Провідні науковці, наукові школи, досягнення

    За час існування кафедри засновані та набули подальшого розвитку такі науково-методичні напрями:

  • розробка нових та удосконалення наявних інженерних систем формування мікроклімату в приміщеннях будівель і споруд різного призначення; енергозбереження та підвищення енергоефективності вказаних систем (проф.: В. П. Корбут, В. О. Мілейковський; доц.: О. В. Задоянний,    О. П. Любарець, М. П. Сенчук);
  • удосконалення наявних та розробка нових систем пилогазоочистки вентиляційних викидів з метою зменшення забруднення атмосферного повітря (проф.: В. П. Корбут, В. О. Мілейковський, доц.: О.В. Задоянний, О.П. Любарець);
  • реконструкція мереж та обладнання систем газопостачання населених пунктів й окремих об’єктів, підвищення достовірності обліку природного газу кінцевими споживачами (проф.: К. М. Предун);
  • підвищення енергоефективності теплозахисної оболонки та покращення стану повітряного середовища будівель і споруд “зеленими конструкціями” (проф. В. О. Мілейковський, доц. В. А. Коновалюк);
  • еколого-економічна модернізація існуючих інженерних систем будівель і споруд, еколого-економічна оптимізація систем енергопостачання й енергоспоживання населених пунктів України (проф.: К. М. Предун, Г. В. Жук, доц.: О. В. Задоянний, О. П. Любарець).

    У 2001 р. на кафедрі засновано науково-технічний збірник “Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання”, наразі визнаний МОН України як фахове видання категорії Б (відп. редактор проф. В. О. Мілейковський, члени редколегії: проф. В.П.Корбут, Г.В.Жук, К. М. Предун).
    За час існування кафедри її викладачами видано численні монографії, підручники, навчальні посібники, довідники, які дістали гідну оцінку як серед студентів, так досвідчених фахівців, в експертному середовищі. Члени кафедри беруть участь у розробці нових будівельних норм у відповідності з вимогами європейського законодавства та технічних регламентів. Щорічно поновлюється значна частина методичних розробок для покращення навчального процесу.
    Кафедра постійно розширює зв’язки з виробничими, проєктними, науковими організаціями та установами різних форм власності в Україні та за її межами, де працюють і працюватимуть випускники університету зі спеціальності “Будівництво та цивільна інженерія”, спеціалізація „Теплогазопостачання і вентиляція”.

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram