052 ГАРАНТ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ (PhD)

Перегуда Євген Вікторович

завідувач кафедри політичних наук і права, доктор політичних наук (2013), професор (2014), Заслужений працівник освіти України (2020), Нагороджений Грамотою Міністерства освіти і науки України (2018), медаллю “Григорій Сковорода” Національної академії педагогічних наук (2020), Подякою Київського міського голови (2009). Лауреат Премії ім. Ярослава Мудрого Національної юридичної академії (2004).

ORCID

 

 

 

Scopus: Реєстраційний №: 56156421900

Researcher: ID O-8559-2018

pereguda.iev@knuba.edu.ua;

yevgennn@ukr.net

Тел. (044)241-55-73; (097)396-92-60

Підвищення кваліфікації:

Наказ ректора КНУБА про підвищення кваліфікації від 25.02.2020 р.

Сертифікат про підвищення кваліфікації “Нові ДБН та зміни в законодавстві стосовно будівництва в 2019 р.”

Сертифікат про підвищення кваліфікації. Участь у конференції “Організація освітнього процесу в умовах дистанційного навчання у вищій школі. Методологія. Методика. Практика”

Освіта:
Доктор політичних наук, професор, старший науковий співробітник зі спеціальності «Політичні інститути та процеси», лауреат Премії ім. Ярослава Мудрого Національної юридичної академії (2004), нагороджений Подякою Київського міського голови за видатний внесок в юридичну науку (2009), Подякою Міністерства освіти і науки України (2015), Грамотою Міністерства освіти і науки України (2018), Грамотою Верховної Ради України “За заслуги перед українським народом” (2019), медаллю “Григорій Сковорода” Національної академії педагогічних наук (2020). У 2020 р., згідно з Указом Президента України, отримав звання “Заслужений працівник освіти України”. Член експертної ради при Міністерстві освіти і науки України (секція 20 «Соціально-історичні науки»). Член спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій при Національному інституті стратегічних досліджень, редакційних колегій фахових видань з політичних наук «Держава і право», «S.P.A.C.Е.».

У 1991 р. закінчив історичний факультет Київського державного університету імені Тараса Шевченка.

У 2013 р. захистив докторську дисертацію на тему «Розвиток механізмів взаємодії центральних та місцевих органів виконавчої влади України в умовах суспільно-політичної модернізації» (23.00.02 – політичні інститути та процеси).

Перелік навчальних дисциплін:

– Історія політичної думки України

– Неоінституціоналізм та сучасні політичні інститути у сфері державної влади

– Регіональна політика та місцеве самоврядування

– Політична символізація в архітектурі

– Нормативна база в будівництві України

– Політологія

– Соціологія

– Соціологія туризму

Наукова робота:

Автор понад 250 наукових та навчально-методичних праць, в т.ч. 13 монографій, 8 підручників та навчальних посібників.

Основні напрями наукової діяльності:

Регіональна політика та місцеве самоврядування, політика енергоефективності та енергозбереження, механізми взаємодії в системі виконавчої влади, політична символізація архітектури та ін.

Наукові праці Перегуди Є. В.

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram