ПИЛИПЧУК ОЛЬГА ДМИТРІВНА

Пилипчук Ольга Дмитрівна – доцент кафедри організації та управління будівництвом, кандидат технічних наук.

ORCID: http://orcid.org/0000-0001-9916-9305

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=VblF9M4AAAAJ  

ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Olha-Pylypchuk

email: pylypchuk.old@knuba.edu.ua

тел. (044) 245-48-51, кімната 318

Освіта 

У 2005 році закінчила Національну академію управління за спеціальністю «Міжнародна економіка» та здобула кваліфікацію магістра з міжнародної економіки.

У 2007 році закінчила Національну академію управління за спеціальністю «Правознавство» та здобула кваліфікацію юрист.

У 2021 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук.

 


Документи підвищення кваліфікації та міжнародної діяльності

Загальна інформація 

Загальний стаж роботи 18 років. 

Працює на кафедрі організації та управління будівництвом в КНУБА на посаді доцента. 

У 2005 році закінчила Національну академію управління за спеціальністю «Міжнародна економіка» та здобула кваліфікацію магістра з міжнародної економіки, диплом КВ № 27857210 від 08.07.2005 р.

У 2007 році закінчила Національну академію управління за спеціальністю «Правознавство» та здобула кваліфікацію юрист, диплом КВ № 32883625 від 06.07.2007р.

У 2021 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.23.08 –  технологія та організація промислового та цивільного будівництва. Тема: «Формування моделей виконання підрядних робіт в цифровому середовищі». Диплом ДК №061104 від 29.06.2021р.

Перелік навчальних дисциплін

  1. Управління персоналом (073 «Менеджмент)
  2. Планування діяльності будівельного підприємства (073 «Менеджмент»)

Керівник атестаційних робіт бакалаврів за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія».

Науково-методична робота 

Автором опубліковано 20 наукових праць, серед яких 11 наукових статей у фахових виданнях.

Напрями наукової діяльності 

Організаційно-технологічне проектування будівельної діяльності.

 

Публікації:

2020р. 

Статті у наукових виданнях інших держав:

  1. Pilipchuk O. BIM-model of organization of digital space of the contractor // Scientific letter of Academes Society of Michail Baludyansky. 2020. Volume 8. N2a. Р. 142–150.

 

2019 р. 

Статті у фахових виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз:

  1. Пилипчук О.Д. Розвиток цифрового середовища як основи більш ефективного функціонування будівельних підприємств: удосконалення організаційно-технологічної структури управління // Управління розвитком складних систем. Київ: КНУБА, 2019. Вип. 40. Ч. 2. С. 25–32.

Матеріали конференцій:

  1. Пилипчук О.Д., Поколенко В.О. Цифрові тренди будівництва України // Building innovations – 2019: збірник наукових праць за матеріалами ІІ Міжнародної українсько-азербайджанської конференції. International Journal of Engineering&Technology. 2019. С. 555–561

2018 р. 

Статті у фахових виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз:

  1. Пилипчук О.Д. Законодавча база – основа створення ВІМ в Україні. Сучасний стан впровадження ВІМ технологій в Україні // Прикладна геометрія та інженерна графіка. Київ: КНУБА, 2018. Вип. 94. С. 190–199. (Збірник входить до наукометричної бази GoogleScholar).

Матеріали конференцій:

  1. Пилипчук О.Д. Дослідження сутності категорії «ефективність функціонування підприємства». Загальне визначення поняття «конкурентноздатність підприємства»// Образованието и науката на ХХІ век: материалы за 14-а Международная научная практическая конференция. София: «Бял Град-БТ» ООД, 2018. Т. 1: Икономики. V. 105. С. 114–118.

 

Follow by Email
YouTube
Instagram
Telegram