ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ

CONFERENCE PROCEEDINGS (pdf)

CONTENT


 

Section 1. Property development: innovative approaches

Секція 1 Девелопмент нерухомості: інноваційні підходи

Petrakovska O, Mykhalova M, Reutova O
Stakeholders of land&property development process

 

 

6
Sadler G, Shahab S
Perceived effectiveness and transaction costs of self-build and custom housebuilding registers in England

 

 

9
Гулей Д.В., Іванченко Г.М.
Ревіталізація промислових будівель за допомогою CLT панелей

 

 

12
Шпік Н.Р., Ковалишин О.Ф.
Характерні ознаки понять «девелопмент нерухомості» та «девелоперська діяльність»

 

 

14
Section 2. Land use regulation for sustainable development of territorial communities

 

Секція 2 Регулювання землекористування для забезпечення сталого розвитку територіальних громад

Capote-Pérez L-J
Cultural heritage and land uses of sustainable development: the example of transhumance

 

 

18
Богатир Д.В., Свиридовська С.М.
Формування обмежень на землях природно-заповідного фонду, як інструмент для забезпечення сталого розвитку їх земель

 

 

21
Колодій П.П.
Сучасні завдання територіальних громад в контексті забезпечення їх збалансованого розвитку

 

 

24
Колосюк А.А.
Потреби формування науково-обгрунтованої національної ідеї геопросторового долучення України до тематичної світової сцени

 

 

26
Трегуб Ю.Є.
Інформаційне забезпечення формування санітарно-захисних зон

 

 

29
Янчук С.В.
Фінансування доступного житла як інноваційний тренд сталого розвитку країни

 

 

31
Section 3. Modern ways of spatial development transformations

 

Секція 3 Сучасні шляхи трансформацій просторового розвитку

Achmani Y.
Two innovative approaches for urban development processes: case of bouregreg valley development in rabat and paulaner relocation in Munich

 

 

35
Lizunova A, Lytvynenko I
Infrastructure development: compulsory purchase or land easement

 

 

38
Pleshkanovska A, Biriuk S, Berova P
Problems of implementation of the program for the complex reconstruction of outdated housing stock
41

 

 

 
Лепешко А.А.
Підвищення привабливості мікрорайонів населених пунктів шляхом збереження їх стилістики архітектури, благоутрою та культури

 

 

44
Манцевич Ю.М.
Законодавче забезпечення просторового розвитку територій

 

 

46
Нестеренко О.В.
Використання статистичних методів  для системи управління якістю топографо-геодезичної продукції

 

 

49
Section 4. Land use efficiency

 

Секція 4 Ефективність землекористування

Lapan I
Factors that are taken into account under dividing land plots

 

 

53
Артамонов В.В., Василенко М.Г.
Землевпорядне просторово-функціональне формування стійкості агроландшафтів

 

 

55
Міхно П.Б., Артамонов В.В., Василенко М.Г.
Особливості застосування агроландшафтного підходу для еколого-економічного обґрунтування сівозмін

 

 

58
Петраковська О.С., Чайка Т.М.
Сучасний стан рекультивації земель на прикладі Дніпропетровської області

 

 

61
Тимошевський В.В.
Особливості впорядкування території земельних ділянок трикутної форми

 

 

64
Хохлов О.Г.
До формування ринку сільськогосподарських земель в Україні

 

 

67
Чудовська В.А.
Нормативно-правове забезпечення землевпорядного процесу щодо відведення земельних ділянок для будівництва і обслуговування житлового будинку

 

 

69
Шелковська І. М.
Визначення придатності земельних ділянок для розміщення сонячних електростанцій в Кіровоградській області

 

 

71
Section 5. Land management under decentralization

 

Секція 5 Управління земельними ресурсами в умовах децентралізації

 
Беспалько Р.І., Гуцул Т.В., Казімір І.І.
Формування проектів відведення щодо зміни цільового призначення як механізм підвищення спроможності об’єднаних територіальних громад (на прикладі території Чернівецької області)

 

 

75
Бойко О.Л., Ляшенко Д.О.
Геопросторові дані аеропортів в структурі Національної інфаструктури геопросторових даних

 

 

78
Маланчук М.С., Ястребкова О.В.
Кадастр несанкціонованих звалищ твердих побутових та промислових відходів

 

 

81
Трегуб М.В.
Принципи інформаційного забезпечення використання земель ОТГ
83

 

CONFERENCE PROCEEDINGS (pdf)

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram