Петруня Ольга Миколаївна

Петруня Ольга Миколаївна – асистент кафедри міського будівництва, Член Національної спілки архітекторів України. Ревізійна комісія Національної спілки архітекторів України. Редактор сторінки Київська обласна організація Національної спілки архітекторів України КОНСАУ у Facebook.

https://orcid.org/0000-0003-3983-4494

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=OkvRQ9kAAAAJ

petrunia.om@knuba.edu.ua

Освіта

У 20002 році закінчила Київський національний університет будівництва та архітектури і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Міське будівництво та господарство» та здобула кваліфікацію інженер-
будівельник. У 2018 році закінчила Інститут інноваційної освіти Київський національний університет будівництва і архітектури і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Архітектура та містобудування» та здобула кваліфікацію архітектор. В 2021 вступила до аспірантури Київського національного університету будівництва та архітектури, спеціальність 192 «Будівництво та цивільна
інженерія», спеціалізація «Містобудування та територіальне планування».

Рівень володіння англійською мовою – В1.

Рівень володіння німецькою мовою – В2.

Документи про підвищення кваліфікації та міжнародної діяльності. 

Документи про участь в конференціях. 

Досягнення у професійній діяльності.

Пройшла стажування в Інститут інноваційної освіти Київський національний університет будівництва і архітектури. Період проходження з 07.04.2016-29.04.2016. Свідоцтво про підвищення кваліфікації №12СПК 659918 2016 р. Тема: «Перспективи розвитку процесу моделювання в будівництві» Дата видачі: наказ № 100-47 від 29.04.2016 р. В «Центрі ГІС» (Геоінформаційних систем та управління території) в ДП «Діпромісто» сертифікат № Д-1363 С від 08.06.2018. В КНУБА з дисциплін: іноземна мова (англійська); питання педагогіки; історія України; філософія та методологія; ділова Українська мова. Сертифікат №СС 02070909 218-181. 16.06.2018. У 2019 році взяла участь у проектно-навчальному курсі «Формування сучасного житлового середовища» в рамках міжнародного проекту «Літня школа урбаністики» 1-7 липня 2019 в КНУБА. У 2022 році пройшла курси підвищення кваліфікації від ГО «РУХ ОСВІТА», на тему: «Інженерна та компʼютерна графіка. Компʼютерна інженерія. Підвищення кваліфікації». Сертифікат №6826378833405.

Рік початку роботи на кафедрі: 2007 рік.

Перелік навчальних дисциплін:

  1. Міські дорожньо-транспортні вузли та споруди (192 «Будівництво та цивільна інженерія»)
  2. МДТВ та споруди в різних рівнях (192 «Будівництво та цивільна інженерія»)
  3. Планування міст і транспорт (192 «Будівництво та цивільна інженерія»)
  4. Дисциплiни спецiальної пiдготовки кафедри (192 «Будівництво та цивільна інженерія»)
  5. Консультування дипломного проектування (192 «Будівництво та цивільна інженерія»).
  6. Інженерне обладнання і транспорт (191 «Архітектура та містобудування»).
  7. Керівництво виробничою та переддипломною практикою студентів (192 «Будівництво та цивільна інженерія»).
  8. Інженерний благоустрій міських територій (192 «Будівництво та цивільна інженерія»).
  9. Секретар АЕК 1 бакалаврських та магістерських робіт (192 «Будівництво та цивільна інженерія»).

Науково-методична робота:
Опубліковано понад 47 наукових і 6 навчально-методичних праць у співавторстві.

Напрями наукової діяльності:

Принципи і методи організації пішохідного простору на вулично-дорожній мережі міста.

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram