СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 052 “ПОЛІТОЛОГІЯ” (PhD)

Офіційні документи КНУБА

Освітньо-професійна програма

ОПП 052 "Політологія" PhD

ОПП 052 "Політологія" PhD

Викладацький склад

ВІДОМОСТІ ПРО ГАРАНТА ОПП

ЧЛЕНИ ГРУПИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Теоретичне навчання

Співробітництво зі стейкголдерами

Наукова діяльність

Мигун М.Д. Ключові аспекти реформи децентралізації в Україні. Просторове планування: містопланування, архітектура, політичні та соціокультурні засади. Зб. наук. пр. Вип. І. В 2-х ч. Київ–Тернопіль: «Бескиди». 2020. Частина 1. С. 220-223.

Мигун М.Д. Реформа децентралізації в поліетнічних областях України. Роль суспільних наук у забезпеченні стабільності розвитку глобальних світових процесів у ХХІ ст.: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, Україна, 2–3 квітня 2021 року). Київ: ГО «Київська наукова суспільнознавча організація», 2021. С. 62-66.

Мигун М.Д. Система фінансування територіальних громад південно – західних областей України. VIII International Scientific and Practical Conference «PRIORITY DIRECTIONS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY DEVELOPMENT». 18 – 20 квітня, 2021 рік, Київ.

Мигун М.Д. Досвід Європейських країн об’єднання громад, актуальні питання збереження прав національних меншин. Збірник матеріалів тез доповідей всеукраїнської науковопрактичної конференції «Перспективи республіканізму в Україні та політикоправові трансформації» (Київ, 23 липня 2021 року). Зб. наук. пр. Київ : КНУБА, ВГО «Асоціація українських правників», « Видавництво Людмила», 2021. С. 47-49. 

Мигун М. Д. Етнонаціональний показник Одеської області та мовне питання політики регіону. Міжкультурна комунікація в контексті глобалізаційного діалогу: стратегії розвитку: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 25–26 листопада 2022 р., м. Одеса. Ч. 3. – Львів – Торунь: Liha-Pres, 2022. – С. 91 – 95.

Мигун М. Д. Сертифікат участі у II Міжнародній науково-практичній конференції “Міжкультурна комунікація в контексті глобалізаційного діалогу: стратегії розвитку”

Халява В.М. Захист майнових прав на об’єкти незавершеного будівництва. Правова держава. № 28. 2017. с. 75 – 79.

Халява В. М. Окциденталізм і орієнталізм у практиці боротьби російського і українського антибільшовицьких рухів. Держава у теорії і практиці українського націоналізму: Матеріали VI Всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю (м. Івано-Франківськ, 26–27 червня 2015 р.). Івано-Франківськ: Місто НВ, 2015. С. 488-494.

Халява В.М. Організаційно-правові засади будівництва житла для учасників АТО/ООС. Будівельне право: проблеми теорії і практики. Вип. ІІІ.: Матеріали Третьої наук.-практ. конф. (Київ, 4 грудня 2019 р.). Мін-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т будівн. і архіт-ри та ін. Київ–Тернопіль: «Економічна думка», 2019. В 2-х ч. Ч. 2. С. 29 – 31.

Халява В.М. Політика будівництва житла для ветеранів АТО/ООС: державно-приватне партнерство. Просторове планування: містопланування, архітектура, політичні та соціокультурні засади. Зб. наук. пр. Вип. І. В 2-х ч. Київ–Тернопіль : «Бескиди», 2020. Частина 1. C. 240-242.

Халява В.М. Проблеми і перспективи житлового забезпечення ветеранів-переселенців у сучасній соціальній політиці. Чорноволівські читання: матеріали VII Всеукраїнського форуму наукового форуму (м. Київ 27 березня 2021 р.). упоряд. В.Ф. Деревінський. Київ: «Бексиди», 2021. С. 122-124.

Гуга З.І. Гендерна рівність як основна глобальна політична стратегія світового розвитку. Регіональна політика: історичні витоки, законодавче регулювання, практична реалізація [зб. наук. пр.]. Київ–Тернопіль: 2015. Вип. ІІ. Матеріали Другої Міжнар. наук.-практ. конф., (Київ, 14–15 грудня 2016 р.) / Мін-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т будівн. і архіт-ри та ін. «Економічна думка» 2016. В 2-х ч. Ч. 2.С. 244-248.

Кузьмік (Гуга) З.І. Гендерний фактор в архітектурі. Регіональна політика: політико-правові засади, урбаністика, просторове планування, архітектура [зб. наук. пр.]. Вип. V. Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., (Київ, 22 листопада 2019 р.). Мін-во освіти і науки України, Мін-во розв. Громад та територій України, Київ. нац. ун-т будівн. і архіт-ри та ін. Київ–Тернопіль : «Бескиди», 2019. В 2-х ч. Ч. 2. С. 42-47.

Лонський О.В. До питання становлення інституту об’єднань співвласників багатоквартирних будинків. Регіональна політика: історичні витоки, законодавче регулювання, практична реалізація [зб. наук. пр.]. Київ–Тернопіль : 2015. – Вип. ІІ. Матеріали Другої Міжнар. наук.-практ. конф., (Київ, 14–15 грудня 2016 р.) / Мін-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т будівн. і архіт-ри та ін. «Економічна думка», 2016. В 2-х ч. Ч. 1. С. 235-238.

Студентське життя

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram