МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА

                                    Матеріально технічні ресурси кафедри будівельних матеріалів

 

Кафедрі будівельних матеріалів підпорядковано 5 навчальних аудиторій ( 126  посадочних місць, площа 246 м2), в одній з аудиторій зроблено ремонт коштом кафедри.    

За кафедрою закріплено 13 приміщень загальною площею 465,2 м2, них  319 м2 – лабораторні приміщення:

   4 спеціалізовані лабораторії для проведення лабораторних занять з навчальних дисциплін «Будівельне матеріалознавство», «Заповнювачі для бетонів»,  «Проблеми використання техногенних продуктів у виробництві БКВіМ», «Методика наукових досліджень», «Технологія будівельних композиційних матеріалів», «Процеси і апарати у виробництві БКВіМ»;

    лабораторія термічних досліджень для проведення лабораторних занять з дисциплін: «Заповнювачі для бетонів».

    лабораторія подрібнення матеріалів для проведення лабораторних занять з дисципліни «Процеси і апарати у виробництві БКВіМ»;

    лабораторія підготовчих та формувальних робіт  і  лабораторію фізико-механічних випробувань для проведення лабораторних занять з дисциплін «Будівельне матеріалознавство»,  та  «Процеси і апарати у виробництві БКВіМ»;

Лабораторії оснащені приладами та обладнанням для випробування та визначення основних властивостей будівельних матеріалів різного призначення (конструкційних, теплоізоляційних, оздоблювальних, гідроізоляційних та інших матеріалів). Все обладнання зберігається належним чином. Рівень забезпечення навчальних лабораторій відповідає вимогам навчальних планів і програм дисциплін кафедри.  Забезпечення витратними матеріалами – на достатньому рівні. Обладнання  відповідає вимогам техніки безпеки. Всі лабораторні приміщення мають належний санітарно-технічний стан та забезпечені вогнегасниками.

В лабораторіях постійно оновлюється наглядна інформація і зразки сучасних будівельних матеріалів за рахунок відвідувань виставок співробітниками кафедри і підприємств-виробників, з якими кафедра співпрацює. Також кафедра придбала 2 переносних медіапроектори та 2 ноутбуки .

аудиторія 262

аудиторія 260

аудиторія 253

аудиторія 258

аудиторія 251

Аудиторія 147

Аудиторія 149

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram