж роботи 16 років. Науково-педагогічний стаж 14 років.
З 2000 по 2001 рр. працює в КНУБА на посаді лаборанта, з 2004 по 2021 рр. – на посадах асистента, доцента. З вересня 2021 р. – в.о. завідувача кафедри будівельних машин.
У 2008 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.05.04 «Машини для земляних, дорожніх та лісотехнічних робіт». Тема дисертації «Торцевий робочий орган траншеєкопача з керованими силовими параметрами».
У 2011 році присвоєно вчене звання доцента.
Перелік навчальних дисциплін
1. Системи комп’ютерного проектування (133 «Галузеве машинобудування», 131 «Прикладна механіка»).
2. САПР в машинобудуванні (133 «Галузеве машинобудування»).
3. Системи конструювання приводів машин (133 «Галузеве машинобудування»).
4. Структурний синтез гідро- та пневмосистем (015.11 «Професійна освіта. Машинобудування»).
5. Проектування та програмування на верстатах з ЧПК (015.11 «Професійна освіта. Машинобудування»).
6. Методологія наскрізної технології життєвого циклу виробу в машинобудуванні (015.11 «Професійна освіта. Машинобудування»).
Керівник атестаційних робіт магістрів та дипломного проектування бакалаврів за спеціальностями 133 «Галузеве машинобудування», 131 “Прикладна механіка”.
Науково-методична робота
Автором опубліковано понад 50 наукових і методичних праць, серед яких 4 підручники та навчальних посібники, більше 20 патентів на винаходи і корисні моделі України. Основні праці: «Обладнання для монтажних робіт» (2014), «Гідравліка, гідромашини та гідропневмоавтоматика» (2015).
Напрями наукової діяльності
Новітні та ресурсозберігаючі технології в машинобудуванні. Дослідження внутрішніх напружень в елементах машин.

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram