НЕГРІЙ Т.О.

Негрій Тетяна Олександрівна – доцент, доцент кафедри технологій захисту навколишнього середовища та охорони праці, кандидат технічних наук

Ел. пошта: tetiana.nehrii@gmail.com , nehrii.to@knuba.edu.ua

ORCID ID https://orcid.org/0000-0002-4239-3178

ResearcherID: D-1797-2019

Scopus Author ID: 57204390120

Тел.. (044) 241 54 91, внутр. 4-91, кімната 247

Освіта

1992-1998 р. – магістр з розробки родовищ корисних копалин за фахом «Підземна розробка родовищ корисних копалин» (диплом з відзнакою), Донецький національний технічний університет.

19961999 р. – інженер – економіст за спеціальністю «Економіка підприємства», Донецький національний технічний університет.

2003-2007 р. – аспірантура за спеціальністю 051 Економіка ДВНЗ «Донецький національний технічний університет».

2018 – кандидат технічних наук за спеціальністю 05.26.01 – Охорона праці

Загальна інформація:

Досвід роботи

Загальний стаж 25 років. Науково-педагогічний стаж 19.

1992–1995 р. –Відділі технічного контролю Управління технічного контроля якості вугілля і стандартів ВО  «Селидіввугілля»; 

1999–2003 р.– інженер ДП «Стандарт» ДХК «Селидіввугілля»;

2003–2012 р. – асистент кафедри «Управління виробництвом» ДВНЗ «Донецький національний технічний університет», м.Донецьк;

2003–2007 р. –аспірант ДВНЗ «Донецький національний технічний університет», м.Донецьк;

2012–2014 р. – старший викладач кафедри «Управління виробництвом» ДВНЗ «Донецький національний технічний університет», м.Донецьк;

2014-2018 р. – старший викладач кафедри «Розробка родовищ корисних копалин» ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» МОН України, Покровськ;

2018–2021 р. – доцент кафедри «Розробка родовищ корисних копалин» ДонНТУ, доцент кафедри «Охорона праці» (за сумісництвом) ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» МОН України, Покровськ;

2021–2022 – доцент кафедри «Управління гірничим виробництвом і охорони праці» ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» МОН України, Покровськ.

2022–теперішній час – доцент кафедри технологій захисту навколишнього середовища та охорони праці КНУБА, м.Київ

Перелік навчальних дисциплін

 • Охорона праці.
 • Охорона праці в галузі.
 • Охорона праці в галузі та цивільний захист.
 • Охорона праці в будівництві та цивільний захист
 • Безпека життєдіяльності.
 • Інтелектуальна власність та методологія наукових досліджень.
 • Методологія та організація наукових досліджень.
 • Основи охорони праці.

Науково-методична робота

Автором опубліковано: статті – 51 (11– Scopus, WoS); монографії – 3; методичні вказівки – 14; тези – 7.

Інтелектуальна власність – 1 патент на винахід, 3 патенти на корисну модель.

Редакційна та організаційна діяльність

 • Заступник головного редактора наукового журналу «Науковий вісник ДонНТУ» з 2019 року (фахове видання, категорія Б з 2021р.).
 • Член редакційної колегії наукового журналу «Вісті Донецького гірничого інституту» (фахове видання, категорія Б).
 • Гарант освітньої програми спеціальності 263 Цивільна безпека другого (магістерського) рівня з 2019 р. (освітня програма акредитована у 2020 р.)
 • Член груп забезпечення спеціальності 263 Цивільна безпека (перший (бакалаврський) рівень, третій (освітньо-науковий) рівень.
 • Керівник секції «Нові підходи в організації охороні праці та цивільної безпеки» Міжнародної науково-технічної конференції молодих учених, аспірантів та студентів «Проблеми розвитку гірничопромислових районів» (ДонНТУ, гірничий факультет).
 • Постійний член Державних екзаменаційних комісій по захисту кваліфікаційних робот магістрів спеціальностей «Охорона праці в гірництві» та «Цивільна безпека».
 • Член організаційного комітету міжнародної науково-практичної конференції «Технології і процеси в гірництві та будівництві» (2015-2019 рр.).
 • Керівник студентів, які зайняли призове місце на Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт (Секція «Охорона праці»: Лапушанська Л. 2 місце, Кривий Ріг, 2019 р.; Левицький В. 3 місце, Кривий Ріг, 2021 р.)

Нагороди

 • Подяки від ректора ДонНТУ за сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів (2016 р.).
 • Подяка від Департаменту освіти та науки Донецької обласної державної адміністрації (2021 р.).

Науково-дослідні теми

 • Розробка економічного механізму регулювання соціального розвитку (ДР № 0104U003430).
 • Регулювання інноваційного розвитку ринку соціальних послуг (ДР № 0106U012629).
 • Удосконалення способів підвищення стійкості гірничих виробок в умовах глибоких шахт (ДР № 0117U004316).
 • Дослідження кінетики зміщень порід в підготовчих виробках для розробки заходів щодо забезпечення їх експлуатаційного безпечного стану (ДР № 0117U004317).
 • Обґрунтування технологій безпечної розробки вугілля в умовах реформування вугільної галузі України, 2021

Підвищення кваліфікації

2015 – підвищення кваліфікації за спеціальністю 7.05010201 «Комп’ютерні системи та мережі» напряму підготовки 0501 «Інформатика та обчислювальна техніка»;

2020 – стажування на кафедрі цивільної та промислової безпеки Факультету екологічної безпеки, інженерії та технологій Національного авіаційного університету у період в обсязі 150 годин (5 кредитів ECTS);

2020 – підвищення кваліфікації за курсом “Web-програмування. Розробка навчального курсу за допомогою Інтернет-технологій” у обсязі 180 годин (6 кредитів ECTS);

2021-2022- підвищення кваліфікації на кафедрі «Метрології та безпеки життєдіяльності» Харківський національний автомобільно-дорожній університет МОН України з курсу «Метрологія і безпека життєдіяльності» в обсязі 180 годин (6 кредитів ECTS).

Напрям наукової діяльності:

Дослідження умов праці робітників на промислових підприємствах.

Публікації 2018-2022 рр.:

Scopus та Web of Science

 1. Nehrii, S., Nehrii, T., Volkov, S., Zbykovskyy, Y., Shvets, I.(2022) Operation complexity as one of the injury factors of coal miners. Mining of Mineral Depositsthis link is disabled. 16(2). 95–102 (https://doi.org/10.33271/mining16.02.095 ) (Scopus, 2022)
 2. Serhii Nehrii, Tetiana Nehrii and Hanna Piskurska (2018). Physical simulation of integrated protective structures // E3S Web of Conferences 60, 00038 (Scopus, 2018) https://doi.org/10.1051/e3sconf/20186000038
 3. Nehrii, S., Nehrii T., Bachurin L., Piskurska H. Problems of mining the prospective coal-bearing areas in Donbas. E3S Web Conf. Ukrainian School of Mining Engineering, 2019. Vol. 123. 01011 (https://doi.org/10.1051/e3sconf/201912301011 ) (Scopus, 2019)
 4. Nehrii S., Nehrii T., Kultaev S., Zolotarova O. Providing resistance of protection means on the soft adjoining rocks. E3S Web Conf. II International Conference Essays of Mining Science and Practice, 2020. Vol. 168. 00033 (https://doi.org/10.1051/e3sconf/ 202016800033 ) (Scopus, 2020)
 5. Nehrii, S., Nehrii, T., Zolotarova, O., & Volkov, S. (2021). Investigation of the geomechanical state of soft adjoining rocks under protective constructions. Rudarsko-geološko-Naftni Zbornik (The Mining-Geological-Petroleum Engineering Bulletin), 36(4). https://doi.org/10.17794/rgn.2021.4.6 (Scopus, 2021)
 6. Nehrii, S., Surzhenko, A., Nehrii Т. ., Toporov, A., Fesenko, E., Pavlov, Y. ., & Domnichev, M. (2021). Determining the efficiency and parameters of rubble strip reinforcement. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 3(7 (111), 74–83. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2021.235416 (Scopus, 2021)
 7. S. Nehrii, S. Sakhno, I. Sakhno, Т. Nehrii Analyzing kinetics of deformation of boundary rocks of mine workings // Mining of Mineral Deposits, Volume 12 (2018), Issue 4, pp. 115-123. (Web of Science, 2018) https://doi.org/10.15407/mining12.04.115
 8. Nehrii, S., Nehrii, T., Piskurska, H., E. Fesenko Pavlov, Y., Surzhenko, A. (2021). Substantiating Parameters of Reinforced Rock Supports. Journal of Mining and Environmentthis. 12(4). 953–967 (Scopus, 2021). https://doi.org/10.22044/jme.2021.11367.2117
 9. Nehrii, S., Nehrii, T., Zolotarova, O., .Tykhenko, O., Burdeina, N . Determining Priority of Risk Factors in Technological Zones of Longwalls.. Journal of Mining and Environmentthis link is disabled, 2022, 13(3), pp. 751–765.(Scopus, 2022).https://doi.org/10.22044/jme.2022.12142.2216
 10. 10. Optimization of the drilling-and-blasting process to improve fragmentation by creating of a preliminary stress in a block. Yussupov, K.Myrzakhmetov, S.Aben, K.Nehrii, S.Nehrii, T. E3S Web of Conferences, 2021, 280, 08015 (Scopus) https://doi.org/10.1051/e3sconf/202128008015
 11. 11. Determination of the parameters of local reinforced zones under the protection means. Nehrii, S.Nehrii, T.Zolotarova, O.Aben, K.Yussupov, K. E3S Web of Conferences, 2021, 280, 08018 (Scopus) https://doi.org/10.1051/e3sconf/202128008018

Фахові:

 1. С.І. Чеберячко, О.В. Дерюгін, Т.О. Негрій, О.О.Ченчева. Удосконалення процедури вибору фільтрувальних протипилових респіраторів на основі оцінки ризиків. Вісті Донецького гірничого інституту. 2022. №1 (50). С. 146-157. https://doi.org/10.31474/1999-981X-2022-1-146-157
 2. Негрій С.Г., Живогляд С.К., Негрій Т.О. Спостереження за станом виробок при суцільній системі розробки. Вісті Донецького гірничого інституту. 2019. №2 (45). С. 16-27. https://doi.org/10.31474/1999-981x-2019-2-16-27
 3. Негрій С.Г., Єфремов І.О., Негрій Т.О. Визначення навантажень на засоби охорони в зоні впливу очисних вибоїв. Вісті Донецького гірничого інституту. 2020. №1 (46). С. 16-27. (https://doi.org/10.31474/1999-981x-2019-2-16-27 )
 4. Домнічев М.В., Малаховський М.І, Негрій Т.О., Нестеренко О.В., Близнюкова О.Ю. Проведення біологічної рекультивації діючих хвостосховищ. Вісті Донецького гірничого інституту. 2020. №1 (46). С. 172-180. (https://doi.org/10.31474/1999-981x-2020-1-172-180 )
 5. Домнічев М.В., Негрій Т.О., Шепеленко Р.М., Негрій С.Г. Інтеграція кровоспинного джгута в щоденне спорядження //Науковий вісник ДонНТУ.- №1(6)-2(7), 2021- С.47-54. https://doi.org/10.31474/2415-7902-2021-1(6)-2(7)-47-54

Навчально – методичні:

 1. Конспект лекцій з дисципліни «Теорія і практика наукових досліджень» (для студентів ОС «Магістр» усіх форм навчання спеціальностей 184 Гірництво, 263 Цивільна безпека, 193 Геодезія та землеустрій, 103 Науки про землю) [Електронний ресурс] / укладач Є.І. Конопелько, Т.О. Негрій . ─ Покровськ, 2021 . ─ 172 с.
 2. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Охорона праці в галузі» для студентів ОС «Бакалавр» (галузі знань: 14 Електрична інженерія, 15 Автоматизація та приладобудування, 17 Електроніка та телекомунікації) / Т.О. Негрій, С.Г. Негрій. – Покровськ : ДонНТУ, 2022. – 42 с.
 3. Методичні вказівки для виконання індивідуального навчально – дослідного завдання та самостійних робіт з дисципліни “Управління охороною праці” (для студентів спеціальності 184 Гірництво ОС «Магістр”/Укладачі: Негрій Т.О.,Андрєєва А.В Негрій С.Г,Сімонова Ю.І.-Покровськ: ДонНТУ, 2019. – 34 с
 4. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Моніторинг та профілактика надзвичайних ситуацій» для студентів освітнього ступеню «магістр» денної та заочної форм навчання за спеціальністю 263 Цивільна безпека./Андрєєва А.В.,Тюрін Є.А.,Негрій Т.О.- Покровськ: ДонНТУ, 2019. – 21 с.
 5. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Промислова безпека сучасних виробничих технологій» (для студентів 1 курсу денної і заочної форм навчання спеціальності 263 Цивільна безпека освітнього ступеня «магістр»)/Н.С. Біла, Т.О.Негрій ,Є.А. Тюрін – Покровськ : ДВНЗ «ДонНТУ», 2020. – 133 с.
 6. Методичні вказівки до проведення практичних занять з курсу «ОХОРОНА ГІРНИЧИХ ВИРОБОК» (для студентів ОС «Бакалавр» спеціальності 184 Гірництво) [Електронний ресурс] / укладач С.Г. Негрій, Т.О. Негрій, Д.А. Чепіга . ─ Покровськ, 2020 . ─ 227 с.
 7. Методичні вказівки до проведення практичних занять з курсу «Технологія підземної розробки пластових родовищ корисних копалин» (для студентів ОС «Бакалавр» спеціальності 184 Гірництво) [Електронний ресурс] / уклад. С.Г. Негрій, Т.О. Негрій. – Покровськ : ДонНТУ, 2020. – 45 с.
 8. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Технологія підземної розробки родовищ корисних копалин»» (для студентів ОС «Бакалавр» спеціальності 184 Гірництво) / Негрій С.Г., Негрій Т.О., Шепеленко Р.М.- Покровськ: ДонНТУ, 2021. – 91 с.
 9. Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни «Організація та планування гірничого виробництва» (для студентів ОС «Бакалавр», напрям підготовки 6.050301 «Гірництво») / Негрій Т.О., Шепеленко Р.М, Волкова Ю.В. – Покровськ: ДонНТУ, 2020. – 58 с.
 10. Методичні вказівки для виконання індивідуального навчально – дослідного завдання з дисципліни “Технологія гірничого виробництва та збагачення корисних копалин” (для студентів спеціальності 133 Галузеве машинобудування всіх форм навчання ОС «Бакалавр»)/ Негрій Т.О., Сахно І.Г., Негрій С.Г., Сахно С.В.- Покровськ : ДонНТУ, 2018. – 57 с.
 11. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Організація виробництва та управління гірничими підприємствами» (для студентів спеціальності 184 Гірництво)/ Негрій Т.О., Негрій С.Г., Мерзлікін А.В.- Покровськ : ДонНТУ, 2018. – 32 с.
 12. Наскрізна робоча програма практик для студентів спеціальності 184–Гірництво ОС «Бакалавр» та ОС «Магістр»/ Негрій Т.О., Негрій С.Г.,Чепіга Д.А.- Покровськ : ДонНТУ, 2018.– 40 с.

Сертифікати, підвищення кваліфікації

Сертифікат Негрій 1. 2023 г. 21-21

Сертифікат Негрій 3 2023 г. 21-21

Сертифікат Негрій 22023 г. 21-21

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram