Любенко Володимир Володимирович. Кафедра Водопостачання та водовідведення.

Любенко Володимир Володимирович


– асистент кафедри “Водопостачання та водовідведення”, Київського національного університету будівництва і архітектури.
Посилання на сторінки:

https://orcid.org/0000-0002-7492-1166

https://scholar.google.com/citations?user=zXQN8NMAAAAJ&hl=en

https://www.researchgate.net/profile/Volodymyr-Liubenko/publications

Загальна інформація

1993-1996 рр. навчався у Остерському будівельному технікумі за спеціальністю: “Будівництво та експлуатація газо- водо- каналізаційних мереж та споруд”, по завершенню отримав кваліфікацію – «технік-будівельник».
1996-2001 рр. навчався у Київському національному університеті будівництва і архітектури, отримав кваліфікацію магістр за спеціальністю “Водопостачання, водовідведення, раціональне використання і охорона водних ресурсів”.
2001-2004 рр. навчався у аспірантурі КНУБА. Науковий напрямок: “Енергозбереження, енергоощадна робота насосних станцій в системах водопостачання, водовідведення”.
З 2004 року працює на кафедрі “Водопостачання та водовідведення” на посаді асистента.

Перелік навчальних дисциплін

 • Спеціальна фахова термінологія ВВ (ВВ)
 • Інженерне обладнання будівель (АРХ)
 • Системи та мережі водопостачання (ГБ)
 • Гідрологія (ВВ, ГБ)

Навчально-методична література

Спеціальна фахова термінологія ВВ

 • Робоча програма з дисципліни «Спеціальна фахова термінологія водопостачання та водовідведення» для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізація «Водопостачання та водовідведення» – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1-buHKVWCf5ULsOdXLRv9R3Xiday5GwfN/view?usp=sharing
 • Силабус з дисципліни «Спеціальна фахова термінологія водопостачання та водовідведення» для студентів спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» спеціалізація «Водопостачання та водовідведення» – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/10__pcvgDcrLKBQVOKoJLwkvPdFD9KK85/view?usp=sharing
 • Любенко В.В. Матеріал до курсу «Спеціальна фахова термінологія водопостачання та водовідведення». – Режим доступу:
https://drive.google.com/drive/folders/11yarhimcyR0z6D4ATkI9yWV_-sA-N2u5?usp=sharing
 • Любенко В.В. Сторінка курсу «Спеціальна фахова термінологія водопостачання та водовідведення» на освітньому сайті КНУБА. – Режим доступу: https://org2.knuba.edu.ua/course/view.php?id=2493
 • Любенко В.В. Тест для отримання семестрового заліку з курсу «Спеціальна фахова термінологія водопостачання та водовідведення». – Режим доступу: https://org2.knuba.edu.ua/mod/quiz/view.php?id=42015
 • Українсько – російсько – англійський словник-посібник з інженерного обладнання будівель і споруд (водопостачання та водовідведення) / Уклад.: В.А. Бурлай, Н.А. Вусатюк, І.В. Довженко, Адамова Т.П. – К.: КНУБА, 2018 – 48с. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1Ss4FIBYZSlMHCNDOrJHWtTCQJcuapqJW/view?usp=sharing

Напрями наукової діяльності

Енергозбереження, енергоощадна робота насосних станцій в системах водопостачання та водовідведення.

Вибрані публікації

 1. Як витрачається електроенергія при подачі води споживачам. В.В.Любенко // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. – 2021. – Вип. 35. – С. 38-41. – Режим доступу: http://wateruse.org.ua/article/view/232143
 2. Дослідження впливу біологічної корозії на міцність сталевих конструкцій гідротехнічних споруд тривалої експлуатації в агресивних середовищах. Макаренко В., Хоружий В., Любенко В., Максимов С., Осадчий В., Недашковський І. // Проблеми водопостачання, водовідведення та гідравліки. – 2021. – Вип. 36. – С. 27-38. – Режим доступу: http://wateruse.org.ua/article/view/241337

Контакти

прос. Повітрофлотський 31, 03037, Київ; кімната 285
Тел.: +38 (067) 365-52-04
E-mail: lubenko@ukr.net
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram