Освітні компоненти. Бакалаври. Кафедра водопостачання та водовідведення

Спеціальність 194 Освітня програма «Водогосподарське будівництво і управління водними ресурсами та системами» першого (бакалаврського) рівня

Забезпечення освітнього процесу спеціальності 194 «Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології»

ОПП «Водогосподарське будівництво і управління водними ресурсами та системами»

першого (бакалаврського) рівня

посилання на електронні навчально-методичні комплекси дисциплін

Код дисципліни

Компоненти освітньо-професійної програми (назва циклів дисциплін, практики, кваліфікаційна робота)

Викладач

ОК 1.1

Основи академічного письма

Сметанська М.І.

ОК 1.2

Історія української державності та культури

Єгоров В. В.

ОК 1.3

Історія філософії та філософської думки

Таран Г. П.

ОК 1.4

Ділова  іноземна мова

Рубцова С.В.

ОК 1.5

Політологія

Красковська М. П.

ОК 1.6

Правознавство

Щербакова О.М.

ОК 1.7

Вища математика

Бондаренко Н.В.

ОК 1.8

Фізика

Тарасевич В.І.

ОК 1.9

Хімія

Кочетов Г. М

ОК 1.10

Екологія та безпека життєдіяльності

Кордуба І. Б.

ОК 1.11

Фізичне виховання

Киселевська С.М.

ОК 1.12

Інформаційні технології

Єрукаєв А.В.

ОК 1.13

Інженерна та комп’ютерна графіка

Золотова А.В.

ОК 1.14

Теоретична механіка

Паламарчук Д. А.

ОК 1.15

Технічна механіка рідини і газу

Гіжа О.О.

ОК 1.16

Інженерна гідравліка

Шаманський С.І

ОК 1.17

Опір матеріалів

Руднєва І. М.

ОК 1.18

Гідравлічні та аеродинамічні машини

Кравчук О.А.

ОК 1.19

Будівельне матеріалознавство

Суханевич М.В. 

ОК 1.20

Інженерна геодезія (загальний курс)

Медведський Ю.В.

ОК 1.21

Інженерна геологія, механіка ґрунтів, основи і фундаменти

Диптан Т.В., Литвин О.В.

ОК 1.22

Гідрологія

Дупляк О.В.

ОК 1.23

Основи охорони праці

Клімова І.

ОК 1.24

Будівельні конструкції

Колякова В. М.

ОК 1.25

Будівельні машини та обладнання. Виробнича база.

Балака М. М.

ОК 1.26

Організація та технологія будівництва

Нестеренко І.С.,

Басараб В.А.

ОК 1.27

Техніко-економічні розрахунки

Шаманський С.І

ОК 1.28

Системи та мережі водопостачання

Хомутецька Т. П.

ОК 1.29

Системи та мережі водовідведення

Нечипор О.М.

ОК 1.30

 Гідротехнічні споруди

Величко С.В.

ОК 1.31

Експлуатація споруд ВГК

Хомутецька Т. П.

ОК 1.32

Гідротехнічні водозабірні споруди

Величко С.В.

ОК 1.33

Охорона водних ресурсів

Уряднікова І.В.

ОК 1.34

Основи гідромеліорацій

Хоружий В.П.

ОК 1.35

Захисні ГТС

Величко С.В.

ОК 1.36

Хімія води та технології очистки

Аргатенко Т.В.

 

Практична підготовка

 

ОК 1.37

Геодезична практика

Чуланов П.О.

ОК 1.38

Виробнича практика

Уряднікова І.В.

ОК 1.39

Атестаційна випускна робота

Величко С.В., Дупляк О.В.

Обов’язкові компоненти Вибіркові компоненти
Робочі програми

 • ОК 1.1 Основи академічного письма
 • ОК 1.2. Історія української державності та культури
 • ОК 1.3 Історія філософії та філософської думки
 • ОК 1.4 Ділова іноземна мова
 • ОК 1.5 Політологія
 • ОК 1.6 Правознавство
 • ОК 1.7 Вища математика
 • ОК 1.8 Фізика
 • ОК 1.9 Хімія
 • ОК 1.10 Екологія та безпека життєдіяльності
 • ОК 1.11 Фізичне виховання
 • ОК 1.12 Інформаційні технології
 • ОК 1.13 Інженерна та комп’ютерна графіка
 • ОК 1.14 Теоретична механіка
 • ОК 1.15 Технічна механіка рідини і газу
 • ОК 1.16 Інженерна гідравліка
 • ОК 1.17 Опір матеріалів
 • ОК 1.18 Гідравлічні та аеродинамічні машини
 • ОК 1.19 Будівельне матеріалознавство
 • ОК 1.20 Інженерна геодезія (загальний курс)
 • ОК 1.21 Інженерна геологія, механіка ґрунтів, основи і фундаменти
 • ОК 1.22 Гідрологія
 • ОК 1.23 Основи охорони праці
 • ОК 1.24 Будівельні конструкції
 • ОК 1.25 Будівельні машини та обладнання. Виробнича база
 • ОК 1.26 Організація та технологія будівництва
 • ОК 1.27 Техніко-економічні розрахунки
 • ОК 1.28 Системи та мережі водопостачання
 • ОК 1.29 Системи та мережі водовідведення
 • ОК 1.30 Гідротехнічні споруди
 • ОК 1.31 Експлуатація споруд ВГК
 • ОК 1.32 Гідротехнічні водозабірні споруди
 • ОК 1.33 Охорона водних ресурсів
 • ОК 1.34 Основи гідромеліорацій
 • ОК 1.35 Захисні ГТС
 • ОК 1.36 Хімія води та технології очистки
 • ОК 1.37 Геодезична практика
 • ОК 1.38 Виробнича практика
 • ОК 1.39 Атестаційна випускна робота
Вільний вибір освітньої компоненти регламентується:

Положенням про порядок вибору дисциплін здобувачами освіти КНУБА


Каталог вибіркових освітніх компонент


 

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram