ПИЛИПЧУК ОЛЬГА ДМИТРІВНА

Пилипчук Ольга Дмитрівна – доцент кафедри організації та управління будівництвом, кандидат технічних наук.

ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9916-9305

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=VblF9M4AAAAJ  

ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Olha-Pylypchuk

email: pylypchuk.old@knuba.edu.ua

тел. (044) 245-48-51, кімната 318

Освіта 

У 2005 році закінчила Національну академію управління за спеціальністю «Міжнародна економіка» та здобула кваліфікацію магістра з міжнародної економіки.

У 2007 році закінчила Національну академію управління за спеціальністю «Правознавство» та здобула кваліфікацію юрист.

У 2021 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук.


Загальна інформація 

Загальний стаж роботи 18 років. 

Працює на кафедрі організації та управління будівництвом в КНУБА на посаді доцента. 

У 2005 році закінчила Національну академію управління за спеціальністю «Міжнародна економіка» та здобула кваліфікацію магістра з міжнародної економіки, диплом КВ № 27857210 від 08.07.2005 р.

У 2007 році закінчила Національну академію управління за спеціальністю «Правознавство» та здобула кваліфікацію юрист, диплом КВ № 32883625 від 06.07.2007р.

У 2021 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.23.08 –  технологія та організація промислового та цивільного будівництва. Тема: «Формування моделей виконання підрядних робіт в цифровому середовищі». Диплом ДК №061104 від 29.06.2021р.

Перелік навчальних дисциплін

  1. Управління персоналом (073 «Менеджмент)
  2. Планування діяльності будівельного підприємства (073 «Менеджмент»)

Керівник атестаційних робіт бакалаврів за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія».

Науково-методична робота 

Автором опубліковано 20 наукових праць, серед яких 11 наукових статей у фахових виданнях.

Напрями наукової діяльності 

Організаційно-технологічне проектування будівельної діяльності.

 

Публікації:

2020р. 

Статті у наукових виданнях інших держав:

  1. Pilipchuk O. BIM-model of organization of digital space of the contractor // Scientific letter of Academes Society of Michail Baludyansky. 2020. Volume 8. N2a. Р. 142–150.

 

2019 р. 

Статті у фахових виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз:

  1. Пилипчук О.Д. Розвиток цифрового середовища як основи більш ефективного функціонування будівельних підприємств: удосконалення організаційно-технологічної структури управління // Управління розвитком складних систем. Київ: КНУБА, 2019. Вип. 40. Ч. 2. С. 25–32.

Матеріали конференцій:

  1. Пилипчук О.Д., Поколенко В.О. Цифрові тренди будівництва України // Building innovations – 2019: збірник наукових праць за матеріалами ІІ Міжнародної українсько-азербайджанської конференції. International Journal of Engineering&Technology. 2019. С. 555–561

2018 р. 

Статті у фахових виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз:

  1. Пилипчук О.Д. Законодавча база – основа створення ВІМ в Україні. Сучасний стан впровадження ВІМ технологій в Україні // Прикладна геометрія та інженерна графіка. Київ: КНУБА, 2018. Вип. 94. С. 190–199. (Збірник входить до наукометричної бази GoogleScholar).

Матеріали конференцій:

  1. Пилипчук О.Д. Дослідження сутності категорії «ефективність функціонування підприємства». Загальне визначення поняття «конкурентноздатність підприємства»// Образованието и науката на ХХІ век: материалы за 14-а Международная научная практическая конференция. София: «Бял Град-БТ» ООД, 2018. Т. 1: Икономики. V. 105. С. 114–118.

 

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram