Геодезія

Геодезія

Галузь знань

19 Архітектура та будівництво

Спеціальність

193 Геодезія та землеустрій

Освітня програма

Геодезія

Освітній ступінь

Магістр

Предмети НМТ 2022 - 2024

 • Українська мова (0,3)
 • Математика (0,5)
 • Історія України (0,2)
 • Іноземна мова (0,25) або біологія (0,2), або фізика (0,5), або хімія (0,2), або українська література (0,2), або географія (0,2)

Сертифікат ЗНО 2021 року

Вартість навчання

 • Денна: 22 000 грн.
 • Заочна: 13 200 грн.
 •  
* Вартість вказана за семестр навчання за контрактом в 2024/2025 навчального року
 •  

Вступники, які здобули повну загальну середню освіту, мають право вступити до КНУБА для здобуття освітнього рівня бакалавра – першого рівня вищої освіти. Навчання триває 3 роки 10 місяців для денної форми здобуття освіти. За результатами навчання випускник одержить диплом про повну вищу освіту та право подовжити освіту на наступному рівні – у магістратурі.

Короткий опис програми

Освітньо-професійна програма бакалавра за спеціальністю «Геодезія та землеустрій», напрям підготовки «Геодезія», спрямована на підготовку фахівців в області геодезичних вимірювань, їх оброблення, створення топографічних карт і планів, геодезичного забезпечення будівельних і монтажних робі на будівництві та у виробництві. Під час навчання студенти оволодівають методами виконання кутових і лінійних вимірювань, вимірювань за допомогою глобальних навігаційних супутникових систем, проводять фотограмметричне знімання, та знімання за допомогою наземних лазерних сканерів та БПЛА.  

Переваги програми

 • високий рівень професійної підготовки, котрий традиційно надається в університеті;
 • можливість успішної подальшої професійної кар’єри фахівця;
 • поєднання теорії і практики забезпечується потужною лабораторною базою;
 • широкий вибір вакансій на ринку праці в будівельній галузі;

Можливість навчання та стажування за кордоном

University of Applied Sciences. The Institute for Applied Photogrammetry and Geomatics (Germany)

Університет PLUS (Paris Lodron University of Salzburg) за програмою «Erasmus+» 

Основні дисципліни фахової підготовки

Обов’язкові: Основи геодезії, Геодезія, Інженерна геодезія, Математична обробка геодезичних вимірів, Глобальні навігаційні супутникові системи, Вища геодезія, Основи фотограмметрії, Технології фотограмметричних знімань, Метрологія і стандартизація, Організація геодезичного виробництва,  Основи картографії, Інженерні конструкції та споруди, Технологія будівельного виробництва,  Основи геоінформатики. Інструментальні ГІС,  Основи баз даних, Основи землеустрою і кадастру.

Крім обов’язкових дисциплін програмою передбачено численні навчально-виробничі практики, під час проходження яких, студенти на практиці оволодівають методами та технологіями геодезичних вимірювань.

Вибіркова частина програми займає 25% від загального учбового навантаження. У вибірковій частині студент має право самостійно обирати дисципліну із каталогу загальноуніверситетських та спеціальних дисциплін.

Посади, які можуть обіймати випускники

 • Інженер – геодезист (будівництво, промисловість)
 • Маркшейдер 
 • Топограф 
 • Картограф 
 • Фотограмметрист 
 • Інженер з налагодження й випробувань промислового обладнання 

Установи-партнери

 • Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру
 • Громадська організація “Українське товариство геодезії і картографії”
 • Громадська організація “Гільдія інженерів геодезистів”
 • Науково-дослідний інститут геодезії і картографії Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру
 • Державне підприємство «Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів»( ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ») 
 • ПРАТ “СИСТЕМ СОЛЮШНС”
 • ЗВО України, що здійснюють підготовку фахівців спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій»

Контактна інформація

АДРЕСА ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ
vstup.knuba.edu.ua

E-mail: pk@knuba.edu.ua

03037, м. Київ, Повітрофлотський проспект, 31, кімн.122,

моб.: +38 097 332 10 68 (telegram, viber)

тел.: +38(044) 245 46 90;

Телеграм канал Вступ КНУБА 2023 https://t.me/vstup_knuba

З питань навчання на умовах контракту: кім. 217, 225, тел. +38(044) 241-55-20

Admission to study for international students

Phone : +38(044) 241-55-22, +38(044) 245-48-58, Phone/fax: +38(044) 2484901

E-mail: knubavmz@ukr.net

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram