СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 052 “ПОЛІТОЛОГІЯ” (PhD)

Офіційні документи КНУБА

Викладацький склад

ВІДОМОСТІ ПРО ГАРАНТА ОПП

ЧЛЕНИ ГРУПИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Теоретичне навчання

Співробітництво зі стейкголдерами

Наукова діяльність

Студентське життя

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram