КРИВОМАЗ Т.І.

Кривомаз Тетяна Іванівна – професор кафедри охорони праці та навколишнього середовища, доктор технічних наук, кандидат біологічних наук, член спеціалізованих вчених рад КНУБА Д 26.056.05 та Д 26.056.10, експерт секції «Охорона навколишнього середовища» наукової ради МОН України, президент Міжнародного конгресуICSEM-VI, керівник спеціалізованої комісії у Міжнародній спілці охорони природи (IUCN).

Google scholar: https://scholar.google.com/citations?user=b9xbiNIAAAAJ&hl=uk

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55627401800,

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=15136098300 

kryvomaz.ti@knuba.edu.ua

тел.: (044) 241-55-98, внутр. 4-91, кімната 250а

Освіта

У 1997 р. закінчила Київський університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю «Ботаніка» та отримала кваліфікацію біолога-ботаніка, викладача біології та хімії. У 2010 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук, а у 2017 році – дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук.

Вільно володіє англійською мовою та французькою на базовому рівні.

Документи підвищення кваліфікації та міжнародної діяльності

(в прикріплених файлах)

Загальна інформація

Загальний стаж роботи 33 років. Науково-педагогічний стаж 15 років. З 2011 року працює в КНУБА на посадах доцента і професора. У 2010 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.21 «Мікологія». Тема дисертації «Таксономічна структура та особливості екології міксоміцетів лісів України». У 2017 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 21.06.01 «Екологічна безпека». Тема дисертації «Наукові основи моніторингу забруднення навколишнього середовища токсичними елементами з використанням міксоміцетів». У 2013 році присвоєно вчене звання доцента, у 2017 році – вчене звання професора. Підготувала 2 кандидатів технічних наук.

Перелік навчальних дисциплін

Бiологiя (101 «Екологія», 183 «Технології захисту навколишнього середовища»)

Бiотехнологiя (101 «Екологія», 183 «Технології захисту навколишнього середовища»)

Екологiя та безпека життєдіяльності (191 «Архітектура та містобудування», 192 «Будівництво і цивільна інженерія», 022 «Дизайн», 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація», 073 «Менеджмент» 075 «Маркетинг»)

Екологія людини (101 «Екологія», 183 «Технології захисту навколишнього середовища»)

Мікробіологія (076 «Підприємство, торгівля та біржова діяльність»)

Інтелектуальна  власність (192 «Будівництво та цивільна інженерія»)

Керівник атестаційних робіт магістрів та дипломного проектування бакалаврів за спеціальностями 101 «Екологія», 183 «Технології захисту навколишнього середовища»

Науково-методична робота

Автором опубліковано понад 500 наукових, науково-популярних і методичних праць, серед яких 10 монографій, 180 наукових робіт, 300 науково-популярних статей, 10 методичних праць. Основні праці: навчальні посібники «Біологія», «Біотехнологія», «Екологія людини», «Зелене будівництво», 10 наукових статей у науково-метричній базі даних SCOPUS.

Напрями наукової діяльності

Зелене будівництво

Трансформація урбанізованого середовища в умовах пандемічних загроз

Оцінка впливу біооб’єктів на екологічну безпеку будівельної галузі

Захист будівельних матеріалів від біодеструкцій

Трансформація важких металів біооб’єктами в навколишньому середовищі 

Дослідження міксоміцетів на тропічних островах 

Дослідження нівальних видів міксоміцетів

Військова екологія

Публікації 2022 р.

Кривомаз Т.І. Рослини для біофільного дизайну в зеленому будівництві / Т.І. Кривомаз, О.В. Тищенко, І.Е. Сулейманов // Теорія та практика дизайну. Садово-паркове господарство. – 2022. – №1. Вип. 25. – С. 236-248. doi: 10.18372/2415-8151.25.16801
Kryvomaz T., Tran H.T.M., Rojas C. Uses, applications, and disciplinary integration using myxomycetes / Chapter 13 (493-532 pp = 40 р.) / in book Myxomycetes 2st Edition Biology, Systematics, Biogeography and Ecology. / ed. Rojas C. ed. Alvarado C., Stephenson S.L.- 2022. – Academic Press. – 585 p.
Ronikier A., Drozdowicz A., Janik P., Krivomaz T., Meyer M., Michaud A. Nivicolous myxomycetes of the Carpathians – new data from Poland, Slovakia and Ukraine / Biogeography of the carpathians 3rd interdisciplinary symposium – 12 – 14 September 2022 – Prague, Czechia. https://botany.natur.cuni.cz/biogeography_carpathians_2022/
Ovcharuk V., Mahura A., Kryvomaz T., Aguilar E., Olanо J., Khomenko I., Shabliy O., Sogacheva L., Zhou P., Mäkelä A., Krakovska S., Lappalainen H., Stepanenko S., Lauri K., Riuttanen L., Tyuryakov S., Bashmakova I. Climate-oriented trainings in the field of Climate Services, climate change adaptation and Mitigation / The EGU General Assembly 2022, Vienna, Austria & Online, 23–27 May 2022 https://meetingorganizer.copernicus.org/EGU22/EGU22-4895.html

Публікації 2021 р.

Кривомаз Т.І. Оцінка впливу систем вентиляції на мікробіологічну безпеку та мікрокліматичні умови приміщень / Т.І. Кривомаз, Д.В. Варавін, Р.В. Сіпаков, Р.С. Кузьмішина // Вентиляція, освітлення та теплогазопостачання. – 2021.

Публікації 2020 р.

Kryvomaz Т., Michaud A., Stephenson S.L. An annotated checklist of myxomycetes from the Seychelles Islands, Indian Ocean // Karstenia. – 2020. – Volume 58, Issue 2. – P. 215–240.

Kryvomaz Т., Michaud A., Stephenson S.L. Myxomycete biodiversity on five islands of the Seychelles // Zootaxa. – 2020. – 4851 (2). – P. 201–244.

Kryvomaz Т., Chmielewska J., Kanashchuk T.The prospects of green building developing in Ukraine on example of Poland // Екологічна безпека та природокористування. – 2020. – 36 – P.20-31.

Кривомаз Т. І., Варавін Д. В. Шляхи підвищення екобезпеки урбанізованого середовища у зв’язку з пандемією COVID-19// Екологічна безпека та природокористування. – 2020. – 36 – P.41-55.

Кривомаз Т.І., Карпенко Н.С. Зелені стандарти для покращення офісної діяльності в нових умовах // Екологічна безпека та природокористуванняю. – 2020. – 34(2) – P.5-21.

Публікації 2019 р.

Kryvomaz Т. I., Scudu I., Leonard D., Minter D. Green building BREEAM in Ukraine / Екологічна безпека та природокористування. – 2019. – Вип. 1 (29). – C. 5-15.

Kryvomaz T., Varavin D. Applying of green building standards for implementation of the city development strategies in Kyiv // USEFUL online journal. 2019. – vol. 3, no. 1 – P.16-30. 

Kryvomaz T.I. Myxomycete with the ability to accumulate heavy metals. Arcyria cinerea / T.I. Kryvomaz, D.W. Minter, A. Michaud // IMI Description Sheets of Fungi and Bacteria. – CABI, Wallingford, UK, 2019. – Set. 222 (Nos. 2211). – P. 1-11.

Kryvomaz T.I. Myxomycete with the ability to accumulate heavy metals. Diderma fallax / T.I. Kryvomaz, D.W. Minter, A. Michaud // IMI Description Sheets of Fungi and Bacteria. – CABI, Wallingford, UK, 2019. – Set. 222 (Nos. 2212). – P. 12-16.

Kryvomaz T.I. Myxomycete with the ability to accumulate heavy metals. Diderma meyerae / T.I. Kryvomaz, D.W. Minter, A. Michaud // IMI Description Sheets of Fungi and Bacteria. – CABI, Wallingford, UK, 2019. – Set. 222 (Nos. 2213). – P. 17-23.

Kryvomaz T.I. Myxomycete with the ability to accumulate heavy metals. Diderma niveum / T.I. Kryvomaz, D.W. Minter, A. Michaud // IMI Description Sheets of Fungi and Bacteria. – CABI, Wallingford, UK, 2019. – Set. 222 (Nos. 2214). – P. 24-29.

Kryvomaz T.I. Myxomycete with the ability to accumulate heavy metals. Fuligo septica / T.I. Kryvomaz, D.W. Minter, A. Michaud // IMI Description Sheets of Fungi and Bacteria. – CABI, Wallingford, UK, 2019. – Set. 222 (Nos. 2215). – P. 30-43.

Kryvomaz T.I. Myxomycete with the ability to accumulate heavy metals. Hemitrichia serpula / T.I. Kryvomaz, D.W. Minter, A. Michaud // IMI Description Sheets of Fungi and Bacteria. – CABI, Wallingford, UK, 2019. – Set. 222 (Nos. 2216). – P. 44-51.

Kryvomaz T.I. Myxomycete with the ability to accumulate heavy metals. Lamproderma arcyrioides / T.I. Kryvomaz, D.W. Minter, A. Michaud // IMI Description Sheets of Fungi and Bacteria. – CABI, Wallingford, UK, 2019. – Set. 222 (Nos. 2217). – P. 52-57.

Kryvomaz T.I. Myxomycete with the ability to accumulate heavy metals. Lamproderma ovoideoechinulatum / T.I. Kryvomaz, D.W. Minter, A. Michaud // IMI Description Sheets of Fungi and Bacteria. – CABI, Wallingford, UK, 2019. – Set. 222 (Nos. 2218). – P. 58-62.

Kryvomaz T.I. Myxomycete with the ability to accumulate heavy metals. Lycogala epidendrum / T.I. Kryvomaz, D.W. Minter, A. Michaud // IMI Description Sheets of Fungi and Bacteria. – CABI, Wallingford, UK, 2019. – Set. 222 (Nos. 2219). – P. 63-74.

Kryvomaz T.I. Myxomycete with the ability to accumulate heavy metals. Meriderma echinulatum / T.I. Kryvomaz, D.W. Minter, A. Michaud // IMI Description Sheets of Fungi and Bacteria. – CABI, Wallingford, UK, 2019. – Set. 222 (Nos. 2220). – P. 75-79.

Dussaussoi G., Michaud A., Kryvomaz T.I. Myxomycètes nivicoles Pyrénéens et végétation / Pyrénées, France. – 2019. – № 277. – Р. 62-75. https://www.revue-pyrenees.com/

Кривомаз Т.І., Куліков А.П., Петроченко О.В. Зелене будівництво для збереження водних ресурсів/ Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Вода для всіх” 21 березня 2019, м. Київ Інститут водних проблем і меліорації. – С. 213-214.

Публікації 2018 р.

Chaga (Inonotus obliquus), a Future Potential Medicinal Fungus in Oncology? A Chemical Study and a Comparison of the Cytotoxicity Against Human Lung Adenocarcinoma Cells (A549) and Human Bronchial Epithelial Cells (BEAS-2B) / Géry A., Dubreule C., André V., Rioult J.-P., Bouchart V., Heutte N., Eldin de Pécoulas P., Krivomaz T., Garon D. // Integrative Cancer Therapies. – 2018. – P. 832-843.

Kryvomaz Т.I. French green building rating systems // Т.I. Kryvomaz, A. Michaud, D.V. Varavin, A.R. Perebynos / Екологічна безпека та природокористування. – 2018. – Том 27, № 3. – С. 40-48.

Voloshkina O., Sipakov R., Varavin D., Anpilova Y., Kryvomaz T., Bereznitska J. Pollution of atmospheric air above the city highways // USEFUL online journal – 2018. – vol. 2, no. 4 – P. 09–25. 

Перебинос А.Р. Фунгіциди в практиці захисту дерев’яних будівельних конструкцій від мікропошкоджень / А.Р. Перебинос, Т.І. Кривомаз // Екологічні науки. – 2018 – Т.1. №1(20). – С.151-155.

Публікації 2017 р.

Kryvomaz T. & Varavin D. Improving the level of environmental safety in the process of the ecoenergoefficient reconstruction of the housing stock in Kiev // USEFUL online journal. – 2017. – 1(2) – P.19-29.

Kryvomaz T., Perebynos A. The protection of wooden constructing materials and structural elements of buildings against biological damage Environmental Problems. – Львів, 2017. – vol. 2, № 1. – P.7–10. 

Perebynos A., Kryvomaz T. Biological deterioration of wooden structures of the Bialystok open-air museum // Civil and environmental engineering. – Białystok, 2017. – Vol. 8. – P. 197-201

Кривомаз Т.І. Підвищення рівня екологічної безпеки в процесі екоенергоефективної реконструкції житлового фонду в м. Києві / Т.І. Кривомаз, Д.В. Варавін // Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування. – Івано-Франківськ, 2017. – №2(16). – С. 78–85.

Кривомаз Т.І. Регресійні моделі переходу елементів в міксоміцетах в залежності від параметрів навколишнього середовища / Т.І. Кривомаз, О.С. Волошкіна, Д.В. Максименко, О.Г. Жукова // Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування. – Івано-Франківськ, 2017. – №1(15). – С. 97–104.

Біотехнологія: конспект лекцій / О.Г. Жукова, Л.О. Василенко, Т.І. Кривомаз – К.: КНУБА, 2017. – 48 с. 

Екологія людини: методичні вказівки до практичних занять / О.Г. Жукова, Л.О. Василенко, Т.І. Кривомаз – К.: КНУБА, 2017. – 48 с.

Kryvomaz Т., Stephenson S.L. Preliminary evaluation of the possible impact of climate change on Myxomycetes Nova Hedwigia. – 2017. – vol.104(1-3). – P.5-30.

Kryvomaz Т., Michaud A., Stephenson S.L. First survey of Myxomycetes on Mahé Island in the Seychelles Nova Hedwigia. – 2017. – vol.104(1-3). – P.65-84.

Rojas C., Kryvomaz T. Myxomycete research in the XXI Century/ Chapter 13 (24 р.) / in book Myxomycetes 1st Edition Biology, Systematics, Biogeography and Ecology. / ed. Rojas C. ed. Alvarado C., Stephenson S.L.- 2017. – Academic Press. – 466 p. 

Kryvomaz T.I. Myxomycetes (Physarum) Physarum auriscalpium / T.I. Kryvomaz, D.W. Minter, A. Michaud // IMI Description Sheets of Fungi and Bacteria. – CABI, Wallingford, UK, 2017. – Set. 212 (Nos. 2111). – P. 1-6.

Kryvomaz T.I. Myxomycetes (Physarum) Physarum bogoriense / T.I. Kryvomaz, D.W. Minter, A. Michaud // IMI Description Sheets of Fungi and Bacteria. – CABI, Wallingford, UK, 2017. – Set. 212 (Nos. 2112). – P. 7-12.

Kryvomaz T.I. Myxomycetes (Physarum) Physarum crateriforme / T.I. Kryvomaz, D.W. Minter, A. Michaud // IMI Description Sheets of Fungi and Bacteria. – CABI, Wallingford, UK, 2017. – Set. 212 (Nos. 2113). – P. 13-17.

Kryvomaz T.I. Myxomycetes (Physarum) Physarum cremiluteum / T.I. Kryvomaz, D.W. Minter, A. Michaud // IMI Description Sheets of Fungi and Bacteria. – CABI, Wallingford, UK, 2017. – Set. 212 (Nos. 2114). – P. 19-21.

Kryvomaz T.I. Myxomycetes (Physarum) Physarum lakhanpalii / T.I. Kryvomaz, D.W. Minter, A. Michaud // IMI Description Sheets of Fungi and Bacteria. – CABI, Wallingford, UK, 2017. – Set. 212 (Nos. 2115). – P. 23-26.

Kryvomaz T.I. Myxomycetes (Physarum) Physarum luteolum / T.I. Kryvomaz, D.W. Minter, A. Michaud // IMI Description Sheets of Fungi and Bacteria. – CABI, Wallingford, UK, 2017. – Set. 212 (Nos. 2116). – P. 27-30.

Kryvomaz T.I. Myxomycetes (Physarum) Physarum mutabile / T.I. Kryvomaz, D.W. Minter, A. Michaud // IMI Description Sheets of Fungi and Bacteria. – CABI, Wallingford, UK, 2017. – Set. 212 (Nos. 2117). – P. 31-35.

Kryvomaz T.I. Myxomycetes (Physarum) Physarum plicatum / T.I. Kryvomaz, D.W. Minter, A. Michaud // IMI Description Sheets of Fungi and Bacteria. – CABI, Wallingford, UK, 2017. – Set. 212 (Nos. 2118). – P. 37-39.

Kryvomaz T.I. Myxomycetes (Physarum) Physarum roseum / T.I. Kryvomaz, D.W. Minter, A. Michaud // IMI Description Sheets of Fungi and Bacteria. – CABI, Wallingford, UK, 2017. – Set. 212 (Nos. 2119). – P. 41-45.

Kryvomaz T.I. Myxomycetes (Physarum) Physarum stellatum / T.I. Kryvomaz, D.W. Minter, A. Michaud // IMI Description Sheets of Fungi and Bacteria. – CABI, Wallingford, UK, 2017. – Set. 212 (Nos. 2120). – P. 47-51.

Публікації 2016 р.

Кривомаз Т.І. Аналіз біотрансформації металів альпійськими нівальними міксоміцетами відносно їх субстратів / Т.І. Кривомаз, О.С. Волошкіна, А. Мішо, І.М. Андрусишина // Східно-Європейський журнал передових технологій – Харків, 2016. – № 5/10(83). – С. 50–57.

Perebynos A. Fungi in air and on wooden constructions of old historical building / A. Perebynos, T. Kryvomaz, A. Сhuyenko // Environmental engineering systems. – Białystok, 2016. – Vol. 29 – P. 60-81.

Kryvomaz T. Assessment environmental safety for mangrove biome / T. Kryvomaz // Підводні технології – 2016. – №4. – С. 16-25.

Kryvomaz T. Adaptation of IUCN Classification Schemes for Environmental safety passports of species / T. Kryvomaz // Environmental Problems. – Львів, 2016. – № 1. – P.51–56. 

Kryvomaz T. Assessment of mangrove environmental safety by analyzes of metals transition / T. Kryvomaz, I. Andrusishina // Екологічна безпека. – Кременчук, 2016. – №1-2(21). – C. 55-59.

Кривомаз Т.І. Моделювання забруднення навколишнього середовища металами в залежності від їх концентрації в міксоміцеті Fuligo septica / Т. І. Кривомаз, Д.В.Максименко // Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування» – Івано-Франківськ, 2016. – №2(14) – С. 87–92.

Кривомаз Т.І. Визначення шкодочинності грибів для вирішення проблем екобезпеки дерев’яних конструкцій в будівництві / Т.І. Кривомаз, А.Р. Перебинос // Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування – Івано-Франківськ, 2016. – № 1 (13). – С. 101–110.

Кривомаз Т. Перебинос А. Р. Мікологічні пошкодження дерев’яних конструкцій в будівництві Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури. – 2016. – Вип. 61. – С. 227-231.

Кривомаз Т.І. Аналіз цитотоксичності міксоміцетів для оцінки екологічних ризиків / Т.І. Кривомаз, О.В. Демецька, В.О. Мовчан // Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування – Івано-Франківськ, 2016. – №1-2(21). – С. 57-62. 

Перебинос А.Р. Екологічна безпека та біопошкодження дерев’яних конструкцій будівельних споруд / А.Р. Перебинос, Т.І. Кривомаз // Будівельне виробництво. «Ефективні технології в будівництві». – 2016. – № 60. – С. 68-71. 

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram