Рибачов Сергій Григорович

Рибачов Сергій Григорович – кандидат технічних наук, доцент кафедри теплогазопостачання і вентиляції, член-кореспондент Академії будівництва України. Гарант освітньо-професійної програми «Теплогазопостачання і вентиляція» за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія», галузі знань: 19 «Архітектура та будівництво», рівень вищої освіти: перший (бакалавр) 

rybachov.sg@knuba.edu.ua
тел.: (099) 051-49-26, внутр. 1-32, кімната 703а

Освіта
У 2004 році закінчив Київський національний університет будівництва і архітектури і отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Теплогазопостачання і вентиляція» та здобув кваліфікацію «інженер-будівельник» КВ №25703887.
У 2021 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Енергоефективне повітряно-струминне екранування крупногабаритних промислових ванн», за спеціальністю 05.23.03 «Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання» (192 -Будівництво та цивільна інженерія).
Документи підвищення кваліфікації та міжнародної діяльності

Загальна інформація
Загальний стаж роботи 18 років. Науково-педагогічний стаж 15 років.
З 2007 року працює у КНУБА на посаді асистента кафедри теплогазопостачання і вентиляції.
З 2023 року працює у КНУБА на посаді доцента кафедри теплогазопостачання і вентиляції.

Перелік навчальних дисциплін

  1. Вентиляція (192  «Будівництво та цивільна інженерія»).
  2. Аеродинамiка вентиляцiї (192 «Будівництво та цивільна інженерія»).
  3. Кондиціонування повітря (192 «Будівництво та цивільна інженерія»).
  4. Вентиляція і кондиціонування повітря промислових будівель (192 «Будівництво та цивільна інженерія»).
  5. Димовидалення (192 «Будівництво та цивільна інженерія»).

Науково-методична робота
Автором опубліковано 23 наукових і методичних праць, серед яких 2 наукові статті, 17 тез доповіді на конференціях, 1 методичні вказівки, 1 патент, 2 колективні монографії

Напрями наукової діяльності
Формування мікроклімату промислових будівель та споруд, системи аварійної вентиляції та димотепловидалення.

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram