Петруха Ніна Миколаївна

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту в будівництві

Summary

  1. Закінчила ДВНЗ «Українська академія бізнесу та підприємництва», 2006р. Спеціальність «Економіка підприємства». Кваліфікація: спеціаліст з економіки підприємства;
  2. Закінчила ДВНЗ «Українська академія бізнесу та підприєм-ництва», 2007р. Спеціальність «Міжнародна економіка». Кваліфікація: магістр з міжнародної економіки
  3. Кандидат економічних наук 08.00.03 – Економіка та управління національним господарством Тема: «Державне регулювання інтегрованих корпоративних об’єднань в умовах соціоекономічної модернізації національної аграрної політики» (ДК № 057426, 24.09.2020 р.)

  4. Доцент по кафедрі менеджменту в будівництві , атестат доцента АД № 009213 від 30.11.2021р

  5. Пройшла стажування:

ВНЗ Університет економіки та права «КРОК», свідоцтво про підвищення кваліфікації за програмою «Розвиток професійних компетент-ностей науково-педагогічних працівників в умовах інтенсивного використання цифрових технологій», дата видачі: 24.12.2020 р., № КР 04635922/000429-20, 2 кредита ECTS;

ВНЗ Університет економіки та права «КРОК», свідоцтво про підвищення кваліфікації за програмою «Діджи-талізація наукових досліджень», дата видачі: 19.03.2021 р., № КР 04635922/000510-21, 3 кредита ECTS;

CracowUniversityofEconomic, MalopolskaSchoolofPublicAdministration, Certificate «Newandinnovativeteachingmethods», дата видачі: 26.03.2021 р., № NR 2666/MSAP/2021, 4 кредита ECTS (120 год);

Scientific Center of Innovative Researches, Certificate «Digital management of scientific research in economics», дата видачі: 26.03.2021, № SCIR-2021-000173, 6 кредитів ECTS;

EuropeanAcademyofSciencesandResearchModules, Certificate «WhatIsResearchandWhatMakes a GoodResearchQuestion?; HowDoYouKnowYouHaveBeena GoodResearcherattheEndof aProject;

WhyArePlanningandManagementSkillsImportantforResearc; HowDoYouKnowYouHaveBeena GoodResearcherattheEndof aProject», дата видачі: 05.08.2021, № ХІ 12-190293846-19, 0,27кредитуECTS (8 hours);

Scientific Publications, Certificate «International experience in the field of publishing. Successful publications in Scopus and Web of Science», дата видачі: 17.09.2021, № АА 2618, 1 кредит ECTS (30hours

Scientific Center of Innovative Researches, Certificate «Corporate well-being as the energy of business»,
дата видачі: 05.12.2020, № SCIR-20201-000135, 3кредитів ECTS;

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram