НАВЧАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Кафедра забезпечує підготовку фахівців за освітньо-професійною програмою «Міське будівництво та господарство» бакалаврського та магістерського рівня. Здійснює підготовку аспірантів PhD і докторів наук за напрямком «Містобудування та територіальне планування».

Навчальні дисципліни кафедри:

 • Планування та забудова міст.
 • Урбаністика та просторове планування.
 • Інженерно-планувальна організація територій в складних інженерно-геологічних умовах.
 • Інженерна підготовка міських територій.
 • Інженерний благоустрій міських територій.
 • Інженерне облаштування міських вулиць та доріг.
 • Організація та безпека міського руху.
 • Підземна урбаністика.
 • Містобудівні інформаційні системи.
 • Міські дорожньо-транспортні мережі.
 • Міський транспорт.
 • Міські дорожньо-транспортні споруди.
 • Міські вулиці і дороги.
 • Міська екологія.
 • Транспортні системи міст.
  У навчальному процесі широко застосовуються оригінальні програмні комплекси (PTV Vision VISUM та PTV Vision VISSIM).

Науково-методичні праці викладачів:

Список наукових праць

Кафедра міського будівництва є випускаюча. Тематика дипломного проектування:

 • Проектування чи реконструкція міської забудови.
 • Інженерна підготовка міських територій під забудову.
 • Інженерний благоустрій міських територій.
 • Транспортне обслуговування міських територій.
 • Створення та вдосконалення транспортної інфраструктури міських територій.
 • Реконструкція та проектування нової міської вулиці чи дороги.
 • Реконструкція та проектування перетинів міських вулиць і доріг.
 • Реконструкція та проектування міських інженерних споруд.
 • Інженерне облаштування та обладнання міських вулиць і доріг.
 • Проект заходів по утриманню міських вулиць і доріг, утриманню міських територій.
 • Проект реконструкції, благоустрою та інженерного захисту об’єктів зеленого та садово-паркового       будівництва.
 • Дослідження закономірностей та особливостей транспортних та пішохідних потоків на вулично-дорожній мережі міст.
 • Дослідження особливостей розміщення та функціонування міських об’єктів.
 • Удосконалення методик проектування різних міських об’єктів.
 • Дослідження умов комфортності окремих міських територій.
 • Дослідження методів реконструкції існуючої забудови.
 • Удосконалення методів проектування заходів захисту та інженерної підготовки територій.
 • Удосконалення методик проектування перетинів міських вулиць і доріг.
 • Дослідження методів підвищення ефективності роботи перетинів міських вулиць і доріг.
Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram